- Vi har eksempler på kriminalitet blant tiggere

Forsker fra Politihøgskolen er kritisk til konklusjonen i NOVA-forskerens rapport om tigging i Norge.

TIGGERE I OSLO: Fire kvinner med utenlandsk utseende på rad på fortauet i Oslo sentrum med en tiggerkopp foran seg. Dette bildet ble tatt i juni 2010. Foto: Lise Åserud / Scanpix
TIGGERE I OSLO: Fire kvinner med utenlandsk utseende på rad på fortauet i Oslo sentrum med en tiggerkopp foran seg. Dette bildet ble tatt i juni 2010. Foto: Lise Åserud / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Birgitte Ellefsen, forsker ved Politihøgskolen er kritisk til enkelte av konklusjonene i forskerrapporten om tigging som ble lagt fram i dag på Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

- Det er ikke forskningsmessig belegg for å si at tiggerne er utsatt for menneskehandel hvilket blant annet dreier seg om utnytting av mennesker til prostitusjon, tigging, tyveri og så videre, sier Ellefsen til Dagbladet.

Kritisk Hun utdyper:

- Denne typen forskning har en utfordring i forhold til at det er begrenset hvilken informasjon man får fra folk ved å intervjue dem på gaten. Tiggere vil ikke nødvendigvis opplyse om kriminelle bakmenn selv om de kjenner til dette, og de trenger heller ikke å være klar over hvem som ender opp med mesteparten av pengene, sier Ellefsen.

Hun understreker at det i Norge finnes eksempler på kriminalitet blant de utenlandske tiggere, og at det er saker som er under etterforskning og som er oppe for domstolene knyttet til dette.

- Blant annet dreier det seg om barn utnyttet til tyveri og tigging. Vi kan ikke si noe om omfanget av kriminaliteten, for det har vi ikke oversikt over, sier Ellefsen.

- Myten stemmer ikke Hennes kommentarer kommer etter at NOVA-forsker og sosialantropolog Ada Ingrid Engebrigtsen sa dette til Dagbladet om sin forskning tidligere i dag:

KRITISK: Birgitte Ellefsen, forsker ved Politihøgskolen, mener Engebrigtsens forskning har svakheter ettersom "det er begrenset hvilken informasjon man får fra folk ved å intervjue dem på gaten." Foto: Privat
KRITISK: Birgitte Ellefsen, forsker ved Politihøgskolen, mener Engebrigtsens forskning har svakheter ettersom "det er begrenset hvilken informasjon man får fra folk ved å intervjue dem på gaten." Foto: Privat Vis mer

- Det er ikke belegg for å si at sigøynerne fra Romania og Bulgaria som tigger i Norge generelt er tiggerbander eller har kriminelle bakmenn. Myten stemmer ikke.

Hun framla et forskningsnotat om tigging på NOVA i dag med tittelen «Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? - Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo». Det er den konkluderende undertittelen Ellefsen reagerer særlig på.

- På det nåværende tidspunkt har vi ikke grunnlag for å konkludere eller å si noe om hva som er realiteter og hva som er myter, sier Ellefsen.

Hun understreker samtidig at hun er svært positiv til mer forskning knyttet til tiggere og mener Engebrigtsens forskningsnotat er nyttig i så henseende. Ellefsen berømmer at Engebrigtsen har et eget metodekapittel hvor hun reflekterer over utfordringer knyttet til sine egne forskningsmetoder.

Mer enn tigger-samtaler Sosialantropolog Ada Ingrid Engebrigtsen mener Ellefsen bekrefter det bildet hun tegner, nemlig at vi ikke har noen holdepunkter for å hevde at de rumenske tiggerne som tigger på gata i Oslo er kriminelle bander eller har bakmenn.

Engebrigtsen understreker at hennes konklusjoner ikke baserer seg på samtaler med tiggerne alene:

FORSKER: Ada Ingrid Engebrigtsen er sosialantropolog og forskningsleder for seksjon for migrasjon og transnasjonalitet på NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Foto: NOVA
FORSKER: Ada Ingrid Engebrigtsen er sosialantropolog og forskningsleder for seksjon for migrasjon og transnasjonalitet på NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Foto: NOVA Vis mer

- Konklusjonene er basert på mitt langvarige kjennskap til rom-samfunn fra samme segment av rom-minoriteten i Romania og det jeg vet om deres sosiale posisjon og forhold til ikke-rom der. Videre baserer de seg på samtaler med folk i Romania, rom og rumenere som har migrert og er kommet tilbake og på forskere som har studert rom- tiggermigrasjon.

Faglig støtte Videre forteller hun at en rumensk statsviter som selv er rom og leder for et forskningsinstitutt i Romania var i Oslo høsten 2009, og fortalte om den nye migrasjonen av fattige rumenere som stort sett er rom.

- Han kunne bekrefte det jeg hevder, nemlig at hovedtyngden av de som reiser til Norge/Europa som tiggere/gatearbeidere reiser på eget initiativ som familiegrupper, sier Engebrigtsen.

Menneskehandel Engebrigtsen sier dette om Ellefsens uttalelser om menneskehandel blant tiggerne:

- At disse familien ofte omfatter det vi definerer som barn, men som blant rom er voksne, gifte ungdommer med eller uten barn, er en kjennsgjerning. Rom utgjør familiesamfunn der hele familien, barn og voksne, arbeider sammen for gruppas overlevelse. Vi kan ikke se bort fra at noen av disse ungdommene, og også de gamle, ofte heller ville være hjemme og at noen er mer eller mindre tvunget til å være med. Dette er problematisk for de det gjelder.

- Jeg har imidlertid problemer med å sidestille dette med menneskehandel der folk blir lurt til å arbeide uten godtgjørelse i prostitusjon eller kriminalitet mot sin vilje. Jeg er imidlertid åpen både for at det foregår vinnings kriminalitet blant enkelte av de som kommer fra Romania som gatearbeidere og at det forekommer tilfeller av menneskehandel. Mitt anliggende har vært å påpeke at det er ikke noe empirisk grunnlag for å påstå at dette er det generelle bildet og dermed ingen kunnskapsbasert argumentasjon for å forby tigging, sier Engebrigtsen.

VIL HA DEM BORT: Ordfører i Oslo, Fabian Stang, ønsker at politiet skal ha hjemmel til å bortvise tiggere. Foto: Jo Straube / Dagbladet
VIL HA DEM BORT: Ordfører i Oslo, Fabian Stang, ønsker at politiet skal ha hjemmel til å bortvise tiggere. Foto: Jo Straube / Dagbladet Vis mer
VIL HA DEM BORT: Høyres Michael Tetzschner ønsker også at politiet skal ha mulighet til å bortvise tiggere. Han var pådriver for Høyres forslag om å forby tigging. Her er Tetzschner på vei inn til Stortingsmiddagen på Slottet. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
VIL HA DEM BORT: Høyres Michael Tetzschner ønsker også at politiet skal ha mulighet til å bortvise tiggere. Han var pådriver for Høyres forslag om å forby tigging. Her er Tetzschner på vei inn til Stortingsmiddagen på Slottet. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX Vis mer