Verken fugl eller fisk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Stortingets behandling av regjeringens forslag til ny «skattereform» er symptomatisk for den politiske situasjon her i landet. Reformen, som er skissert i en stortingsmelding, er i utgangspunktet et kompromiss utformet av en mindretallsregjering som består av tre partier, med tre forskjellige meninger. Når denne så skal knas og eltes i mindretallsregjeringens møte med et sprikende stortingsflertall i opposisjon, blir resultatet verken fugl eller fisk.
  • Høyre ville, om de hadde hatt regjeringsansvaret alene, gått inn for større skattelettelser enn det regjeringen foreslo. I Høyre er man sterkere i troen på den dynamiske effekten av skattelettelser enn man er i KrF. Dessuten mister ikke Høyre-

folk nattesøvnen ved tanken på kutt i offentlige budsjetter som motpost. Bondeviks parti frykter imidlertid for store kutt i velferden til Norges og verdens fattige og bremset lettelsene ned til 3 milliarder i første omgang. Over tid skal riktignok forslagene fra regjeringen gi en årsvirkning på rundt 10- 12 milliarder kroner, som må til for at Sem-kameratene holder sine Sem-løfter. Så mange milliarder gjenstår nemlig av de 31 man lovet å redusere skattene med i regjeringserklæringen.

  • Men det er ikke lett å få opposisjonspartiene, som har helt andre og divergerende syn på skatten, med på å oppfylle mindretallsregjeringens løfter. Det er verken skattefaglig eller politisk en god nok grunn for å skape et bredt politisk forlik. Derfor vil regjeringen få støtte for relativt lite av det den har foreslått når finanskomiteen i dag avgir sin innstilling. Regjeringen vil imidlertid fortsatt ha muligheten til å fremme sine forslag ved høstens og seinere års budsjetter. Avhengig av hvem regjeringen ønsker budsjettforlik med, vil den kunne få støtte til enkelte deler i reformen. Beholder den makta, kan den så søke støtte for andre elementer i et annet flertall ved en seinere budsjettbehandling. Men da snakker vi ikke om en skattereform som vil gi varige og stabile rammevilkår for folk og næringsliv.