Verken rød eller grønn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Energiminister Odd Roger Enoksen har påført den rødgrønne regjeringen et stort miljøpolitisk nederlag ved å stanse arbeidet med grønne sertifikater i kraftforsyningen. Dette prosjektet var det mest ambisiøse for å bringe mer miljøvennlig og fornybar energi til markedet. Tilskuddsordninger gjennom ENOVA kan ikke erstatte et stort marked for grønne sertifikater. Aksjonistene i Møre og Romsdal kan nå glede seg over at vindkraftprosjektene Havsul I, II og IV også må legges bort. Dette er en utbygging til 16 milliarder, og vil ikke være aktuell om den skal baseres på tilskudd.

Enoksen begrunner sin avgjørelse med at grønne sertifikater ville fordyre elektrisk strøm til forbruker. Det politiske signalet er at den rødgrønne regjeringen er uvillig til å prise elektrisk kraft etter kostnadene for fornybar energi. Denne politikken står i sterk kontrast til den erklærte miljøpolitiske målsettingen til regjeringspartiet i nabolandet Sverige. Der er planen at landet skal fri seg fra avhengigheten av fossilt brensel i løpet av de femten kommende år. Innen 2020 skal det alltid finnes reelle alternativer til fossilt brensel i alt fra produksjon av elektrisk kraft til transport av personer og varer. Det er en offensiv målsetting som ligger mange år foran politikken til regjeringen Stoltenberg. I Sverige er det allerede klart for grønne sertifikater som et ledd i arbeidet for å oppfylle disse målene.

Planen var at Norge skulle slutte seg til det svenske markedet som derved kunne bli en halv gang så stort. Slik gikk det ikke. Enoksen ville ikke betale prisen, og forhandlingene brøt sammen. Miljøorganisasjonene raser på sine hjemmesider og skriver om «løftebrudd» og «et feigt svik». De har noen gode poenger og argumenter. Frederic Hauge i Miljøstiftelsen Bellona går lengst og mener at Høyre-statsråd Thorhild Widvey som var energiminister i Kjell Magne Bondeviks regjering, var bedre på fornybar energi enn Odd Roger Enoksen.

Jens Stoltenberg har begynt å få alvorlig trøbbel med regjeringens miljøprofil. Det blir snart feil å omtale den som rødgrønn, for ikke er den særlig grønn og knapt nok rød.