Verdens verste stater

Disse landene står på terskelen til katastrofen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FOR TREDJE ÅR på rad har tidsskriftet Foreign Policy (FP) publisert sin oversikt over verdens mest ustabile og utsatte stater. The Failed States Index er utarbeidet i samarbeid med tankesmien The Fund for Peace, og er en motsatt topprangering: Dess høyere landet er på lista, dess nærmere katastrofen er landet.

Listen over de 60 verste statene kan du se her.

VERDENS MEST ustabile land i år som i fjor heter Sudan og ligger øst i Afrika. Den gruoppvekkende og mye omtalte konflikten i Darfur-provinsen nordvest i landet er hovedgruppen til Sudans tragiske bunnotering. Minst 200 000 mennesker, men kanskje så mange som 400 000, er drept av den regjeringsfinansierte Janjaweed-militsen bare de siste fire årene. I tillegg er 5 millioner sudanerer - nesten 14 prosent av befolkningen - på flukt i eget land, i følge norske Internal Displacements Monitoring Centre.

Tidligere i sommer gikk FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ut og sa at verdenssamfunnets forsøk på å bedre sikkerheten i Sudans Darfur-region har vært helt mislykket.

SIDEN 2002 HAR mellom 2 og 3 millioner sudanere flyktet til nabolandene Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. Flukten kan dessverre beskrives som å løpe ut av et brennende hus for å ende opp i et annet. De to nabolandene i vest utgjør nemlig nummer 5 og 10 på oversikten, og er derfor også blant verdens aller farligste områder. Flyktningstrømmen fra Sudan har også intensivert den negativ utviklingen i de to nabolandene, og illustrerer hvordan ustabile stater blør på tvers av grensene

- Ustabiliteten i Sudan er et grusomt paradoks, sier forsker Anita Haslie ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Hun ga nylig ut nylig rapporten International Engagement in Sudan after the CPA sammen med Axel Borchgrevink.

- Militærregimet er veldig sterkt og sitter med enormt mye makt. Likevel makter ikke regimet å etablere stabilitet og sikkerhet for sine borgere. At regimet verken har klart å etablere voldsmonopol eller få kontroll på sine egne grenser, er to åpenbare grunner, tror forteller Haslie.

SPØRSMÅLET ER ikke til å komme utenom: Hvorfor kalles statene «failed». Er de mislykkede?

Fraværet av statlig voldsmonopol er nettopp en av indikatorene som betegner en «failed state». Sosiologen Max Webers klassiske statsdefinisjon sier nettopp at en stat er den institusjonen som har monopol på legitim bruk av vold innenfor et avgrenset område. Statskollapsen inntreffer når myndighetene ikke kan garantere for folks sikkerhet, eller regimet mangler legitimitet hos befolkningen.

I tillegg kjennetegnes statene av utbredt korrupsjon, rettsløshet, graverende etniske eller religiøse spenninger og hensynsløse eliter som har sittet med tilnærmet absolutt makt over lengre tid. Tre av de fem statene som kommer dårligst ut, Tsjad, Sudan og Zimbabwe, har alle statsledere som har sittet ved makten i mer enn 15 år. Robert Mugabe har for eksempel sittet ved makten i Zimbabwe i tre tiår.

Majoriteten av statene i oversikten er imidlertid ikke mislykkede. Oversikten måler også landet sårbarhet for naturkatastrofer, voldelige konflikter og økonomisk stagnasjon. Indeksen må leses som en oversikt over risiko, og ikke en gravtale over stater som allerede har feilet. Ustabile eller falleferdige stater er derfor et riktigere begrep enn det direkte oversatte «mislykkede».

BEGREPET «FAILED STATES» er imidlertid kontroversielt, og termen brukes for eksempel ikke i FN.

- Begrepet assosieres med vestlige verdier, og slår fast at en stat har feilet, framfor å peke på hvilken risiko landet for å feile. Dessuten spør kritikerne seg hvem som definerer hva «failed» er. Modellene bygger ofte på vestlige liberale modeller, sa forsker Laila Bokhari fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) til Dagbladet.no i forbindelse med fjorårets indeks.

DE TO HOVEDFRONTENE mot global terror, Irak og Afghanistan, befinner seg på plass nummer to og åtte på oversikten over landene med mørkest utsikter. Irak er landet i verden med mest presserende konflikt mellom etniske og religiøse grupper, men også landet med relativt størst del av befolkningen på flukt; Afghanistan er blant de tre landene med mest omfattende ekstern militær tilstedeværelse.

- De to landene illustrerer begge hvordan milliarder av dollar i utviklings- og sikkerhetshjelp ikke klarer å bøte på en voldsspiral som meget gjerne kan ende med statskollaps, heter det i artikkelen som akkompagnerer den mollstemte indeksen.

I fjor lå Irak som land nummer fire, og landet har kommet dårligere og dårligere ut de tre årene indeksen har vært publisert. Fire år etter USAs invasjon befinner landet seg i en borgerkrig hvor det daglig blir drept dusinvis i striden mellom sunni- og sjiamuslimer.

AVSTAND FRA PROBLEMENE garanterer verken nærvær av trygghet eller fravær av ansvar. I moderne tid er det en veletablert sannhet at sekterisk blodbad kan styre børsen på den andre siden av kloden, og at fravær av ordensmakt i såkalt fjerne land kan forsyne naboen med narkotika. Det er også sikkerhetsspørsmålene knyttet til de fallerte statene som får mest oppmerksomhet i det amerikanske magasinet.

At Nord-Korea og Pakistan, som begge finnes blant de 15 mest ustabile statene i verden, disponerer atomvåpen er en urovekkende, men liten del av det potensielle farebildet.

METODEN FOR Å RANGERE landene kalles Conflict Assessment System Tool (CAST), og er utarbeidet som et verktøy for å varsle om og analysere potensielle og pågående konflikter.

Verktøyet måler statene etter tolv ulike sosiale, økonomiske og militær-politiske parametere. Målingene gjennomføres på bakgrunn av kilder fra offentlige myndigheter, vitenskapelige studier, og et bredt utvalg rapporter.

Under hver parameter gis landet en verdi mellom null (ingen problemer) og 10 (svært alvorlige problemer) som deretter blir lagt sammen. Sudan har altså oppnådd den ulykksalige toppnoteringen, og landet står med 114 av 120 mulige poeng.

FRA EUROPA er kun tre land representert blant de 60 verste, nemlig lutfattige Moldova, totalitære Hviterussland samt krigsherjede Bosnia. Dessuten deler Europa og Asia Georgia.

Norge er imidlertid kåret til verdens tryggeste land, etterfulgt av Finland og Sverige.

DÅRLIG NABOLAG:
TRONER PÅ BUNNEN: Omar Hassan al-Bashir tok makten i Sudan gjennom et kupp for 18 år siden. Landet er verdens mest falleferdige stat.