Verst i Berlevåg

Berlevåg er mest kjent for koret sitt. De har også flest dødsfall, dårligst utdanning, mest vold, høy ledighet og mange på trygd. Sjekk sosialproblemene i din kommune.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Berlevåg, Hasvik, Skien Sentrum, Saupstad i Trondheim og Kristiansund har minst velferd. Asker topper statistikken. Tre kretser i Asker, Vinderen i Oslo og Hjelmeland i Rogaland kommer best ut.

Det er Statistisk Sentralbyrå som har laget den en omfattende statistikk om hvordan det står til med Velferds-Norge. Hensikten er å sammenlikne kommunene når det gjelder sosiale problemer, såkalte levekårsproblemer.

Indeksen viser store forskjeller i byene og at mange kommuner i Nord-Norge kommer dårlig ut. Men også flere kommuner i Aust-Agder ligger dårlig an. Flere kommuner i Rogaland og Møre og Romsdal kommer godt ut.

Dette er målt:

 • Sosialhjelp er hvor mange personer over 16 år som får sosialhjelp.
 • Dødelighet er snittet for årene 1997 og 2001.
 • Uføre er hvor mange mellom 16 og 49 år som er uføretrygdet.
 • Attføring er hvor mange mellom 16 og 66 år som får attføring.
 • Vold indikerer antallet siktelser for voldskriminalitet.
 • Ledighet viser hvor mange som er arbeidsledige eller på arbeidsmarkedstiltak mellom 25 og 66 år.
 • Overgang viser hvor mange kvinner som mottar overgangsstønad.
 • Lav utdanning viser hvor mange som har barne- og ungdomsskole som høyeste fullførte utdanning i alderen 30 til 39 år.

  Indeksen er regnet ut slik at alle kommunene og bydelene rangert fra 1 til 10. Verdien 1 betyr at kommunen eller bydelen tilhører de ti prosent med lavest verdi på indikatoren. Høy score betyr altså store levekårsproblemer. Samleindeksen er snittet av alle variablene med unntak av utdanning, som kun er tatt med som supplerende opplysning. For enkelte små kommuner kan dataene være statistisk usikre. Fire små bykretser er ikke tatt med av samme grunn.

  SSB presiserer at indeksen ikke viser hvor det er best å bo. Andre forhold, som barnehageplasser eller eldreomsorg, kan være like viktig for folk.

  getenv(DOCUMENT_ROOT).'/download/levekaar.txt')); ?>

<B>IDYLL:</B> Selv om det er idyllisk i Berlevåg, sliter kommunen med store sosiale problemer.