ØKONOMI: Det regionale nettverket til Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen er litt mer optimistiske enn de var for tre måneder siden. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
ØKONOMI: Det regionale nettverket til Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen er litt mer optimistiske enn de var for tre måneder siden. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Norges Banks regionale nettverk

Venter 2,4 - 2,6 prosent lønnsøkning

Det har gått litt bedre de siste tre månedene - og forventningene er litt høyere enn i november i fjor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk, som består av 327 kontaktbedrifter, melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten var noe høyere enn i perioden før.

Bedriftene venter også samlet sett at veksten vil tilta litt det neste halvåret, og utsiktene er noe oppjustert fra november.

Det er særlig økt offentlig etterspørsel som ventes å bidra til oppgangen.

Det offentlige trekker opp

Produksjonsveksten blir særlig knyttet til økt offentlig etterspørsel og veksten sies å ha tiltatt i alle næringer med unntak av eksportindustrien.

De tjenesteytende næringene rapporterer samlet sett om moderat vekst de siste tre månedene og veksten har tiltatt fra forrige runde i begge de tjenesteytende næringene.

Etterspørselen fra husholdningene er fortsatt sterkere enn fra næringslivet, og veksten for næringslivet blir særlig trukket opp av økt etterspørsel fra det offentlige.

Bedriftene i nettverket venter at veksten fra næringslivet vil tilta videre, mens tjenesteyterne ser for seg om lag uendret vekst fra husholdningene det neste halvåret, heter det i rapporten.

Oljeleverandørene melder fortsatt om fall i produksjonen, men fallet har avtatt fra forrige runde. Det neste halvåret venter oljeleverandørene en moderat nedgang i aktiviteten, men forventningene er litt bedre enn i november.

Flere kontakter melder om at økningen i oljeprisen bidrar til å løfte utsiktene noe.

Kommuner og sykehus investerer

Samlet planlegger kontaktene om lag uendret investeringsnivå de neste 12 månedene. Kommune- og sykehussektoren planlegger den sterkeste veksten i investeringene det neste året.

Industrikontaktene ser for seg moderat vekst, mens kontaktene i varehandelen venter små endringer i investeringsnivået fremover.

Tjenesteyterne og oljeleverandørene planlegger redusert investeringsnivå de neste 12 månedene, heter det.

2,5 prosent lønnsvekst?

Bedriftene rapporterer fortsatt om god tilgang på arbeidskraft, men andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt litt. De oppgir også at sysselsettingen har økt noe, og de venter at sysselsettingsveksten også vil tilta litt de neste tre månedene.

Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år. Det er det samme som de anslo i november.

Tjenesteyterne har det høyeste anslaget på 2,8 prosent. Oljeleverandørene har det laveste anslaget på 1,0 prosent. De øvrige næringene anslår en lønnsvekst på mellom 2,4 og 2,6 prosent.

Informasjonen Norges Bank får fra det regionale nettverket vil, sammen med annen tilgjengelig informasjon om den økonomiske utviklingen, danne et grunnlag for Norges Banks prognoser slik de fremkommer blant annet i Pengepolitisk rapport. Det er også viktig for den pengepolitikken som skal føres - og hva styringsrenten bør være.

Tror på uendret styringsrente

Forventningene til BNP-veksten de neste seks månedene er oppjustert til 0,51 prosent, fra 0,365 prosent, kvartal over kvartal.

- Dette er litt over vårt estimat, som basert på Norges Banks forventningsundersøkelse lå på rundt 0,4 prosent, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en fersk kommentar til rapporten. Han legger også til at utsiktene ser ut til å være litt bedre enn Norges Bank har ventet.

Gonsholt Hov peker også på at sysselsettingsveksten nå ventes å bli 0,32 prosent, opp fra 0,11 prosent i november.

Han trekker også frem at forventet lønnsvekst er 2,5 prosent, som er uendret fra november, er godt under Norges Bank prognose om en lønnsvekst på 2,8 prosent.

- Vårt syn er at Norges bank vil konkludere med at denne oppdateringen er litt på den sterke siden av deres kortsiktige prognose, sier han, og legger til at det skal senke Norges Banks inflasjonsforventninger fremover.

Han peker også på at det kommer i tillegg til at konsumprisindeksen for januar var mye lavere enn Norges Bank ventet – for femte måned på rad.

Alt i alt tror Gonsholt Hov likevel at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent i neste uke (rentebeslutningen kommer 16. mars) og at det trolig bare vil bli små endringer i rentebanen.

Flere økonominyheter

Har industriproduksjonen nådd bunnen?
- For tidlig å konkludere med at bunnen er nådd
Minirally for kronen: - Et rentekutt lite sannsynlig nå