Høyres landsmøte og NATO

- Vi blankpusser 2-prosentmålet

Høyre skjerper NATO-målet, men sier samtidig at 2-prosentmålet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene.

AVGJØRENDE: - Det er en påminnelse fra landsmøtet at våre NATO-forpliktelser er er avgjørende for vår suverenitet og vår nasjonale sikkerhet, sier forsvarspolitisk talsmann i Høyre, Hårek Elvenes. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
AVGJØRENDE: - Det er en påminnelse fra landsmøtet at våre NATO-forpliktelser er er avgjørende for vår suverenitet og vår nasjonale sikkerhet, sier forsvarspolitisk talsmann i Høyre, Hårek Elvenes. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Gardermoen (Dagbladet): Et flertall på Høyres landsmøte stemte i formiddag for en formulering om at forsvarsbevilgningene skal trappes ytterligere opp, men at oppnåelsen av toprosentmålet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Flere fylkeslag stilte før landsmøtet krav om å trappe opp forsvarsbevilgningene slik at Norge kan nå målet om 2 prosent av BNP til forsvar.

Statsminister Erna Solberg sa til Dagbladet før landsmøtet at det blir økonomisk krevende å nå målet innen 2024, slik NATO-landene ble enige om på toppmøtet i Wales i 2014.

Fra talte flere for et tydlig 2 prosentmål.

- Hvorfor dette halehenget? Det må ikke være tvil om hva Høyre mener, sa Anders Kjær fra Trøndelag Høyre.

- Jeg har fulgt den offentlige debatten om BNP-prosenten. Der ser man bort fra det åpenbare, nemlig at BNP er et bevegelig mål. Derfor er dette viktig, repliserte Bakke-Jensen.

Årets forsvarsbudsjett er på 1,59 prosent av BNP, en nedgang fra 1,61 prosent i fjor. Norge er i dag det eneste landet med grense til Russland som bruker mindre enn 2 prosent til forsvarsformål.

- Forsterker ambisjonen

Kompromisset som ble vedtatt i dag, er en språklig presisering av målet. Samtidig understrekes det at «oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP.»

Forsvarspolitisk talsmann i Høyre Hårek Elvenes mener likevel vedtaket er en skjerping.

- Ambisjonen er ytterligere forsterket og presisert. Målet er blankpusset. Det er en påminnelse fra landsmøtet at våre NATO-forpliktelser er avgjørende for vår suverenitet og vår nasjonale sikkerhet. Vi må snu alle steiner for å nå målet, sier Elvenes.

I forslaget til utenriksresolusjon het det:

«Høyre vil øke forsvarsbudsjettet og ytterligere bevege Norge i retning av toprosentmålet innen 2024.»

Dette er i tråd med formuleringen fra toppmøtet i Wales som lyder : «aim to ove towards».

Avhenger av budsjettprioriteringer og BNP

I forslaget fra redaksjonskomiteen som ble vedtatt søndag, heter det:

«Høyre vil at Norge følger opp våre forpliktelser i NATO ved at forsvarsbevilgningene trappes ytterligere opp til 2 prosent av BNP innen 2024, og at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP».

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sa tidligere i uka at det er vanskelig for Norge å nå målet om 2 prosent innen 2024.

- Det har vi ikke økonomisk handlingsrom til, selv om vi ikke gjorde noe på andre områder. Det gapet er vanskelig å tette. Det er omtrent 20 milliarder. Norsk økonomi vokser. I år har vi har en vekst i forsvarsbudsjettet på over 2 milliarder i år, likevel går andelen av BNP marginalt ned. I gode tider er det vanskeligere å nå målet, sa Solberg til Dagbladet.

- Må fortsette en stigende kurve

- Vi er alle kjent med at det vil bli krevende å nå 2 prosent, det er ingen tvil om det. Også forsvarsprioriteringer må innpasses i den økonomiske politikken. Men det er ikke likegyldig om vi ligger på 1, 6 prosent eller om vi ligger på 1, 8 prosent.

Framover må vi sørge for at vi prioriterer slik at vi fortsetter den stigende kurven vi er på. Vi må holde listhøyden. Når alle gode formål skal veies opp mot hverandre, er det noen formål som er viktigere enn andre. Målet om å nå NATO-målet må blankpusses regelmessig, sier Elvenes.