VG må betale høy pris for ærekrenkelse

Verdens Gang må betale kirurg Erik Dillerud fra Bærum rundt 1,5 millioner kroner etter en reportasje som ifølge Borgarting lagmannsrett inneholdt usanne ærekrenkelser egnet til å skade legens omdømme.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Reportasjen sto på trykk i 1992. Den handlet om en ung kvinne med bulimi, og inneholdt kritikk mot legen.

Av beløpet som VG må betale til Erik Dillerud, er 400.000 kroner erstatning for økonomisk tap. 265.000 kroner er oppreisning, og resten er saksomkostninger og renter. I tillegg må VG betale sine egne saksomkostninger på cirka 500.000 kroner.

Viktig prinsipp

Ansvarlig redaktør Bernt Olufsen sier til NTB at «dette er leit».

- Det betyr at det er vanskelig for pasienter i Norge å fremme gjennom mediene sin subjektive oppfatning av legers vurderinger. Pasienters rett til å gjøre dette er etter vår mening et viktig prinsipp. Det er grunnen til at vi anket saken.

Bernt Olufsen sier at VG i samråd med sin advokat vil overveie om dette er spørsmål som bør vurderes av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Anke avvist

Rettssaken mellom Erik Dillerud og VG ble behandlet av Oslo byrett i 1995, og av Borgarting lagmannsrett i desember 1997. VG anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, men Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste anken.

Advokat Erik Keiserud i Advokatfirmaet Hjort sendte mandag ut en pressemelding om resultatet av rettssaken. Der går det fram at kvinnen oppsøkte kirurg Erik Dillerud for å få utført en kosmetisk operasjon. Pressemeldingen fra advokaten gir følgende framstilling av saken:

«Kvinnen - som ikke ble operert - opplyste ikke selv at hun led av bulimi. Avisen fremstilte saken som om Dillerud visste at hun hadde en slik lidelse, og rettet sterk kritikk mot ham. Både byretten og lagmannsretten slår fast at Dillerud ikke hadde grunn til å mistenke kvinnen for å ha en slik lidelse og at han heller ikke har foretatt seg noe kritikkverdig i saken. Avisen dømmes for usanne ærekrenkelser som er egnet til å skade legens omdømme».

Kritikk vanskelig

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening sier til NTB at oppreisningsbeløpet i denne saken ikke er eksepsjonelt høyt etter norske forhold. Han mener det er mer spesielt at det i en injuriesak er gitt så høy erstatning for økonomisk tap.

- Med de avgjørelser som er falt i legesaker, og de økonomiske konsekvenser sakene har fått, betyr det at kritikk av leger er vanskelig i massemediene. Det er et spørsmål om det ikke er betenkelig at det skal være så vanskelig å ta opp kritikk av medisinsk virksomhet, sier Øy.

(NTB)