IKKE MELDEPLIKT: Overlege Dag Berild ved infeksjonsavdelinga ved Oslo universitetssykehus forteller at sykehuset ikke har meldeplikt til politiet. Antall tuberkulose-tilfeller rapporteres imidertid til Folkehelseinstituttet. - Nei, vi melder ikke fra til politiet. Vi skriver ikke ut pasienter før vi vet at de har en plass å bo, og vi har kronisk plassmangel på sykehuset, slik er det alltid, sier Berild. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
IKKE MELDEPLIKT: Overlege Dag Berild ved infeksjonsavdelinga ved Oslo universitetssykehus forteller at sykehuset ikke har meldeplikt til politiet. Antall tuberkulose-tilfeller rapporteres imidertid til Folkehelseinstituttet. - Nei, vi melder ikke fra til politiet. Vi skriver ikke ut pasienter før vi vet at de har en plass å bo, og vi har kronisk plassmangel på sykehuset, slik er det alltid, sier Berild. Foto: Hilda Nyfløt / DagbladetVis mer

- Vi har hatt karer som har snublet over grensa, og kommer rett fra Oslo S og hit

Staten bruker flere tuberkulosemillioner hvert år på østeuropeere som kommer ens ærend for å få gratis behandling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Antall pasienter smittet med tuberkulose øker i Norge, i takt med en økende innvandrerbefolkning.

Hvert år registreres mellom 300 og 400 tilfeller, og i hovedsak behandles disse med antibiotika over seks måneder.

Men hvert år registreres også tilfeller av multiresistent tuberkulose, som krever en betraktelig dyrere og mye lengre behandling.

- Snublet over grensa Ifølge Norges fremste ekspert på resistent tuberkulose, seksjonsoverlege Bent von der Lippe ved Ullevål universitetssykehus kommer to til sju utenlandske personer med multiresistent tuberkulose til Norge hvert år.

KOMMER FOR GRATIS HJELP: Norges fremste ekspert på resistent tuberkulose, seksjonsoverlege Bent Von der Lippe ved Ullevål sykehus, forteller at de hvert år behandler mellom to og sju pasienter med multiresistent tuberkulose i Norge. Dette er helseflyktninger som i hovedsak kommer fra Øst-Europa, med det mål å få gratis behandling oppmot to år og så vende tilbake til sitt hjemland. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
KOMMER FOR GRATIS HJELP: Norges fremste ekspert på resistent tuberkulose, seksjonsoverlege Bent Von der Lippe ved Ullevål sykehus, forteller at de hvert år behandler mellom to og sju pasienter med multiresistent tuberkulose i Norge. Dette er helseflyktninger som i hovedsak kommer fra Øst-Europa, med det mål å få gratis behandling oppmot to år og så vende tilbake til sitt hjemland. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet Vis mer

Dette er såkalte helseflyktninger som kommer ens ærend for å få gratis millionhjelp.

- Vi har hatt karer som har snublet over grensa, og kommer rett fra Oslo S og hit, sier overlege Dag Berild ved infeksjonsavdelinga ved avdeling Ullevål ved Oslo universitetssykehus, som også er landsfunksjon for tuberkulosepasienter.

- Pasientene har fortalt at de visste at de fikk gratis behandling bare de kom over grensa, sier von der Lippe.

GOD BEHANDLING: Ifølge overlegene har Norge en fjær i hatten for sin presise behandling av tuberkulose-pasienter. Det har aldri blitt påvist totalresistente tuberkulosebakterier i Norge, slik det har i India. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
GOD BEHANDLING: Ifølge overlegene har Norge en fjær i hatten for sin presise behandling av tuberkulose-pasienter. Det har aldri blitt påvist totalresistente tuberkulosebakterier i Norge, slik det har i India. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet Vis mer

Han anslår at det koster opp mot én million å behandle en pasient.

Regninga går over en egen post i statsbudsjettet, og har ingen innvirkninger på sykehusets.

Fra Øst-Europa I Europa er det over 70 000 tilfeller av multiresistent tuberkulose hvert år, og 95 prosent av disse bor i Øst-Europa, ifølge von der Lippe.

- Av de to til sju pasientene søker alle automatisk asyl, men de fleste blir sendt tilbake igjen med unntak av somaliere. Helseflyktningene får vanligvis ikke innvilget asyl i Norge fordi kommer fra de gamle sovjetstatene, land som ikke har asylstatus hos UDI, sier von der Lippe.

ALVORLIG: 1,4 millioner mennesker døde av tuberkulose samme år. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
ALVORLIG: 1,4 millioner mennesker døde av tuberkulose samme år. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet Vis mer

Overlegene har opplevd å sende en pasient fra Øst-Europa hjem til sitt land for å fortsette behandlingen der. Hjemsending skjer bare dersom hjemlandet garanterer overfor sykehus at de vil gi behandling.

- Opptil 15 prosent av tuberkulosepasientene har multiresistens i de baltiske stater. Der får bare rundt 20 prosent av pasientene hjelp, sier von der Lippe.

- Dersom vi hadde sendt en pasient hjem til for eksempel Kaukasus hadde han ventet en sikker død. Vi har prøvd å kontakte myndighetene der for å utlevere pasienter tidligere, men får aldri svar, sier Berild.

Gratis hjemtransport Etter den opp mot to år lange behandlingen i Norge, får de fleste pasientene gratis transport tilbake til hjemlandet sitt, ifølge von der Lippe.

MULTIRESISTENT TUBERKULOSE: Slik så utbredelsen av multiresistent tuberkulose hos tuberkulosepasienter ut i 2008. Kilde: ECDC TB TEAM, European Centre for Disease Prevention and Control
MULTIRESISTENT TUBERKULOSE: Slik så utbredelsen av multiresistent tuberkulose hos tuberkulosepasienter ut i 2008. Kilde: ECDC TB TEAM, European Centre for Disease Prevention and Control Vis mer

- Det er UDI som bestemmer om de skal hjemtransporteres, og vanligvis betaler den norske stat. Men dette er bare en bagatell i forhold til hva behandlingen koster.

Legene har heller ikke meldeplikt dersom de behandler pasienter med ulovlig opphold.

- Nei, vi melder ikke fra til politiet. Vi skriver ikke ut pasienter før vi vet at de har en plass å bo, og vi har kronisk plassmangel på sykehuset, slik er det alltid.

ASYLPROBLEM: Overlege Dag Berild viser til en rapport fra Folkehelseinstituttet som sier at oppfølgingen av asylsøkere på mottak med tuberkulose ikke er god nok. - Vi vet at dette glipper, sier han. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
ASYLPROBLEM: Overlege Dag Berild viser til en rapport fra Folkehelseinstituttet som sier at oppfølgingen av asylsøkere på mottak med tuberkulose ikke er god nok. - Vi vet at dette glipper, sier han. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet Vis mer

- Det er hjemmel i loven for å gi midlertidig tillatelse for helsebehandling, men dette er ikke en problemstilling vi har merket oss, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI.

Gratis millionbehandling Von der Lippe understreker at helsehjelpen til flyktningene ikke er et problem fordi det bare dreier seg om et fåtall pasienter hvert år.

- Det er foreløpig et lite økonomisk problem som vi har råd til. For ti år siden var vi meget bekymret, men vi har ikke sett noen reel økning i tallene de siste årene. Vi er glad for at vi fanger opp pasienter med ulovlig opphold, slik at vi unngår sekundære tilfeller - andre personer som kan bli smittet av en tuberkulosekilde i Norge, sier han og understreker:

- Den norske befolkningen kan være trygge på at de ikke blir utsatt for multiresistent tuberkulose.

SØKER ASYL: Av de to til sju pasientene ved multiresistent tuberkulose i Norge hvert år, blir de fleste sendt hjem til hjemlandet på statens regning etter endt gratis behandling. Her er seksjonsoverlege, og Norges fremste ekspert på tuberkulose, Bent von der Lippe. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
SØKER ASYL: Av de to til sju pasientene ved multiresistent tuberkulose i Norge hvert år, blir de fleste sendt hjem til hjemlandet på statens regning etter endt gratis behandling. Her er seksjonsoverlege, og Norges fremste ekspert på tuberkulose, Bent von der Lippe. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet Vis mer

Berild mener det er vanskelig å si hvor mange flere pasienter som kan komme i året.

- Hvis situasjonen i Europa blir enda verre, kan det kanskje komme mange, sier han.

Forsvinner fra behandling 8 av 41 pasienter med diagnosen multiresistent tuberkulose i Norge mellom 1998 og oktober 2008, forsvant fra behandlingen, ifølge Folkehelseinstituttet. Disse var utenlandskfødte og ingen vet hvor de nå oppholder seg.

- Vi må ha bedre kontroll på innvandrere, de må bli screenet og få behandling mens de er på mottakene. Men vi vet at dette glipper, sier Berild.

IKKE HOS NORDMENN: Tuberkulose finnes i liten grad blant norsk-fødte nordmenn. Det er sjelden vi ser tuberkulose hos nordmenn, det er bare hos eldre som ble smittet før krigen, og hvor sykdommen har blusset opp igjen, sier Dag Berild. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
IKKE HOS NORDMENN: Tuberkulose finnes i liten grad blant norsk-fødte nordmenn. Det er sjelden vi ser tuberkulose hos nordmenn, det er bare hos eldre som ble smittet før krigen, og hvor sykdommen har blusset opp igjen, sier Dag Berild. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet Vis mer

Ifølge overlegen har det også blitt rapportert om personer som har blitt smittet med tuberkulose på lange flyreiser, hvor lufta stadig sirkuleres med aircondition.

1,4 millioner døde i fjor En tredjedel av verdens befolkning, eller to milliarder mennesker, har tuberkulose. Rundt ti prosent av disse utvikler sykdommen mens resten er bærere, ifølge Folkehelseinstituttet.

- I 2011 ble det påvist 8,7 millioner nye, aktive tilfeller av tuberkulose. Av disse får en halv million multiresistens, sier tuberkuloseekspert von der Lippe.

1,4 millioner mennesker døde av tuberkulose samme år.

Sjelden blant nordmenn Sykdommen finnes i liten grad blant norsk-fødte nordmenn. Totalresistent tuberkulose, som responderer i svært liten grad på antibiotika, har aldri blitt påvist i Norge.

MYE MULTIRESISTENS: - I 2011 ble det påvist 8,7 millioner nye, aktive tilfeller av tuberkulose. Av disse får en halv million multiresistens, sier tuberkuloseekspert von der Lippe.
Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
MYE MULTIRESISTENS: - I 2011 ble det påvist 8,7 millioner nye, aktive tilfeller av tuberkulose. Av disse får en halv million multiresistens, sier tuberkuloseekspert von der Lippe. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet Vis mer

- Det spesielle med tuberkulose er at det er så høy dødelighet. Det er sjelden vi ser tuberkulose hos nordmenn, det er bare hos eldre som ble smittet før krigen, og hvor sykdommen har blusset opp igjen, sier Berild.

Norske eksperter har tidligere sagt til Dagbladet at de mener at antibiotikabruken, som øker proporsjonalt med antibiotikaresistens, i Norge burde reduseres med en tredjedel.