Verdige prisvinnere

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Å gi Nobels fredspris for 2007 til FNs klima-panel og tidligere visepresident i USA, Al Gore, er både en klok, aktuell og framtidsrettet beslutning. De deler prisen for sin innsats for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og for å legge grunnlag for de tiltakene som kreves for å motvirke disse endringene, heter det bl.a. i Den Norske Nobelkomiteens begrunnelse. FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPPC) omfatter 2500 forskere fra 130 land og har siden opprettelsen i 1988 skapt en stadig bredere vitenskapelig enighet om at klimaendringene og den globale oppvarmingen er resultat av menneskelig aktivitet. Al Gore var en av de første som så alvoret i klimautfordringene. Han har engasjert seg sterkt gjennom politisk arbeid, foredrag, filmer og bøker. IPPC har laget det vitenskapelige grunnlaget for tiltakene som må komme. Al Gore er den store kommunikatoren.

Tildelingen har fått bred positiv respons her hjemme. Regjeringen, de politiske partiene, miljøorganisasjonene, klimaforskere og humanitære organisasjoner uttrykker stor tilfredshet med valget av prisvinnere. Det blir bl.a. a vist til at tildelingen vil skape økt oppmerksomhet om klimatrusselen og at kampen mot klimaendringene er en kamp for å forebygge konflikter og krig. Frp er, ikke uventet, blant de ytterst få misfornøyde.

De internasjonale reaksjonene er også gjennomgående positive, og det er grunn til å håpe at årets fredspristildeling vil styrke IPPC og de kreftene som arbeider for at alle land, ikke minst store forurensere som USA, Kina og India, blir med i de framtidige internasjonale klimaavtalene som er nødvendige. Samtidig med prisutdelingen i Oslo, møtes flere av verdens ledere på Bali. Der skal de legge grunnlaget for den nye klimaavtalen som skal avløse Kyotoavtalen. De står overfor vår tids største utfordring.