– Vi er ikke blitt desperate

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser at sjokkmålinger ligger bak brevskriving og strengere krav til byene. Men bompengene kan fortsette å øke - med Fremskrittspartiet i regjering.

- BOMPENGEDRONNING: Fremskrittspartiet er hardt presset i bompengespørsmålet. Samferdselsminister Jon Georg Dale møtte pressen etter onsdagens spørretime i Stortinget. Reporter: Jørgen Gilbrant. Video: Ørjan Ryland / Dagbladet Vis mer

– Frp lovet å rive alle bomstasjonene i valgkampen i 2013. Hvordan syns du det går?

– Vi reduserer bompengene fortsatt, vi. Det har vi gjort tross sterke protester fra opposisjonen i Stortinget.

– Men bomstasjonene står fortsatt?

– Det er fortsatt bompenger. Vi skulle gjerne kommet lenger. Det tror jeg alle Frp-folk er veldig ærlige på. Uten Frp ville det vært like mye bompenger og mindre veibygging. Vi har økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent.

– Ifølge Nasjonal transportplan (NTP) skal vi bruke over 1000 milliarder på samferdsel fram til 2029. Kunne ikke dette vært nedskalert til 900 milliarder og så droppet disse bompengene?

– Jeg vil gjerne kutte i kostnader på prosjektene.

– Men du vil ikke bygge mindre vei for å fjerne bompengene?

– I utgangspunktet mener jeg at vi må få ned kostnadene i prosjektene. Får vi til det, kan vi også få ned bompengene.

– Ser du at mer veibygging og fjerning av bompenger ikke går i hop?

– Jeg mener det går i hop. Vi har laget en NTP fram til 2029 der det er en lavere bompengeandel enn det som har vært tidligere. Vi klarer både å bygge mer vei og ta ned andelen bompenger i prosjektene. Så skal vi gå enda lenger i åra som kommer.

– Sykkelvei til 2,4 milliarder i Bergen, bussvei til 10,8 milliarder i Stavanger. Har Norge gått i luksusfellen og kredittkortet er bompenger?

– Vi har altfor høye kostnader i en del prosjekter. Derfor sendte jeg et brev til disse byområdene forrige uke der jeg ba dem om å gå gjennom prosjektene og se hvilke kostnader som er mulig å redusere for få ned bompengebelastningen.

– Hvorfor har du plutselig begynt å sende brev og engasjerer deg sånn i bypakkene for å få ned bompengene? Jeg har ikke hørt så mye om dette før sjokkmålingene i Bergen?

– Da har du ikke fulgt spesielt nøye med. Dette har vi jobbet med hele tiden.

– Men disse brevene sendte du først etter at Folkeaksjonen nei til bompenger gjorde knallmålinger i Bergen?

– Jeg sendte brevet etter å ha fått gjennomslag i regjering. Når Frp får gjennomslag, sender jeg brev, så vi får gjort noe med det.

– Siv Jensen ble kalt bompengedronningen i Stortinget. Bompengene har økt fra 8,5 milliarder til 13 milliarder årlig med Frp i regjering. Hva er smertegrensen?

– Det er i stor grad i byområdene denne veksten kommer. De kommer på bakgrunn av lokalpolitiske vedtak.

– Hva er smertegrensen?

– I en del av disse byområdene har vi nådd den nå. Jeg har også sagt at det verken er aktuelt å forlenge bompengeinnkrevingen i tid eller øke satsene, nettopp fordi smertegrensen er nådd.

– Lokalpolitikerne er ikke så glad i bompenger de heller, og de peker på deg og regjeringen som bare bidrar med 50 prosent, mens en rekke andre partier ønsker at staten skal bidra med 70 og 80 prosent ...

- ... ja, jeg hører de sier det! Men de foreslår ikke engang det de sier at de er for.

– Men bør dere se på å øke den statlige andelen?

– Vi kan godt se på å øke den statlige andelen, hvis vi klarer å kutte kostnadene tilsvarende. Det er ikke meg imot.

– Frp lanserte denne uka moms på elbiler for å redusere bompengene, som vil si at Granavolden-plattformen må reforhandles etter fire måneder. Er dere blitt desperate?

– Vi er ikke blitt desperate, men vi søker hele tiden muligheter for å få ned bompengene.

– Men dere vet at dere ikke får gjennomslag?

– Det avklarte også finansministeren, at elbil-politikken som er førende for regjeringen i denne perioden ligger fast.

– Så finanspolitisk talsperson i Frp foreslår noe en dag, så kommer finansministeren fra Frp dagen etter og blåser det av?

– Dette skjønner du også. Det er mulig for et parti som sitter i regjering og starte en diskusjon om hvordan vi skal finansiere politikken vår i åra som kommer.

– Det er flertall på Stortinget for veiprising som alternativ, hvorfor stanser Frp dette?

– Det blir ikke mindre bompenger av å flytte bomstasjonen inn i privatbilen til folk. Det blir heller ikke mer rettferdig hvis folk i Finnmark skal betale bompengene på et prosjekt de aldri har kjørt på.

– Så dere finner ikke penger til å fjerne bompenger i dag, dere vil ikke bygge mindre vei, dere vil ikke ha veiprising. Har dere noen løsning?

– Ja, det har vi. Vi fortsetter arbeidet vi har begynt med å få ned bompengene. Det har blitt flere milliarder mindre i bompenger i perioden vi har sittet i regjering.

– 8,5 milliarder i bompenger i 2013, 13 milliarder nå. Runder bilistene 15 milliarder i bompenger i 2021 etter åtte år med Frp i regjering?

– Det gjenstår og se. Jeg håper på nye gjennomslag som vil bidra til at vi kan ta ned bompengene i stedet for å øke dem.