ENKLERE Å FORUTSE: Ny modell skal gjøre det lettere å forutse lakseprisen. Sjømatrådet venter nytt rekordår. Foto: Scanpix
ENKLERE Å FORUTSE: Ny modell skal gjøre det lettere å forutse lakseprisen. Sjømatrådet venter nytt rekordår. Foto: ScanpixVis mer

Venter nytt rekordår for laks

Ingrid Kristine Pettersen og Paul Aandahl i Sjømatrådet mener 2018 blir et nytt rekordår for eksport av laks, både i volum og verdi.

(Finansavisen:) - Lakseprisen for 2018 blir nok en krone lavere per kilo enn i 2017, men modellen viser at volumveksten likevel gir ny verdi- og volumrekord på eksport av norsk laks, forklarer Paul Aandahl i Norges Sjømatråd til Finansavisen.

Sterk gjennom året

En stund var pessimismen sterk om lakseåret 2018. 2016 og 2017 var fantastiske, men dette var unormalt. Den høye prisen skyldtes bortfall av 16 prosent av produksjonen i Chile og lite vekst i produksjonen i Norge.

I år var produksjonen tilbake i Chile og den er økende i Norge. Likevel har prisen holdt seg forbausende sterk. Og ifølge Sjømatrådets nye modell skal prisen holde seg sterk gjennom året, skriver avisen.

Tilførselsvekst (estimert av Kontali Analyse) fra Norge vil ha størst negativ effekt på pris resten av året, sammenlignet med i fjor. Samtidig venter vi en etterspørselsvekst, som vil trekke i positiv retning. I sum blir prisen marginalt lavere enn i fjor. Det betyr altså at vi venter enda et godt år for sjømatnasjonen Norge, forklarer Aandahl.

Lettere å forutse

Den nye modellen de har utviklet skal gjøre det lettere å forutse lakseprisen.

- Vi ønsker å forstå konsumentens etterspørsel bedre. Det skal også inkluderes i modellen for å estimere etterspørselsendringer. Når vi på et senere tidspunkt implementerer konsumdata blir vi i stand til å bedre forstå reell endringer i etterspørsel og hvilken påvirkning det har på norsk eksportpris, sier Ingrid Kristine Pettersen, analytiker for Norges sjømatråd til Finansavisen.

- Modellen er laget slik at vi kan forstå de forskjellige elementene i tilbud og etterspørsel som har påvirket prisen mest. I første tertial har produksjonsøkningen i Norge, hatt størst negativ effekt på prisen, forklarer analytikerkollega Aandahl.

Den økte produksjonen ga isolert sett en negativ effekt på fire kroner per kilo mot 1. tertial i fjor.

- Så har vi samtidig en etterspørselsvekst, og det er regioner utenfor hovedmarkedene, EU og USA, som har hatt størst positiv priseffekt.

Modellen er utviklet i samarbeid med Capia og baserer seg på vitenskapelig, etterprøvbar metode. Så har de sett mot andre næringer og bransjer som har lengre tradisjon enn sjømatnæringen for å utvikle rammeverk for å forstå markedet. Blant annet har de kikket mot olje- og gassnæringen og finansmiljøene. Og rentebanen til Norges Bank.

- Så har vi ønsket å etablere en modell som skal gi bedre forståelse av sjømatmarkedet, særlig laks i første omgang, sier Pettersen til avisen.

Andre økonominyheter:
- Ser man 60-tallet er det veldig gode priser
Analytikere tar grep: Selg aksjen