Vi bruker mere penger enn ventet, men renten røres ikke

Skal vi tro på økonomene i Nordea Markets trenger vi ikke å frykte høyere rente før etter 2016.

ØKONOMI: Sjefsøkonom i Nordea, Steinar Juel, Nordea Markets, tror på uendret rente både i 2015 og 2016. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
ØKONOMI: Sjefsøkonom i Nordea, Steinar Juel, Nordea Markets, tror på uendret rente både i 2015 og 2016. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Veksten i norsk økonomi i årets to første kvartaler ble klart sterkere enn Nordea Markets hadde ventet.

«Privat forbruk har vokst sterkt, og motvirket at oljeinvesteringene har vist utflating. I tillegg har boligbyggingen avtatt mindre enn ventet. Veksten i fastlands-Norge vil trolig ikke fortsette i samme tempo fremover. Vi venter en vekst i 2015 på om lag 1,5 prosent, men økende til om lag 2,25 prosent igjen i 2016», skriver Nordea Markets i Økonomisk Oversikt September 2014 i dag.

Vi bruker mere penger enn ventet Det er i første omgang husholdningenes pengebruk som har vært høyere så langt i år enn det banken hadde ventet.

Det pekes på at realinntektsveksten har vært så høy at det har vært mulig å øke privat forbruk med over en prosent i kvartalet, samtidig som husholdningene har kunnet øke sparing noe fra et allerede høyt nivå.

Økt optimisme og bedret kjøpekraft er også kommet til syne i boligmarkedet hvor prisene har steget moderat og boligbyggingen har sluttet å falle. Boligprisveksten har tatt seg bra opp, godt hjulpet av mer utlånsvillige banker. heter det i rapporten.

Boligprisene flater ut igjen? I rapporten, som blant annet er ført i penn av sjeføkonom Steinar Juel, ventes det imidlertid at boligprisveksten vil dempes utover i året, og at prisene ikke endres mye i 2015.

«Prisene er på et høyt nivå, og noe høyere arbeidsledighet og moderat lønnsvekst begrenser sannsynligheten for særlig videre oppgang. Med bedre annenhåndsmarked vil boligbyggingen øke framover. Men med moderat boligprisvekst blir boliginvesteringene neppe noen viktig vekstmotor», skriver banken.

Nordea Markets mener det ikke er så lett å se helt klart hvorfor privat forbruk og boligmarkedet sviktet så markert i fjor for så å ta seg markert opp igjen i år. Eiendomsmegler Terje Tinholt skylder på sjeføkonomene som gjemmer seg bak matematiske formler og teoretiske utregninger basert på feil tallmateriale.

Banken velger en litt annen forklaring og viser blant annet til svak kjøpekraftsutvikling i 2. og 3. kvartal i fjor, økte renter på banklån og innstramninger i bankenes utlånspraksis. I år har bankene også lettet på kredittgivningen igjen og boliglånsrentene er kommet ned igjen.

Renten holdes uendret? Og når det gjelder renten tror ikke Nordea Markets nå på en snarlig heving. Det vises til at mer slakk i økonomien, og etter hvert lavere inflasjon, tilsier at Norges Bank ikke hever renten før etter 2016.

Men det blir heller ikke rentekutt, skal vi tro økonomene i banken. Svekkelsen av økonomien ventes ikke å bli så stor at det er aktuelt med noe rentekutt de neste par årene.

Hensynet til finansiell stabilitet gjør at et rentekutt sitter langt inne, tror Nordea. At norske kroner vil svekkes straks et rentekutt blir et tema gjør også kutt mindre sannsynlig, tror banken.

Det som imidlertid kan endre på bildet er ferske anslag for oljeinvesteringen neste år, som viser en betydelig nedgang fra i år.

Flere nyheter Unge mennesker er bufferen i arbeidsmarkedet
Spår svakt fall i oljeprisen de neste to årene
SSB: Litt høyere oljeestimater for 2015