Firefelts motorvei mellom Løten og Elverum åpner neste høst

- Vi får Norges mest urettferdige bomvei

Da ny riksvei mellom Elverum og Løten ble 1,5 milliarder kroner billigere enn antatt, økte regninga for bilistene som skal bruke veien med like mye.

URETTFERDIG: - Våre pendlere rammes. Dette er et landeveisrøveri, sier ordførerkandidat Lillian Skjærvik for Ap i Elverum. Video: Bjørn Langsem. Klipp: Emilie Rydning / Dagbladet Vis mer

ELVERUM/LØTEN (Dagbladet): - Dette må være Norges mest urettferdige bomveiprosjekt. Jeg forstår ikke at staten kan stikke av med hele gevinsten når veien blir 1,5 milliarder kroner billigere, sier Bjørn Jarle Røberg Larsen til Dagbladet.

Han sitter i fylkestinget i Hedmark for Arbeiderpartiet og har med seg Aps ordførerkandidat i Elverum, Lillian Skjærvik. Vi møtes på kommunegrensa mellom Elverum og Løten, noen steinkast fra Myklegard kro og motell, rett ved den eksisterende riksvei 3/25.

OPPRØR: Ordførerkandidat Lillian Skjærvik (Ap) i Elverum og fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg Larsen (Ap) i Hedmark mener det er urettferdig at bilistene må betale det samme selv om veien blir 1,5 milliarder kroner billigere. Foto: Bjørn Langsem
OPPRØR: Ordførerkandidat Lillian Skjærvik (Ap) i Elverum og fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg Larsen (Ap) i Hedmark mener det er urettferdig at bilistene må betale det samme selv om veien blir 1,5 milliarder kroner billigere. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

Her kommer bomstasjonen der bilister med brikke hver dag de neste 20 åra vil bli belastet med 40 kroner i begge retninger når den nye firefelts motorveien åpner seinhøsten 2020.

Beløpet og nedbetalingstida ble stående uendret da gladnyheten om prisfallet kom i mai i år. Dermed spratt bompengeandelen opp fra 60 til anslåtte drøyt 85 prosent.

Regjeringserklæringen

Røberg Larsen mener at regjeringsplattformen som ble forhandlet fram i januar mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre burde tilsi at bompengeandelen faktisk går ned, og i hvert fall ikke opp, for de 15.000 daglige bilistene som ferdes mellom Elverum og Løten.

Bak et av kulepunktene i Granavolden-erklæringen under overskriften «samferdsel» heter det følgende:

«At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres.»

- Her har regjeringspartiene en gylden anledning til å innfri det de selv sier de jobber for, mener Røberg Larsen.

- Landeveisrøveri

- Vi krever i det minste at bompengeandelen ikke øker. Og i hvert fall at de ikke stikker av med alt, for deretter å pløye det inn i andre prosjekter. Hvorfor skal vi betale for en vei i Gudbrandsdalen, tilføyer Hedmark-politikeren.

- Dette er et landeveisrøveri, istemmer ordførerkandidat Skjærvik.

Hun peker på at Elverum, Løten og Hamar utgjør et felles bo- og arbeidsmarked.

- Det er våre pendlere som rammes. En stor andel av trafikken er jobb-pendling. I tillegg kommer en del langtransport. Dette er elendig distriktspolitikk, sier Skjærvik.

Trafikksikkerhet

I forslaget fra regjeringen til Stortinget (proposisjon 45 S, 2016-2017) om å bygge ny riksvei 3/25, etterlates det liten tvil om behovet:

«Dagens vei har tidvis framkommelighetsproblemer, randbebyggelse og mangelfullt tilbud til gående og syklene. Blanding av lokaltrafikk og fjerntrafikk utgjør en betydelig trafikksikkerhetsrisiko», heter det blant annet.

I alt var det 128 ulykker med personskader på dagens vei i perioden 2006-2015. Tre personer ble drept, 18 hardt skadd og 212 lettere skadd.

Det vises også til at mye av godstrafikken mellom Oslo-området og Trøndelag benytter riksvei 3 framfor E6. En ny vei vil styrke Hamar og Elverum som felles bo- og arbeidsmarkedsregion, framgår det av dokumentet.

- Avtalebrudd

Rødberg Larsen sier at avtalen mellom lokale myndigheter og staten tilsier at bilistene betaler 60 prosent av det veien skal koste.

- Når andelen går opp til kanskje til 90 prosent, så er det ikke noe annet enn et gedigent avtalebrudd, hevder han.

På side 78 i statsbudsjettet for 2019 står det følgende om den 26 kilometer nye riksvei 3/25, omtalt som Ommangvollen-Grundset/Basthjørnet i Hedmark:

«Kontrakten for prosjektet ble inngått mai 2018. Kontrakten ligger om lag 1,5 mrd. kr lavere enn tidligere anslag. (...) Som en følge av at samlet bompengebidrag ligger fast, blir bompengebidraget (…) høyere enn anslått i prop 45 S».

- Her gir de seg selv definisjonsmakta. Bompengebidraget på 3,3 milliarder kroner står fast, selv om veien blir 1,5 milliarder kroner billigere, sukker Røberg Larsen.

- Fattig trøst

Tor André Johnsen er valgt inn på Stortinget fra Hedmark. Han sitter i transportkomiteen for Fremskrittspartiet.

BEDRE: Bilisene får en bedre vei til samme pris, argumenterer stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) fra Hedmark.
BEDRE: Bilisene får en bedre vei til samme pris, argumenterer stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) fra Hedmark. Vis mer

- Bilistene får en bedre vei. Vi bygger et planfritt kryss i stedet for en dårligere løsning med rundkjøring, og det blir fartsgrense på 110 km/t, ikke 100 som opprinnelig planlagt. Og bilistene betaler det samme. Pengene som spares, går til andre veiprosjekter andre steder i landet, sier Johnsen.

- At pengene brukes andre steder er noe av årsaken til opplevelsen av urettferdighet?

- Jeg ser at det er en fattig trøst. Men totalt sett i Norge er det en betydelig forbedring.

- Seier for Frp

- Et punkt i Granavolden-erklæringen sier at billigere vei skal føre til reduserte bomutgifter for bilistene?

- En seier for Frp. Det fikk vi inn på grunn av det vi ser på denne aktuelle strekningen. Så ved et tilsvarende prosjekt i framtida, skal det komme bilistene til gode.

- Det hjelper ikke for bilistene mellom Elverum og Løten i ditt hjemfylke?

- Vi jobber med saken. Det er ikke gitt at fordelingen av statens bidrag til ekstra nedbetaling av bompengegjeld skal være flatt på alle prosjekt, sier Johnsen.

Ligger fast

Ifølge Lillian Skjærvik og Bjørn Jarle Røberg Larsen er det flere eksempler på bomveiprosjekt andre steder i landet der redusert totalkostnad har kommet bilistene til gode.

- Vi skjønner ikke hvorfor ikke det også skal gjelde her, sier de.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svarte tidligere i år på et spørsmål fra stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) om hvorfor bompengeandelen for ny riksvei 3/25 ligger fast når kostnaden går ned.

Forutsetningen for OPS-prosjekter er at bompengebidraget skal ligge fast, både ved økte og reduserte kostnader. Det innebærer at staten både tar risikoen ved eventuelle kostnadsøkninger, og tilsvarende at det statlige bidraget reduseres ved eventuelle kostnadsreduksjoner, heter det i svaret fra Dale.

Til det konkrete punktet i Granavolden-erklæringen om at bompengeandelen skal ligge fast eller gå ned når veiprosjekt blir billigere, skriver Dale:

- Det vil jeg komme tilbake til når regjeringa har gjort sine vurderinger, herunder hvilke prosjekt som kan nyte godt av dette. Jeg merker meg for øvrig at Arbeiderpartiet nå sender nye signaler om bompenger og dermed er glade for Frps gjennomslag i regjeringsplattformen.