Venstre kommer med en advarsel til regjeringa

Dette er kamelene Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide måtte svelge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Punktet knyttet til midlertidig opphold var nok det vanskeligste punktet for KrFs stortingsgruppe å akseptere. Samtidig ligger det allerede inne i avtalen fra Nydalen. Men prinsippielt gir det oss noen utfordringer med tanke på det antallet asylsøkere som nå kommer, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagbladet.

I dag ble asylforliket mellom regjeringspartiene, KrF, Venstre og Sp presentert.

Punktet Hareide viser til, har følgende formulering:

• Dersom grunnlaget for midlertidig beskyttelse kan ha falt bort som følge av politiske, sosial eller humanitære forbedringer i hjemlandet, kan utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold starte med tilbakekalling av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag.

Varsler motstand I tillegg innebærer ett annet punkt at Stortinget ber regjeringen om å fremme et lovforslag om nye midlertidige beskyttelsesformer, der oppholdstiden i seg selv ikke gir grunnlag for permanent opphold.

Her varsler Trine Skei Grande en mulig omkamp.

- Når regjeringa skal komme tilbake til Stortinget med et forslag, så forbeholder vi oss retten til å stemme det vi mener er viktig, sier hun til Dagbladet.

Hun innrømmer likevel at fomuleringene om midlertidig opphold er krevende for partiet. Oppsummert så innebærer de to punktene i avtalen i realiteten en økt bruk av midlertidig opphold, og at dersom beskyttelsesbehovet faller bort, så vil det bli enklere å returerne asylanter.

- Midlertidighet var nok det vanskeligste punktet for oss, sier Grande.

Integrering måtte vente Et annet krevende punkt for KrF og Venstre, har vært hvorvidt integreringstiltak skulle inn i avtalen, eller utsettes til etter avtalen var undertegnet.

KrF og Venstre har vært tydelige på at innstrammende tiltak må kombineres med integrering. Frp har på den andre siden sagt at det nå er innstrammende tiltak som skal til.

Løsningen ble en trinnvis avtale. Først kommer listen over hastetiltakene som i hovedsak virker innstrammende. Samtidig forplikter avtalepartene seg til raskt å starte forhandlinger om integreringstiltak og ressurser til kommunene.

Selv om Venstre og Frp er uenige om hva som kan defineres som innstrammende tiltak, så måtte altså KrF og Venstre akspetere at man skal komme tilbake til de store integreringstiltakene.

Lover resultater før jul - Hareide, hvordan forsvarer du dette for dine velgere?

- Det blir allerede gitt signaler om integrering, og vi kommer i løpet av de neste to ukene å gå i gang med den jobben. Det betyr at hvis vi jobber godt, så kan vi vise til resultater før juleferien. Og det er målet vårt. Jeg synes derfor ikke dette er vanskelig. Vi gjør det umiddelbare nå, så ser vi på integrering og kommunenes behov.

Både Venstres og KrFs stortingsgruppe stilte seg enstemmig bak avtalen.

- Men det er ikke alle delene jeg syns er like gode, men det er felles for alle partiene som er med på avtalen.

På pressekonferansen understrekte Trine Skei Grande viktigheten av at enigheten ble så bred som den ble.

- Dette er et vanskelig og betent tema. Det at vi klarer å stå sammen i dette rommet i dag, håper jeg påvirker den offentlige debatten i en positiv retning som gjør at vi ikek skaper den spliden som Norge nå settes overfor som nasjon. Håper bildet fra denne salen virker positivt på debatten, og måten vi omtaler flyktningsituasjonen på, sa Grande.

Derfor sa SV nei I tillegg til punktene over, så er det flere andre punkter som var så kontroversielle at SV og MDG valgte å trekke seg fra forhandlingene.

Også SV reagerer på punktene om midlertidighet, men trekker også fram følgende formuleringer som de ikke kunne bli med på:

• Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger

• Stortinget ber regjeringen arbeide for opprettelse av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser og for å legge til rette for trygg retur. Slike sentre må drives forsvarlig og i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.

• Stortinget ber regjeringen gjennomgå særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden og sørge for at det stilles aktivitets- og opptjeningskrav til disse der det er naturlig, med sikte på dette fremmes for Stortinget så raskt som mulig.

• Internasjonale konvensjoner er mindre tilpasset dagens situasjon enn den tid da de ble skrevet. For at både det internasjonale samfunnet og Norge skal være best mulig rustet til å håndtere store migrasjonsbølger, ber Stortinget regjeringen om å ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon.