AVVISER KRITIKK: Styreleder og største aksjonær i Aker, Kjell Inge Røkke, har organisert sitt norske fiskeimperium gjennom selskapene Havfisk og Norway Seafoods, der henholdsvis Olav Holst-Dyrnes og Thomas Farstad er toppsjefer. De avviser at de bryter regelverket og har som intensjon å styre fiskeressursene de har fått tilgang til ut på det globale markedet.  Foto: Henning Lillegård / Dagbladet, Erlend Ås/Berit Roald / NTB scanpix
AVVISER KRITIKK: Styreleder og største aksjonær i Aker, Kjell Inge Røkke, har organisert sitt norske fiskeimperium gjennom selskapene Havfisk og Norway Seafoods, der henholdsvis Olav Holst-Dyrnes og Thomas Farstad er toppsjefer. De avviser at de bryter regelverket og har som intensjon å styre fiskeressursene de har fått tilgang til ut på det globale markedet. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet, Erlend Ås/Berit Roald / NTB scanpixVis mer

- Vi følger reglene

Toppsjefene i Kjell Inge Røkkes fiskeimperium avviser påstandene om at de vender Nord-Norge ryggen, og understreker at det skal satses for millioner på landindustrien.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Langs finnmarkskysten vokser raseriet mot de Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapene Havfisk og Norway Seafoods - og mannen bak.

Midt på 1990-tallet gikk moldenseren inn i fiskeindustrien i Nordland, og mellom 2005 og 2006 tok han kontroll over en rekke filetanlegg i Finnmark med tilhørende trålere som var tilknyttet lukrative kvoter.

En rekke forpliktelser ble lagt til grunn, som skulle binde Røkke-selskapet Aker Seafoods, nå Havfisk, til å levere fisk til land og holde aktivitet i foredlingsanleggene langs kysten.

Som Dagbladet omtaler i dag, gikk i 2013 to tredjedeler av fisken som var ment å holde liv i filetanlegg i Nord-Norge, istedet til det globale markedet.

LES OGSÅ: Aspaker vil vite hvor fisken ble av

Dermed forsterkes kritikken fra nord (krever Dagbladet Pluss-abonnemnet), om at Røkkes strategi er å vende ryggen til landindustrien og forvalte fiskeressursene som han selv vil.

Det avvises at Røkkes fiskeristrateger i selskapene.

Myket opp regelverket - Vi er et selskap som selvsagt skal følge de forpliktelsene vi har, sier konsernsjef i Havfisk Olav Holst-Dyrnes til Dagbladet.

Det tidligere Aker Seafoods ble i 2012 delt i to selskaper: Havfisk drifter en flåte på ni trålere, som er tilknyttet kvoter til en verdi på minst 1,5 milliarder kroner. Norway Seafoods drifter åtte filetanlegg på land, som alle er eid av Havfisk. Fiskeriselskapene kontrolleres igjen av Aker ASA, der Røkke er styreleder og største aksjonær.

Da Kjell Inge Røkke fikk dispensasjon fra Deltakerloven for å kunne delta i fisket, ble selskapet hans bundet av en plikt til å ha aktivitet i landsindustrien, såkalt aktivitetsplikt, fordi det var foredlingsvirksomhet som var det primære, ikke trålerdriften.

Det sterkeste virkemiddelet som skulle sikre at fisken gikk til land for sikre sysselsetting og bosetting, var leveringsplikten. Den ble i 2003 imidlertid gjort om til en tilbudsplikt av daværende fiskerminister Svein Ludvigsen (H), for å sikre trålrederiene fleksibilitet. Det har medført at mindre fisk leveres til land for bearbeiding.

LES OGSÅ: - Et gedigent feilgrep

- Vi dokumenterer alt På tross av at Havfisk-trålerne bare leverte 34,6 prosent av av den leveringspliktige torsken til de tilgodesette anleggene i 2013, mener Holst-Dyrnes at selskapet ikke opererer på kanten av lovverket.

SE TORSKEN: Grafikk: Kjell Erik Berg / Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
SE TORSKEN: Grafikk: Kjell Erik Berg / Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer

På spørsmål om Havfisk ser foredlingsvirksomheten på land som sin primæraktivitet, svarer han:

- Norway Seafoods og Havfisk har vært i denne virksomheten siden 1996, og vi har fortsatt industri på land. Der var det en gang mange anlegg, nå er det langt færre. Men Norway Seafoods driver åtte av ti gjenværende filetanlegg i dag.

- Men når bare 9700 av 28000 tonn leveres til anleggene deres på land, vil du fortsatt si at foredlingsvirksomheten er det primære for selskapet?

- Svaret på dét ligger i selskapets handlinger: Norway Seafoods driver altså åtte av de ti gjenværende filetanleggene i Norge, sier han.

- Driver dere i tråd med alle forpliktelsene som er lagt på selskapet, og som er grunnlaget for at dere fikk tilgang til kvotene?

- Vi dokumenterer alt i forhold til lovverket. Vi jobber for å oppfylle leveringsplikten slik den er regulert i forskrift og lov. Vi bruker mye tid på å dokumentere dette overfor direktoratet. Og vi jobber tett med Norway Seafoods for å gi dem råstoff når de har behov, sier Havfisk-sjefen.

- Vi øker høst-leveringen Han sier at selskapets ønske er å bygge en norsk torskeindustri som er lønnsom, både på land og på vannet.

 - Vi må unngå at dette blir et nullsumspill, poenget må være å øke den norske verdiskapingen. Havfisk har 350 ansatte som jobber på havet, og de skal også ha trygge arbeidsplasser, sier Holst-Dyrnes.
Tallene Dagbladet presenterer i dag, viser heller ikke når fisken bringes på land, understreker han. På våren er det nok av torsk. Dermed forsøker Havfisk å spare deler av kvotene til høsten, da tilgangen er mindre, forklarer Havfisk-sjefen.

- Utfordringen da er at fisken står lenger og lenger mot nord utover høsten. Det blir veldig langt fra land til fiskefeltet, enkelte ganger bruker trålerne over 70 timer hver vei til og fra fiskefeltet.

- På våren landes det enormt mye torsk, men på høsten når fisken står lenger fra land, er det det betydelig mindre. Likevel har andelen fersk torsk som ble levert fra Havfisk på høsten økt med 25 prosent i perioden juli til desember. Og i 2013 er det sånn at Havfisk i enkelte måneder på høsten sto for 50 prosent av all fersk torsk som ble brakt til land i Norge, sier han.

- Struper landsida Professor ved Fiskerihøyskolen i Tromsø Torbjørn Trondsen, har engasjert seg i det pågående kystopprøret, som i dag tropper opp foran Stortinget.

Han har i en årrekke vært kritisk til måten fiskeripolitikken forvaltes på, og har også rettet kritikk mot trålerrederne - inkludert Kjell Inge Røkke. Han mener selskapet bevisst styrer fisken vekk fra land, til mer lukrativt salg på det globale markedet.

- Det er et strategisk valg fra Røkke og selskapet. Det er en forretningsstrategi som bedriftsøkonomisk er fornuftig for rederiet, men han kolliderer med seg selv. Kvotene han henter opp fisk på, er uløselig knyttet til landanleggene. Fisken skulle sikre aktivitet og sysselsetting på land, det har vært premisset hele tida. Kvotene er teknisk sett knyttet til landanleggene. Havfisk eier alle anleggene, det er altså kobling mellom trålflåten og landanleggene. Men datterselskapet på land, som driver anleggene, strupes ved at det ikke tilføres nok råstoff, sier han.

LES OGSÅ: Fiskeripolitikk på autopilot

- Det er en sterk omgåelse av intensjonene for regelverket. Når hans landanlegg kjøper fra kystfiskeflåten, så sikres aktivitet der deler av året, men det var ikke det som var intensjonen med trålkvotene. Det er nesten frekt å snakke om at det spilles på lag med kystflåten. Det er kvotene fra Havfisk-trålerne som skal levere til anleggene, og suppleres av kystflåten. Nå er det snudd på hodet, sier Trondsen.

- Trondsen tar feil Holst-Dyrnes protesterer. Havfisk-sjefen mener Trondsens påstand om at selskapet har som strategi å strupe landanleggene, faller på sin egen urimelighet. Det samme avvises av Norway Seafoods-sjef Thomas Farstad.
- Når han påstår at hensikten med trålkvotene var at disse skulle dekke landindustriens behov og at dette skulle suppleres av kystflåten, mener jeg det er galt. Trålflåten skulle sikre at landindustrien hadde jevn tilførsel av råstoff og det betyr å sikre leveringer i de perioder kystflåten ikke var leveringsdyktig. Dette er hva Havfisk nå faktisk gjør, sier Holst-Dyrnes.