Vergene slår alarm mens flyktningbarna strømmer på: - Ikke mulig å gi forsvarlig omsorg

1 956 enslige mindreårige til Norge hittil i år.

 PÅ VEI INN I EUROPA:  Store mengder flyktninger har søkt tilflukt i Europa den siste tiden. Her går flere unge flyktninger gjennom en åker i Serbia for å unngå grensevakter. Foto: Balazs Mohai/MTI via AP
PÅ VEI INN I EUROPA: Store mengder flyktninger har søkt tilflukt i Europa den siste tiden. Her går flere unge flyktninger gjennom en åker i Serbia for å unngå grensevakter. Foto: Balazs Mohai/MTI via APVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Samtidig som tusenvis av flyktninger beveger seg gjennom Europa forteller Vergeforeningen om kaotiske forhold rundt enslige mindreårige asylsøkere i Norge.  

Vergene har til daglig ansvar for å representere de enslige mindreårige under asylsøkerfasen, samt å sikre at rettighetene deres blir fulgt opp.

- Psykisk sårbare barn med få rettigheter Nestleder Ine Johannessen omtaler situasjonen som kaotisk.

- Langt større ankomster av mindreårige enn tidligere har ført til opprettelse av mange nye transittmottak med lange avstander til Oslo der politiregistrering og intervjuer med Utlendingsdirektoratet foregår. De mindreårige opplever å måtte flytte mellom flere mottak i løpet av kort tid, sier Johannessen.

Hun sier at det dreier seg om barn er i en svært psykisk sårbar situasjon.

- Mange har opplevd krig i hjemlandet og er traumatiserte. Samtidig har de veldig få rettigheter fram til søknaden deres behandles med tanke på medisinsk hjelp, utenom akutte tilfeller, utenom akutte tilfeller, sier Johannessen.

Mener bemanningen er for lav Nestlederen skulle gjerne ha sett at det var flere ansatte ved mottakene.

- Vi mener bemanningen ved mottakene er for lav,  og at det derfor ikke er mulig å gi disse barna forsvarlig omsorg.

Hun har med seg leder leder i Vergeforeningen Hilde Krogh som frykter strengere retningslinjer fra justisminister Anders Anundsen og Justisdepartementet.

Særlig ved alderstesting som ifølge UDI er en viktig foranledning til at mange forlater mottak.

- Vi er bekymret for at Norge fortsetter å returnere mindreårige til land som Ungarn med utgangspunkt i meget usikre medisinske metoder for aldersfastsettelse. Disse  landene er under et enormt press og situasjonen der er forferdelig, sier Ine Johannessen.

Mange flykter Mellom 2000 og 2014 flyktet, ifølge tall fra UDI og ungdomsorganisasjonen Press, 905 registrerte enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år fra norske mottak.

I Norge er ikke asylsøkere pliktige til å bli på mottak, men i enslige mindreårige asylsøkeres tilfelle blir forsvinningene meldt til politiet.

Line Ruud Vollebæk er barnevernspedagog og fagbokforfatter med lang erfaring med gruppa. Hun frykter at disse forsvinningene vil bli vanskeligere å følge opp i tiden framover.

- Kapasiteten er sprengt, og selv om det er bra at det bygges nye mottak, så tror jeg det vil ta tid å opparbeide den kompetansen som trengs i disse mottakene, sier Vollebæk som til daglig jobber med hovedstadens gatemiljø.

- Lang tid å bygge kompetanse Vollebæk understreker at denne kompetansen ikke bare dreier seg om teoretisk kunnskap, men også om praktisk erfaring og kompetanse til å avdekke menneskehandel og barn med spesielle behov.

I tillegg mener Vollebæk at det er det viktig at samarbeidsrutiner mellom mottak, barnevern og politi kommer på plass så raskt som mulig i kommunene som nå får opprettet asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.

- Mange har lenge ment at gruppa burde føres over fra UDI til Barnevernet, og dette er også et forslag som KrF har planlagt å legge frem igjen for Stortinget. Det tror jeg ville vært en god løsning med tanke på Barnevernets barnefaglige kompetanse, sier Line Ruud Vollebæk til Dagbladet.

- Har utvidet kapasiteten Direktør i Asylavdelingen til UDI, Hanne Jendal, sier at den statlige institusjonen har gjort en rekke tiltak for å kunne behandle de mange asylsøknadene som har kommet inn.

- Vi har utvidet med mange nye mottak og nye plasser for enslige mindreårige asylsøkere. Kapasiteten hos tannlegeskolen, som foretar tannundersøkelsene vi bruker i alderstestene, er også økt og vi jobber mot at Folkehelseinstituttet skal bistå i sammenstilling av aldersundersøkelsene for å få et større fagmiljø enn vi har i dag der, sier Jendal.

På tross av at over halvparten av de 190 asylsøkerne som kom til landet i forrige uke var syrere, så opplyser Jendal at den klart største gruppen enslige mindreårige asylsøkere er afghanere.

Disse utgjør 1 077 av de 1 956 sin er registrert hittil i år.

En tendens her er, ifølge Jendal, at de som kommer er yngre enn de var tidligere.

- Dette gjør at det er lettere å verifisere om asylsøkerne faktisk er mindreårige. For å gjøre køen til alderstesten kortere har vi også avventet med å teste mange av de yngre enslige mindreårige, sier Hanne Jendal.