Venstre vil ha svar på hvorfor de blir syke

Foreslår nasjonalt kompetansesenter for kjemikalieskader.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Venstrerepresentantene Gunnar Kvassheim, Gunvald Ludvigsen og André N. Skjelstad leverer over helga et såkalt dokument 8-forslag til Stortinget.

«Det avdekkes stadig nye områder hvor det er sannsynlighet for at kjemikaliebruk på arbeidsplassen har medført varige helseskader (...) Stortinget ber regjeringen opprette et Nasjonalt kompetansesenter med kjemikalieskade og forskning som hovedanliggende,» heter det i forslaget.

- Viktig å være på alerten

Venstre mener at et slikt senter kan motvirke helseskade knyttet til kjemikaliebruk.

- De arbeidsmedisinske avdelingene sitter på mye kompetanse, men vi oppfatter ikke at det er enhetlig tenkning i dag. Nye kjemikalier introduseres i arbeidslivet hele tida. Derfor er det viktig å være på alerten, sier stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V) som sitter i Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget.

- Med et enheltlig fokus vil det være enklere å komme i mål. Et nasjonalt kompetansesenter vil kunne se denne totaliteten, sier Skjelstad til Dagbladet.no.

Vil ha sterkere kontroll

«Venstre er klar over at det knytter seg vanskeligheter til å diagnostisere helseskader knyttet til kjemikalier, fordi årsakssammenhengene kan være uklare. Dette fordi stadig nye produkter kommer inn på markedet og forskningen henger etter når det gjelder å undersøke helseskade,» skriver stortingsrepresentantene.

SYKE OLJEARBEIDERE: Jan Terje Biktjørn (t.v), Harald Kristensen og Viggo Hortmann jobbet alle på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. De er blant de mange oljearbeiderne som har fremmet yrkesskadesak. Foto: Jan Dahl
SYKE OLJEARBEIDERE: Jan Terje Biktjørn (t.v), Harald Kristensen og Viggo Hortmann jobbet alle på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. De er blant de mange oljearbeiderne som har fremmet yrkesskadesak. Foto: Jan Dahl Vis mer

- Det som var viten for tjue år siden, er ikke fasiten i dag, påpeker André N. Skjelstad.

Venstre viser til giftskadde oljearbeidere og dykkere, kvikksølvskadde tannlegesekretærer og økt kreftrisiko ved ulike laboratorier i universitetsmiljøene.

Forslagstillerne understreker at det er behov for et nasjonalt kunnskapssenter som har kjemikalier som hovedanliggende, og at dette skal omfatte forskning og internasjonalt samarbeid på kjemikalieområdet.

André N. Skjelstad har også tidligere engasjert i de mange kjemikalieskadde og myndighetenes maqnglende kontroll på området. 8. oktober sto han bak en interpellasjon i Stortinget «om å sikre at norske arbeidsplasser bedre håndterer kjemikalier og i større grad forhindrer helseskader.»

- La meg starte med å si at det er en viktig interpellasjon representanten Skjelstad tar opp, sa statsråd Bjarne Håkon Hanssen fra talerstolen.

- Det er ingen tvil om at situasjonen i norsk arbeidsliv er bedre enn den har vært. Ting går i riktig retning, men samtidig er det all grunn til å være bekymret over at ting ikke har gått raskere, understreket Hanssen under interpellasjonen.

Skjelstad har derfor håp om at Stortinget vil ta vel i mot forslaget om å opprette et kunnskapssenter for kjemikalieskader.

- Ja, ut i fra hva statsråden og representanter fra partier i posisjon uttalte under interpellasjonnen, kan dette være noe de lukter på, sier André N. Skjelstad.

Venstre vil ha svar på hvorfor de blir syke

Vil frata sykehusene arbeidsoppgaver

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening hadde tidligere denne uka et møte med arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær Wegard Håkon Harsvik i Helse-og omsorgsdepartementet.

Interesseorganisasjonen tok også til orde for å opprette et nytt, nasjonalt senter for utredning av yrkessykdommer.

«Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.) foreslår overfor Helse- og omsorgsdepartementet at de arbeidsmedisinske spesialistavdelingene ved landets sykehus legges ned i sin nåværende form og at det i stedet opprettes et nasjonalt kompetansesenter for utredning av yrkessykdommer,»  heter det i forslaget.

Med dette mener A.L.F at de arbeidsmedisinske avdelingene på sykehusene i framtida bare bør utrede yrkesskader, og at kompetansesenteret bør utrede yrkessykdommer.

- Vi opplever stadig helt håpløse yrkeshistoriske vurderinger tatt av personer uten tilstrekkelig kjennskap til arbeidsplasser, yrker og arbeidsmiljø, sier nestleder og medieansvarlig Oddvar Petersen i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.

FORHOLDSREGLER: Billakkering kan være svært farlig dersom verneutstyret ikke er i orden.
VARMT ARBEID: Farlige kjemiske forbindelser kan oppstå ved ulike former for varmt arbeid, som for eksempel sveising.
FORSLAGSSTILLER: Venstrepolitiker André N. Skjelstad vil at Stortinget skal opprette et nasjonalt kompetansesenter for kjemikalieskader.