DIREKTE: Følg KNM «Helge Ingstad» minutt for minutt. Video: NTB Vis mer

Var på brua da fregatten kolliderte

- Vi bekrefter at det har vært en amerikansk utvekslingsoffiser om bord KNM Helge Ingstad

Amerikansk marinepersonell var om bord på KNM Helge Ingstad da det smalt.

Drøyt to uker har gått siden KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren TS Sola torsdag 8. november 2018.

Amerikaner på brua da KNM Helge Ingstad kolliderte

En amerikansk offiser oppholdt seg på brua til fregatten KNM «Helge Ingstad» da den kolliderte med tankskipet Sola.

Det er tidligere kjent at amerikaneren tjenestegjorde på fregatten som del av et utvekslingsprogram, men Bergens Tidende får nå bekreftet at vedkommende var på brua under sammenstøtet. Norsk politi har avhørt offiseren, ifølge avisa.

BT skriver også at offiseren «var involvert i en opplæringssituasjon på brua».

- Vi har avhørt hele besetningen som var om bord da kollisjonen skjedde, og etterforsker nå hendelsesforløpet, sier seksjonssjef Frode Karlsen i Vest politidistrikt.

- Hadde amerikaneren noe med kollisjonen å gjøre?

- Det blir å gå i detaljer. Etterforskningen vil klargjøre dette, sier Karlsen.

Til Dagbladet sier presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret, Thomas Gjesdal, følgende:

- Vi bekrefter at det har vært en amerikansk utvekslingsoffiser om bord KNM «Helge Ingstad» som del av et utvekslingsprogram mellom den amerikanske og norske marinen. Utvekslingsprogrammet er etablert for å dele erfaringer og skape grunnlag for godt samvirke mellom de to marinene.

Gjesdal sier videre:

«Den amerikanske utvekslingsoffiseren om bord KNM Helge Ingstad hadde opplæringsstatus og ivaretok ingen selvstendig rolle» Thomas Gjesdal, Sjøforsvaret

- Dersom det oppstår hendelser eller situasjoner som involverer dette personellet er det etter gjeldende statusavtaler en plikt til å informere senderstatens militære myndigheter om hendelsen, samt sikre at disse myndighetene kommer i kontakt med de involverte nasjonale myndigheter. Amerikanske militære myndigheter ble i tråd med dette informert om hendelsen, og satt i kontakt med berørte norske myndigheter.

- Den amerikanske utvekslingsoffiseren om bord KNM Helge Ingstad hadde opplæringsstatus og ivaretok ingen selvstendig rolle, sier Gjesdal.

Nå pågår detaljplanlegging og forberedelse for hevingen av fartøyet. Her er kranskipet Gulliver. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpix
Nå pågår detaljplanlegging og forberedelse for hevingen av fartøyet. Her er kranskipet Gulliver. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpix Vis mer

Natt til onsdag

Natten har vært rolig, ifølge Thomas Gjesdal, presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret.

- Vi monitorerer kontinuerlig fartøyets bevegelser og vurderer fortløpende vedlikehold og ytterligere sikring. Løftekrana Rambiz ankommer Hanøytangen i dag, sier han.

SubseaPartner med dykkerfartøyet MS Risøy ankommer havaristedet i dag og starter forberedelsene til tømming av drivstofftanker, såkalt nødlossing av KNM «Helge Ingstad».

- Dette representerer en ny fase i arbeidet med berging av fartøyet. Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter og videre transport til Haakonsvern, sier Gjesdal.

Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen - samt den pågående oljevernaksjonen.

- Det er ennå for tidlig å si noe om hvor lang tid nødlosseoperasjonen tar. Det er en kritisk fase i operasjonen. Forsvaret gjør nødvendige risikovurderinger, mens Kystverket styrker oljevernkapasiteten med tanke på å begrense eventuelle miljømessige konsekvenser i henhold til disse vurderingene. I tillegg å økes overvåkningen av området, sier han.

KNM «Helge Ingstad» hadde 460 kubikkmeter marin diesel om bord på havaritidspunktet.

Sikret fartøyet ytterligere

I går, tirsdag 20. november, har Forsvaret arbeidet med å sikre fartøyet med ytterligere forsterkning akterut.

- Fartøyets bevegelser har avtatt i samme tidsrom. BOA har sammen med Forsvarsmateriell, støttet av DNV GL, utarbeidet en plan for hevingen av KNM Helge Ingstad, sier Gjesdal.

Nå pågår detaljplanlegging og forberedelse for hevingen av fartøyet.

Thomas Gjesdal, presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret. Foto: Forsvaret
Thomas Gjesdal, presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret. Foto: Forsvaret Vis mer

- Løftekrana Gulliver har ankommet Hanøytangen og Rambiz er på vei. Samtidig pågår rigging og utrustning av riggingslektere som allerede ligger på Hanøytangen. Dette er en kompleks maritim operasjon, og det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensninger, sier Gjesdal.

For å sikre alle faser i operasjonen vil det gjennomføres risikoanalyser for alle identifiserte faremomenter.

- I tillegg til dette så vil det aktivt benyttes tredjepartskontroll av beregninger, fysisk arbeid, operasjonelle planer og hele planen for heving og transport, sier han.

Krevende arbeid

Mandag 19. november ble det også rapportert om en rolig natt, og det har blitt jobbet videre med sikringen av fartøyet, og framover vil det jobbes med klargjøringen til heving.

- Det foreligger et krevende arbeid framover mot hevingen av KNM «Helge Ingstad». Vi må ha fokus på dette arbeidet, sier Torill Herland, kommandørkaptein og kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.

I samråd mellom Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell, Kystverket og BOA vil det ikke bli gitt tilgang til media om bord på involverte fartøy eller lektere på nåværende tidspunkt, informerer Herland.