Verdien av ansiennitet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Finanskrisa og drepende konkurranse i luftfarten aktualiserer problemstillinger som mange trodde den demografiske utvikling ville overflødiggjøre. I ei tid da samfunnet og politikerne lokker og ber arbeidstakere om å stå lengst mulig i jobb, er SAS stevnet for retten for å ha sagt opp 10 piloter mellom 60 og 63 år. Pilotene mener ifølge Aftenposten at dette er aldersdiskriminering og dermed at oppsigelsene er usaklige. SAS-ledelsen mener oppsigelsen er saklig og viser til at de aktuelle pilotene har full opptjent pensjon og dermed er bedre stilt enn yngre arbeidsledige piloter, som ville vært alternativet.

Bedrifter vil alltid tenke på egen situasjon og overlate samfunnsmessige betraktninger til politikerne. Det er forskjell på bedrifts- og samfunnsøkonomi. Bedriftene opererer i markedets jungel. Politikerne sørger for lover og sikkerhetsnett som bringer sivilisasjon i jungelen. Bedriftsledere og fagforeninger avtaler seg imellom praktiske ordninger som tjener både bedrift og ansatte. Til sammen skaper dette trygge rammer og forutsigbarhet.

Ansiennitetsprinsippet er en viktig kjøreregel som har vært fulgt i bedrifter med organiserte arbeidstakere og tariffavtaler. Den tilsier at de med minst ansiennitet må gå først hvis bedriften må nedbemanne, med mindre partene blir enige om noe annet. Det skjer for eksempel når eldre arbeidstakere blir tilbudt og takker ja til gavepensjoner ved fylte

62 år. De frasier seg sitt ansiennitetsfortrinn og lar seg kjøpe ut. Selv om enkelte opplever dette som et press, er resultatet en avtale som gir personen en økonomisk kompensasjon i bytte for sin «rett». Det er en praksis som fagforeninger og klubber aksepterer. Den sikrer mot vilkårlige oppsigelser og diskriminering av eldre arbeidstakere. Samtidig gir den bedriften mulighet til å beholde yngre medarbeidere med nøkkelkompetanse. Mot en viss pris. Men rettstilstanden er uklar. Tvisten mellom SAS og de eldre pilotene vil utfordre en praksis som både har gitt trygghet for den enkelte, sikret nødvendige omstillinger og slik sett vært en del av den norske modellen. Saken handler om mer enn piloter.