Verdifull protest

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter ti år i dvale dukker NATO-motstanden opp igjen i en ny form. I dag lanseres et opprop med 500 underskrifter rettet mot NATOs nye strategiske konsept. Det gjelder ikke lenger Norges medlemskap i alliansen, men innretningen av alliansen etter at Vesten vant den 40 år lange kalde krigen. Historien kjenner ingen eksempler på militære allianser som har bestått etter at krigen er vunnet. NATO har ambisjoner om å bli unntaket, og ser ut til å lykkes. Ingen av medlemslandene er på vei ut, Polen, Tsjekkia og Ungarn ble nye medlemmer i vår, og køen av land som vil inn, er lang.
  • NATO ble grunnlagt i 1949 som en allianse der medlemslandene gjensidig skulle forsvare hverandre mot angrep. Alliansen er blitt utvidet i flere omganger. Hellas og Tyrkia ble medlemmer i 1952. Etter mye strid ble Vest-Tyskland medlem i 1955 og Spania i 1982. Helt fram til Murens fall i 1989 var NATO-motstanden både synlig og aktiv i alle de europeiske medlemslandene. Så ble Warszawapakten nedlagt, og de sovjetiske styrkene i Europa ble trukket hjem til Russland som i stedet ble observatør i NATO og medlem av samarbeidsorganet Partners for Peace. Det ble stille rundt alliansen i det etterfølgende tiåret.
  • Men verken USA eller de andre allierte ville legge ned NATO. I stedet begynte arbeidet med å utforme de nye oppgavene for en militære allianse som ikke lenger var stilt overfor en omfattende trussel. Arbeidet som foregikk uten stor offentlighet, ble dominert av amerikanske strateger som så NATO som et redskap i en verden der USA var alene som militær supermakt. Resultatet ble NATOs nye strategiske konsept som erklærer at alliansen, uten mandat fra FN om nødvendig, kan gripe inn i konflikter også uten at noe medlemsland er direkte innblandet eller truet.
  • Konseptet ble prøvd ut mot Jugoslavia i Kosovo, med til dels katastrofalt resultat. Først etter at FN og Russland igjen ble trukket med i diplomatiet, kunne krigshandlingene avsluttes. Vi tror den nye NATO-motstanden vil stimulere til en debatt som kommer seint, men forhåpentligvis godt.