Vet ikke hvor godt utdannet syrerne er

Påstanden om at syrere er en høyt utdannet befolkning blir brukt som argument for at de vil være lette å integrere. Men anslagene over hvor godt utdannet syrerne er, spriker.

SPRENGT UNIVERSITET: Folk samles etter en eksplosjon ved universitetet i Aleppo 15. januar 2013. Anslagene over hvor stor andel av syrerne som har høyere utdanning spriker voldsomt. Det høyeste estimatet beregner at 31 prosent av syrerne har vært innom høyere utdanning, det laveste anslaget beregner at fire prosent av syrerne har høyere utdanning. Foto:  AFP PHOTO/STR
SPRENGT UNIVERSITET: Folk samles etter en eksplosjon ved universitetet i Aleppo 15. januar 2013. Anslagene over hvor stor andel av syrerne som har høyere utdanning spriker voldsomt. Det høyeste estimatet beregner at 31 prosent av syrerne har vært innom høyere utdanning, det laveste anslaget beregner at fire prosent av syrerne har høyere utdanning. Foto: AFP PHOTO/STRVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvor godt utdannet er de mange syriske flyktningene som nå ankommer Norge?

Svaret på det spørsmålet kommer an på hvem man spør.

Mange har argumentert med at Syria før borgerkrigen hadde en stor og høyt utdannet middelklasse, og at syrere derfor i stor grad vil delta i arbeidslivet, og lett vil la seg integrere i Norge.

I kontrast til dette har vi blant annet tall fra SSB, som viser at kun 26,3 prosent av syrere mellom 15 og 74 år i Norge var i arbeid i 2014. I denne gruppen gruppen syrere er det mange nyankomne med kort botid, som trekker sysselsettingstallet ned. Hos syrere med botid på over syv år er sysselsettingsgraden nærmere 50 prosent.

Les også: Vil ha spesialordning for å få syrere ut i arbeid.

Det er foreløpig ikke gjort noen systematisk kartlegging av utdanningsnivået til Syrerne som ankommer Norge, så antakelsene baserer seg på tall fra Syria selv, fra internasjonale organisasjoner og fra andre land som tar i mot mange syriske asylsøkere.

Og der spriker tallene voldsomt.

- Relativt høyt utdannet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som har ansvaret for å sjekke og verifisere utenlandske utdanninger til bruk i det norske arbeidsmarkedet, omtaler syrerne som «relativt høyt utdannet».

I et notat som nylig er sendt fra NOKUT til til Utdanningsdepartementet, heter det om andelen som har høyere utdanning (ut over det som i Norge tilsvarer videregående skole):

«Denne andelen økte fra 15 prosent i 2004 til 25,6 prosent i 2011 (25,8 prosent blant kvinner og 25,5 blant menn i aldersgruppen 18-22 år). Andelen har vært lavere utenfor byene, hvor man estimerer at rundt 17 prosent hadde vært innom høyere utdanning eller en fagskole før krigen. Disse tallene er usikre og har ulike utgangspunkt, men de underbygger det generelle bildet at Syria hadde en relativt høyt utdannet befolkning.»

Direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT, Stig Arne Skjerven utdyper overfor Dagbladet:

- Bakgrunnen for våre antagelser om syriske flyktningers utdanningsnivå, er tall fra UNESCO før krigen som viser at 31 % av befolkningen mellom 18-22 år er i / har vært registrert i postsekundær utdanning  (dvs utdanning utover videregående nivå - altså høyere utdanning eller fagskoleutdanning). Det generelle utdanningsnivået i Syria har generelt vært høyt. Dessuten viser erfaringer fra Sverige og Tyskland at en større andel  av flyktningene som kommer fra Syria, har høyere utdanning. Vi har foreløpig ingen kartlegging av utdanningsnivået til syriske flyktninger som kommer til Norge, skriver Skjerven i en epost til Dagbladet.

- Lavutdannede og dyre Forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå (SSB), sier til NRK i dag at syrerne ikke generelt kan betegnes som noe høyt utdannet folk:

- De tallene jeg har sett fra byrået viser at de er mye dårligere utdannet enn det nordmenn i gjennomsnitt er, men de er også dårligere utdannet enn en del andre ikke-europeiske flyktninger. For eksempel i forhold til irakere, så har ikke syrere helt det samme utdanningsnivået som vi har funnet der, sier forskningslederen til NRK.

På den bakgrunn mener Holmøy at man må forvente lav yrkesdeltakelse hos de mange syrerne som har ankommet og som vil ankomme Norge.

Han mener derfor at den anslåtte totale flyktningestrømmen inneværende stortingsperiode på lang sikt vil kunne påføre det norske samfunnet en kostnad på 750 milliarder kroner.
 
Sprikende tall Tall fra svenske Statistiska Centralbyrån viser at bare rundt 10 prosent av de syriske flyktningene har høyere utdanning, hvis man regner høyere utdanning som tilsvarende Bachelor - altså minst tre års utdanning ut over videregående skole.

Ifølge samme svenske statistikk har ytterligere 20 prosent av syrere utdanning ut over videregående skole som er kortere enn tre år.

NTB gjengir i dag tall fra verdensbanken som viser en ennå lavere utdanningsgrad: Ifølge disse tallene hadde kun fire prosent av den syriske befolkningen høyskoleutdanning før krigen brøt ut. Det er mye lavere enn andre land i regionen, som Irak og Iran.

Det har ikke lykkes Dagbladet å finne kilden til dette tallet.

Flere vil godkjennes NOKUT som verifiserer utenlandske utdanningspapirer, registrerte 199 søknader fra syrere i perioden januar-august 2015, mot 46 i samme periode i 2014. Dette er mer enn en firedobling. NOKUT forventer at dette kun er begynnelsen på en svært stor økning i antallet søknader om godkjenning av utdanning fra Syria.

Fra 1. januar fram til september i år hadde 4548 syrere søkt asyl i Norge.

Statistikken i forhold til hvilke fagområder de syriske søkerne til nå i 2015 har er som følger:
• Ingeniør- og tekniske utdanninger 34 %
• Historisk filosofiske utdanninger primært språkutdanninger 13 %
• Økonomiske og administrative utdanninger 12 %
• Helseutdanninger 11 %

- Hvis vi ser på Syria har de fleste som kommer til oss fireårig utdanning på lavere grads nivå. Hos Nokut får de da godkjent tilsvarende bachelor, sier Stig Arne Skjerven i NOKUT.

- Utdanningssystemet i Syria er relativt forstålig, men en utfordring for andre er at alle utdanningsdokumenter er på arabisk, sier Skjerven.

NOKUTs kvalitetssikring består blant annet i å ringe syriske universiteter, som i flere tilfeller fortsatt er i drift.

- Vi får stort sett fortsatt verifisert dokumenter fra Syria, sier Skjerven.

NOKUT kan ikke gi alle tillatelser alene. Det er nærmere 200 regulerte yrker i Norge, yrker med profesjonsutdanning. Her er det ett av 16 ulike godkjenningskontorer som gir autorisasjon. Dette gjelder for eksempel utdannings- og helseprofesjonene.