Verden vender tommelen ned

Verden vender tommelen ned for USAs utenrikspolitikk. I 23 av 36 undersøkte land mener flertallet at utenrikspolitikken fra president George W. Bush skader deres land.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette går fram av «Folkets Stemme», en omfattende spørreundersøkelse i 36 land med mer enn 28000 voksne utspurte, som Gallup International har utført i juli og august i år. Dette uttrykker holdningene til mer enn en milliard mennesker. Spørsmålet er om man mener USAs utenrikspolitikk har positive, negative eller ingen følger for sitt land.

Som meldt i Dagbladet i går, mener 49,9 prosent av velgerne i Norge at utenrikspolitikken fra Washington er negativ for Norge. Bare 24,3 prosent mener nå at den er til beste for Norge, ifølge den norske delen av undersøkelsen, som er utført av Norsk Gallup.

NORGE LIKT MED EU: Norge ligger dermed ganske nært gjennomsnittet for velgerne i EU-landene, der 47 prosent er negative og 26 prosent er positive til budskapet som kommer over Atlanteren. Det aller mest oppsiktsvekkende innenfor EU er de britiske velgernes holdning. 52 prosent mener USAs utenrikspolitikk har negative følger for deres land, mens bare 30 prosent mener den gagner Storbritannia.

Ingen europeisk leder har spilt på lag med Bush i så stor grad som statsminister Tony Blair. Men hans velgere er dypt uenige. Britene synes å være enda mer kritiske enn nordmennene.

USA har selv noe ansvar

Kanadiere flest mener at USA til en viss grad må skylde seg selv for at landet ble offer for terrorangrep for ett år siden.

Det viser en meningsmåling av instituttet Ipsos-Reid som ble offentliggjort i går.

Hele 69 prosent av de spurte mener at USA må bære «noe» av ansvaret for angrepene, ikke minst på grunn av utenrikspolitikken.

15 prosent av de spurte mener at USA må bære hele ansvaret for at landet ble angrepet, mens 14 prosent mener at USA overhodet ikke kan klandres.

(NTB-AFP)

I Tyskland, hvor forbundskansler Gerhard Schröder i den pågående valgkampen har gått kraftig i rette med Bush, står velgerne helt på linje med britene og med sin leder. 51 prosent mener USAs utenrikspolitikk skader deres land, og bare 28 prosent ser positivt på den. Schröder taler på flertallets vegne når han fredag i et intervju med The New York Times og El Pams refset Bush: «Før konsulterte vi allierte alltid med hverandre før vi gjorde noe.»

I Frankrike er man ikke ferdige med sin del av den store undersøkelsen. Men det er all grunn til å tro at de franske velgerne vil være minst like kritiske til USA som britene og tyskerne. Heller ikke i Spania og Italia foreligger tallene.

MEST PRO-USA: De mest pro-amerikanske velgerne i EU finner man i Irland, hvor 38 prosent mener utenrikspolitikken gagner dem, og 29 prosent mener den er til skade. I Østerrike, uansett stor oppslutning om Jörg Haider og ytre høyre, så er det bare fem prosent som svarer positivt og 43 prosent som svarer negativt.

De nordiske landene spriker til dels sterkt. Sverige er svært likt Norge med 48 prosent negative og 24 prosent positive holdninger til USAs utenrikspolitikk. Men i Danmark mener 36 prosent seg tjent med denne mot 35 prosent som mener den skader Danmark. I Finland er det bare 8 prosent som mener seg tjent med Washingtons utenrikspolitikk, mens 32 prosent mener den har negative følger og like mange mener det er likegyldig.

SPRIKER:Mellom- og Øst-Europa spriker også sterkt i sitt syn, men det er bare i Kroatia man finner flere positive enn negative svar, 41 prosent positive og 29 prosent negative. I Russland er 51 prosent negative og 12 prosent positive. Sammenlagt er 44 prosent negative og 16 prosent positive i Mellom- og Øst-Europa.

I Midtøsten er det bare velgerne i Israel som er spurt. Og, kanskje ikke uventet, mener 74 prosent at Bush fører en utenrikspolitikk til deres fordel. Bare 17 prosent mener den er skadelig.

Av de fem land i Amerika som er med, er det et klart flertall mot USA i Argentina, Bolivia og Canada. Henholdsvis 65, 54 og 52 prosent har et negativt syn, mens 12, 27 og 27 prosent er positive. I USA mener 42 prosent at Bush fører en god utenrikspolitikk, mens 36 prosent er uenige. I Colombia, der USA hjelper landets regjering i borgerkrigen mot geriljabevegelsene, støtter ikke uventet 52 prosent Bush og 25 prosent er uenige. Mer overraskende er det at Peru viser samme utfall. Brasil, Latin-Amerikas største land, er ikke ferdig med undersøkelsen. Mexico deltar ikke.

Uansett må det være oppsiktsvekkende og nedslående for Washington å få så lite støtte fra «sine» i Amerika.

NEGATIVE I ASIA: I Asia er det bare Hongkong av de landene som er med i undersøkelsen hvor USA får støtte, mens flertallet i India, Indonesia, Japan, Sør-Korea og Malaysia er negative. Av de tre landene i Afrika som er med, får USA støtte i Sør-Afrika og i Nigeria, men ikke I Kamerun.

MØTER MOTSTAND: I bare 11 av landene som var med i undersøkelsen, deriblant USA, har flertallet et positivt syn på USAs utenrikspolitikk. President George W. Bush, kan dermed ikke se like lyst på tilstanden, som han kunne da dette bildet ble tatt før presidentvalget i november 2000.