- SJU MILLIONER NORDMENN: Det kan bli realiteten i 2065 hvis Statistisk sentralbyrås prognoser slår til. Her et bilde fra kronprinsbryllupet i Oslo i 2001, da Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby giftet seg i Oslo domkirke. Foto SANDBERG/TORE Dagbladet
- SJU MILLIONER NORDMENN: Det kan bli realiteten i 2065 hvis Statistisk sentralbyrås prognoser slår til. Her et bilde fra kronprinsbryllupet i Oslo i 2001, da Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby giftet seg i Oslo domkirke. Foto SANDBERG/TORE DagbladetVis mer

Vi blir stadig flere og eldre nordmenn

De mest optimistiske prognosene viser at vi blir nesten 100 år gamle.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO(Dagbladet): I dag la Statistisk Sentralbyrå (SSB) fram sin melding «Befolkningsframskrivinger, 2014-2100» på en pressekonferanse. Den sier noe om hvor mange mennesker man regner med skal bo i Norge, og hvordan dette fordeler seg.

I løpet av 2031 passerer vi seks millioner, og i 2065 passerer vi sju millioner innbyggere i Norge. 1,5 millioner av disse vil være innvandrere.

97 og 98 år Ifølge det såkalte mellomalternativet i befolkningsframskrivingene, som er hovedalternativet SSB tror er mest sannsynlig, vil folketallet i Norge fortsette å vokse hele dette hundreåret. Veksten blir særlig stor i og rundt de store byene.

Vi blir også stadig flere eldre. I 2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel, skriver SSB i rapporten.

I år 2100 er de mest optimistiske beregningene at menn skal ha en gjennomsnittlig forventet levealder på 97 år, mens kvinner vil ha en forventet levealder på 98 år. I mellomalternativet, som SSB tror er det mest sannsynlige alternativet, forventer de at menn i gjennomsnitt vil bli 91,3 år og kvinner 92,3 år gamle. 

Det er en økning i forventet levealder på 17 år for menn sammenlignet med dagens tall. For kvinner er økningen på 14 år.

Klar vekst I rapporten lages flere ulike alternativer for befolkningsutviklingen i Norge framover. I de ulike alternativene er det lagt inn ulike forutsetninger for de tre komponentene som bestemmer folketallsutviklingen: fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring (innvandring minus utvandring).

Der legger de til grunn middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. I dette alternativet vil den høye befolkningsveksten vi har sett de siste årene, gradvis avta.

Det vil likevel være en klar befolkningsvekst i Norge gjennom hele dette hundreåret, særlig de nærmeste årene.

Byene vokser I rapporten har SSB framskrevet befolkningen i fylker og kommuner til og med år 2040. I denne perioden vil befolkningen vokse i alle fylker. Befolkningsveksten blir høyest rundt Oslo og på Sør- og Vestlandet. Fylkene Akershus, Oslo og Rogaland får den høyeste veksten, mens den blir lavest i Sogn og Fjordane.

294 kommuner får høyere folketall i 2040 enn i dag, mens det blir nedgang i folketallet i 59 kommuner.

Alle de seks landsdelssentrene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø får vekst i innbyggertallet framover. I mellomalternativet passerer Oslo kommune 700 000 innbyggere i 2020, Bergen passerer 300 000 i 2024, og samme år når Trondheim 200 000 innbyggere.

Hver femte over 70 år Antall eldre vil øke mye i løpet av dette hundreåret. Særlig vil veksten bli kraftig blant de som er 70 år eller mer. I mellomalternativet vil denne gruppen dobles de neste 30 årene. Dette er en konsekvens av at de store etterkrigskullene blir eldre, samtidig som levealderen øker. Dermed stiger andelen eldre fra knapt elleve prosent av befolkningen i dag, til 19 prosent i 2060.

Det betyr at omtrent hver femte person i Norge i 2060 vil være 70 år eller mer.

90-åringene tredobles Også de aller eldste vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen. I mellomalternativet dobles andelen 80-89-åringer fra 3,4 prosent i dag til 7,0 prosent i 2060.

Andelen som er 90 år eller eldre tredobles - fra 0,8 prosent i dag til 2,5 prosent i 2060. Totalt vil dermed personer som er 80 år eller mer utgjøre nesten ti prosent av befolkningen i 2060, mot drøye fire prosent nå.

Flere innvandrere Nettoinnvandringen til Norge har de siste årene ligget på mellom 40 000 og 50 000 mennesker, noe som er svært høyt sammenlignet med tidligere.

I 2060 er prognosene at det vil være 1,5 millioner innvandrere i Norge, og at dette tallet vi gå ned i årene etter dette.