Verneplikt - for hvem?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Oslo tingrett har dømt RV-leder Aslak Sira Myhre til 90 dagers fengsel, hvorav 60 dager er gjort betinget, for å ha unnlatt å møte til verneplikttjeneste i januar i år. Sira Myhre har anket dommen til høyere instans. Retten gir ham medhold i at Forsvaret har behandlet hans søknad om siviltjeneste på en «klanderverdig» måte, men har likevel kommet til at han har brutt den militære straffelov.
  • RV-lederens begrunnelse for å nekte å avtjene militærtjeneste er at det norske Forsvaret etter hans oppfatning har endret karakter fra å være et forsvar av landet til å bli et angrepsforsvar. Han viser til Norges deltakelse i krigen i Kosovo og Norges deltakelse i Natos «out of area»-konsept. Sira Myhre har ikke villet erklære seg som pasifist eller påberope seg religiøse grunner for ikke å ville avtjene verneplikt. Skjemaet for søknad om overføring til siviltjeneste angir imidlertid ingen andre grunner.
  • RV-lederen har utvilsomt et poeng i at Forsvarets strategi etter den kalde krigens avslutning er blitt kraftig forandret. Norske soldater deltar nå i regulære krigshandlinger og opptrer mer offensivt enn det vi har forbundet med kjernebegrepene «forsvar» og «verneplikt». Dessuten har en annen rettsinstans, Bergen byrett, for to år siden avsagt en dom som fritar en annen person for militærtjeneste som anførte de samme grunner som Sira Myhre har oppgitt.
  • Det er en kjensgjerning at mange som i dag nekter militærtjeneste, tvinges til å oppgi en overbevisning de ikke har. Det har ikke RV-lederen villet. Han har satt saken på spissen og risikerer fengselsstraff fordi han velger å være ærlig. Sira Myhres sak berører både personlige og forsvarspolitiske dilemmaer. Politikerne bør i det minste reise spørsmålet om også andre sterke overbevisningsgrunner enn pasifisme og religiøsitet bør kvalifisere som grunn for fritak fra militærtjeneste. Dette må veies opp mot hvilke følger en utvidet adgang til å søke seg fritatt fra militærtjenesten vil ha for verneplikten. Spørsmålene roper uansett på en prinsipiell debatt blant våre politikere.