- Vi burde hatt skriftlige utbetalingsrutiner

Departementet svarer på dykker-refs fra Riksrevisjonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) For å ta «et moralsk og politisk ansvar» for pionerdykkerne i Nordsjøen, vedtok Regjeringen med tilslutning fra Stortinget en kompensasjonsordning som trådte i kraft 1. juli 2004.

I går skrev Dagbladet.no at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har måttet tåle kraftig kritikk fra Riksrevisjonen for sin håndtering av stønadsordningen, som i 2005 betalte ut hele 136,8 millioner kroner fordelt på 74 pionerdykkere.

Svarer på kritikken

Riksrevisjonen stilte spørsmål ved om departementet har oppfylt sitt ansvar for «utforming og fastsetting av regler for ordningen, slik økonomibestemmelsene i staten forutsetter».

I svarbrev til Riksrevisjonen 9. august i fjor, argumenterte departementet med at det syntes «unaturlig å legge ytterligere føringer utover Stortingets presiseringer og klargjøringer av kriterier for tildelingen av kompensasjon til nordsjødykkerne.»

Riksrevisjonen kritiserte også at det fra departementets side ikke er utarbeidet rutinebeskrivelser eller retningslinjer for stønadsordningen utover det som framgår av mandatet. Riksrevisjonen ba derfor om å få opplysninger om «rutiner som sikrer at aktuelle fradrag blir fanget opp og blir korrekt trukket i forbindelse med utbetalingene.»

Innrømmer feil

På dette punktet tar departementet selvkritikk.

TAR SELVKRITIKK: Arbeids- og inkluderingsdepartementet er enig med Riksrevisjonen i at de burde ha utarbeidet skriftlige utbetalingsrutiner i forbindelse med stønadsordningen for nordsjødykkerne. Foto: Aleksander Nordahl
TAR SELVKRITIKK: Arbeids- og inkluderingsdepartementet er enig med Riksrevisjonen i at de burde ha utarbeidet skriftlige utbetalingsrutiner i forbindelse med stønadsordningen for nordsjødykkerne. Foto: Aleksander Nordahl Vis mer

«I ettertid ser departementet at det i denne saken burde ha vært utarbeidet særskilte skriftlige rutinebeskrivelser eller retningslinjer hva gjelder disse utbetalingene», heter det i svaret fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Departementet argumenterer likevel for at internkontrollen har fungert tilfredsstillende, og underbygger dette med en lengre beskrivelse av hvordan vedtakene om tildeling av kompensasjon blir behandlet i Stortinget.

«På grunnlag av overnevnte mener departementet at tilfredsstillende intern kontroll ivaretas. Vi er imidlertid enig i at det burde ha blitt utarbeidet særskilte skriftlige utbetalingsrutiner for denne saken», skriver departementet til Riksrevisjonen.

Ifølge departementet har Riksrevisjonen slått seg til ro med deres svar på kritikken av manglende kontroll med stønadsordningen for pionerdykkerne.

- Vi vil presisere at Riksrevisjonen, på bakgrunn av departementets svar, ikke fant grunn til å orientere Stortinget i de konstitusjonelle antegnelsene, men tok departementets svar til etterretning, opplyser informasjonsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

- Vi burde hatt skriftlige utbetalingsrutiner