Venter ett år på hjelp

Helse Øst kan ikke love at de vil betale for anoreksisyke Monica Røeds (22) behandling i Sverige. Blir hun sendt hjem, risikerer hun å måtte stå ett år i sykehuskø.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Kapasiteten er sprengt. Jentene som i dag er på Anorexicentrum i Huddinge, risikere å komme tilbake til ingenting. Alt som er investert i behandlingen - i penger og innsats fra jentenes side - vil bli ødelagt, sier lege Torbjørn Louis Voisin. Han jobber på Poliklinikken for spiseforstyrrelser på Ski sykehus og har henvist tre av jentene som nå er under behandling på Anorexicentrum. Som Dagbladet skrev i går risikerer anoreksisyke Monica Røed (22) å måtte avbryte behandlinga når pasientbrua stenger 1. januar.

- Disse jentene var alvorlig syke, og hadde ikke noe tilbud i Norge. Systemet er rett og slett overbelastet, sier Voisin.

Betaler kanskje

Men Helse Øst, som fra 1. januar vil ha ansvaret for videre oppfølging, kan ikke love at jentene får fullføre behandlinga i Sverige.

- Vi har bedt Rikstrygdeverket om å få en oversikt over hvor mange pasienter dette gjelder, og hvilket behov de har for videre behandling. Først da kan vi ta stilling til hva slags tilbud de skal få, sier avdelingsdirektør Trond Lutnæs i Helse Øst.

Han er klar over at tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser kunne vært bedre, og utelukker ikke at de fortsatt vil sende pasienter til utlandet.

- Vi har eksempler på at vi har betalt for at enkeltpasienter skal få behandling utenlands. Men fagmiljøet må vurdere behovet i hvert enkelt tilfelle, sier Lutnæs, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Modum Bad er et av få norske behandlingssentra med egen sengepost for voksne med spiseforstyrrelser.

Livreddende

Ifølge overlege Øyvind Rø er ventetida fra et halvt til ett år.

- De lange ventelistene viser at både kompetansen og kapasiteten er for dårlig, sier Rø. Han mener det er trist at Norge må sende pasienter til behandling i utlandet.

- Det har vært livreddende for mange, men samtidig er dette pasienter som burde fått samme tilbud om behandling i Norge.

USIKKER HJELP: Helse Øst har ennå ikke tatt stilling til om utenlandspasientene skal få fullføre behandlinga i Sverige. I mellomtida venter Monica Røed, som er alvorlig syk av anoreksi, i usikkerhet.