- Vi har det programfestet, og regjeringsavtalen er klar

Regjeringen vil ha svar på «flere spørsmål» før de eventuelt snur og beholder sexkjøpsloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein Karlsen (Frp), mottok i dag rapporten som viser at sexkjøpsloven har redusert omfanget av prostitusjon, dempet etterspørselen, bidratt til at Norge er mindre attraktivt for menneskehandel, uten at det er indikasjoner på økt vold eller fare for de prostituerte.

Men det er ikke nok til å endre regjeringens syn på loven.

- Fremskrittspartiet har programfestet at sexkjøpsloven skal fjernes, og regjeringens samarbeidsavtale er tydelig. Jeg har veldig lyst å lese i rapporten før vi trekker en konklusjon, sier Karlsen til Dagbladet.

- Trekker ikke konklusjoner Mens rapporten konkluderer med at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med 2008, har forskerne også beregnet seg frem til en reduksjon på 45 prosent i forhold til det nivået trolig ville ha vært i dag om loven aldri ble innført.

- Vi mener fortsatt at kjøp og salg av sex mellom to frivillige parter, der ingen blir skadet, ikke skal kriminaliseres. Samtidig vet jeg jo at det ikke alltid skjer frivillig, sier han.

Han sier at det er fro tidlig å trekke konklusjoner, og at rapporten nå vil være viktig i det videre arbeidet departementet gjør før regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om saken.

Menneskehandel viktig Statssekretæren sier justisdepartementet nå må se om det er ytterligere spørsmål som må besvares før regjeringen konkluderer.
Et av spørsmålene han nå vil se nærmere på, er hvilken effekt loven har på menneskehandel.- Jeg mener å huske at menneskehandel var et hovedtema da loven ble innført. For de som ønsker å senke omfanget av kjøp og salg av sex, ser vi at loven har hatt en effekt. Men det er som sagt ikke et mål for oss å kriminalisere frivillig sexhandel, sier Brein-Karlsen.

Analysen som ble overlevert departementet i dag, konkluderer imidlertid med at loven har styrket lovgivningen mot menneskehandel, og spesielt motvirket tilstrømmingen av prostituerte fra andre land i kjølvannet av den økonomiske krisen i blant annet Europa og EU.

- Dette vil være sentralt i det videre arbeidet. Hvis det viser seg at loven har hatt en markant effekt på menneskehandel, som er en alvorlig kriminalitet, vil dette være viktig å se nærmere på, sier han.

Han utelukker derfor ikke at dette temaet kan være avgjørende når regjeringen konkluderer.

- Markant effekt Det har vært et markert fall i prostitusjonsmarkedet i Norge etter at sexkjøpsloven ble innført i 2009, og dermed har loven virket etter formålet, konkluderer rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet etter fem års erfaring  med loven.

- De økonomiske vilkårene for å drive med prostitusjon i Norge er blitt dårligere. Dette er i tråd med formålet og    
dermed de tilsiktede virkningene. 

- Vi finner ingen indikasjoner på at volden mot prostituerte har økt som følge av sexkjøpsloven, heter det i konklusjonen fra Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen.

Forbudet i kombinasjon med straffelovens paragrafer 202 (hallikparagrafen) og 224 (lov mot menneskehandel) bidrar til å gjøre Norge til  et mindre  attraktivt land for prostitusjonsbasert menneskehandel enn det som ville vært tilfelle uten disse tre lovene og håndhevingen av dem.