Verre enn Tsjernobyl

De samlede atomutslippene fra Sellafield har vært langt høyere enn fra Tsjernobyl.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utslippene av de radioaktive stoffene cesium-137 og strontium-90 er på nivå med utslippene fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, og de totale plutoniumutslippene er langt høyere.

Det er avdelingsdirektør Per Strand ved avdeling for beredskap og miljø hos Statens strålevern som opplyser dette.

De samme opplysningene har han nå gitt til miljøvernminister Børge Brende. Strand presiserer at konsekvensene av utslipp til luft er vesentlig større enn ved utslipp til sjø.

Kommer til Norge

Utslippene av de tre stoffene er kraftig redusert de siste 20 åra, men man ser i dag at plutonium fra Sellafield - som i årevis var lagret i bunnsedimentene i Irskesjøen - virvles opp og transporteres nordover med havstrømmene.

Men det store stridsspørsmålet i dag er utslippene av et stoff som heter technetium- 99. De høyeste nivåene av dette stoffet langs norskekysten finnes i tang.

- Dagens radioaktivitetsnivåer i tang langs vår nordlige kyst viser at Sellafield, og ikke atomanlegg og avfallslager i Nordvest-Russland, er hovedkilden til det høye technetiumnivået, sier Per Strand.

- Lei tomt prat

Miljøvernminister Børge Brende tar de nye informasjonene med stort alvor.

- Utslippene fra Sellafield må opphøre, sier Brende.

Han slår nå på stortromma for å få britiske myndigheter til å ta protestene fra Norge på alvor.

- Jeg finner meg ikke i å bli oppholdt av tomt prat fra britiske regjeringsmedlemmer. Vi har snakket og snakket, men lite har skjedd. Troen på at det britiske miljøverndepartementet skal innføre midlertidig stopp i utslippene, er dalende, sier han.

Tidligere denne uka var en gruppe britiske journalister på besøk i Lofoten for å få den norske versjonen av Sellafield-saken. Turen var sponset av Miljøverndepartementet.

Vil øke presset

Ifølge Brende er det avgjørende å øke presset - ikke minst gjennom at britene selv får øynene opp for hva atomforurensningen egentlig dreier seg om.

- Det er viktig at folk i Storbritannia får kjennskap til hva denne forurensningen fører til langs vår kyst, sier han.

- Radioaktivt avfall med en halveringstid på over 200000 år kjøres rett ut i havet. Britiske myndigheter vil ikke lagre technetium 99 på land fordi det representerer for stor fare for lekkasjer. Britene må kunne oppbevare radioaktivt avfall på land istedenfor å forurense nabostaters kystområder, sier han.

STRIDENS KJERNE: Det er her, fra atomanlegget Sellafield, det meste av atomforurensningen langs vår nordlige kyst kommer. Miljøvernminister Børge Brende ivrer nå for at opplysningene skal ut i britiske medier for å skape en folkeopinion mot fortsatte Sellafield-utslipp.