Private barnehager frykter svekket tillit

Vettregler for private barnehager skal hindre misbruk av midler

Private barnehagers landsforbund innfører vettregler etter medieoppslag om misbruk av offentlige midler. SV mener bransjen er midt oppe i en omdømmekrise.

VETTREGLER: Direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund lanserer 9 vettregler, som blant annet skal hindre misbruk av offentlige midler. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
VETTREGLER: Direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund lanserer 9 vettregler, som blant annet skal hindre misbruk av offentlige midler. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Det har vært mange saker det siste året som er uheldige, slik som de framstår i mediene. Våre barnehager drives med tilskudd fra det offentlige, og vi har nulltoleranse for misbruk av offentlige midler, sier direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund til Dagbladet.

Etter mønster av fjellvettreglene har organisasjonen hennes nettopp forfattet 9 «vettregler» for medlemsbarnehagene sine. Allerede i vettregel nummer 1 slås følgende fast:

«Unngå selskapsstrukturer og transaksjoner som er egnet til å skape usikkerhet om driften.»

Regel nummer 4 forteller at feil bruk av offentlige tilskudd alltid er feil – uansett om beløpene er små, mens vettregel nummer 9 følger opp:

«Eiere som er villige til å ofre kvaliteten i barnehagen for å få personlig gevinst, har ikke noe i sektoren å gjøre».

Svekket tillit

Foreldre og alle andre skal være trygge på at tilskuddene som gis, går til barnas beste, poengterer Lindboe når hun forklarer hva som er tanken bak retningslinjene.

- Det er ikke til å stikke under en stol at oppslag om påstått misbruk av offentlige midler kan svekke tilliten til private barnehager. Det er i så fall veldig synd, for de fleste driver ryddig, redelig og ordentlig, sier hun.

Trass i kritiske saker i mediene og økt press fra politikere og partier på venstresiden som vil stramme inn overfor kommersielle barnehagekonsern, poengterer Lindboe at hun har tillit til medlemmene sine.

- 50 prosent av alle barnehager drives av private. De aller fleste driver profesjonelt og mange er svært redde for å trå feil. Vi fikk for eksempel en henvendelse fra en barnehage som hadde solgt noen stoler og som lurte på om det var greit å bruke pengene på pizza til de ansatte.

Ingen eksempler

Når PBL i vettregel 1 anmoder sine medlemmer om å unngå selskapsstrukturer og transaksjoner som er egnet til å skape usikkerhet om driften, er det grunn til å spørre om organisasjonen kjenner til slike eksempler.

Det gjør ikke PBL-direktør Anne Lindboe.

- Vi merker oss oppslagene og sakene som pressen skriver om, men jeg kjenner ingen konkrete eksempler på dette selv. Samtidig ser vi en konsolidering i bransjen, der noen konsern blir store, som også er en berikelse for sektoren, sier hun.

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås mener det er oppsiktsvekkende at Lindboe ikke er i stand til å finne eksempler på brudd på regel 1.

- Private barnehagers landsforbund står i en omdømme-krise etter årevis å ha nektet for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er misbrukt. At de nå innfører vettregler ser jeg på som stor innrømmelse for egen unnfallenhet, sier hun.