- Vi har ikke vært spesielt opptatt av videoovervåkning

Berge Furre om hvorfor Lundkommisjonen ikke varslet om at Treholt ble videoovervåket.

SKREV IKKE OM VIDEOOVERVÅKNING: Men Lundkommisjonen som ble framlagt våren 1996 nevnte både ulovlig romavlytting og ransaking.  Foto: NTB-foto/ Bjørn Sigurdsøn
SKREV IKKE OM VIDEOOVERVÅKNING: Men Lundkommisjonen som ble framlagt våren 1996 nevnte både ulovlig romavlytting og ransaking. Foto: NTB-foto/ Bjørn SigurdsønVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Våren 1996, etter to års arbeid, leverte Lund-kommisjonen sin rapport om overvåkning i Norge etter 1945. I rapporten på mange hundre sider er Treholt-saken nevnt.

Kommisjonen har kommet over noen, men ikke mange tilfeller av ulovlig ransaking av hus eller husrom. Det nyeste er den kjente ransakingen av Arne Treholts leilighet den 17. mai 1983.

Kommisjonen skriver også generelt om ulovlig romavlytting:

Kommisjonen har funnet noen få tilfeller hvor ulovlig romavlytting har vært rettet mot individuelle norske borgere, men ser ikke bort fra at det kan ha vært flere.

Dette blir ikke utdypet.

Visste om ulovligheter i minst 14 år
Men kommisjonen visste i tillegg at Arne Treholt var utsatt for ulovlig videoovervåkning. I går, etter å ha sittet med informasjonen i mer enn 14 år, sendte en samlet kommisjon ut en pressemelding hvor de opplyste at de hadde fått informasjon om at Treholts leilighet var videoovervåket.

- Hvorfor sa dere ikke fra om at dere visste om at han var ulovlig videoovervåket samtidig?

- Ja, det har flere lurt på. Det som var vår hovedoppgave på dette området var å se på politisk overvåkning, vi har ikke vært spesielt opptatt av dette med videoovervåkning. Det var ikke så sentralt for oss, sier kommisjonsmedlem Berge Furre.

- Det har større betydning nå, derfor har vi snakket om det nå, legger Furre til.

- Fordi dette har kommet fram gjennom vitner?

- Ja, det kan se slik ut, sier Furre.

- Sa dere fra til politisk ledelse eller andre den gangen dere fikk denne informasjonen om ulovlig videoovervåkning?

MÅTTE GÅ AV SOM JUSTISMINISTER: Dagens forsvarsminister Grete Faremo var Justisminister og måtte gå av etter Lundkommisjonens rapport. Det ble kjent etter at rapporten ble framlagt at kommisjonsmedlem Berge Furre var overvåket mens han satt i kommisjonen. Foot: NTB-foto Rune Petter Ness
MÅTTE GÅ AV SOM JUSTISMINISTER: Dagens forsvarsminister Grete Faremo var Justisminister og måtte gå av etter Lundkommisjonens rapport. Det ble kjent etter at rapporten ble framlagt at kommisjonsmedlem Berge Furre var overvåket mens han satt i kommisjonen. Foot: NTB-foto Rune Petter Ness Vis mer

- Utover kommisjonen? Nei, det var ikke annet enn at kommisjonen fikk våre informasjoner, sier Furre.

- Så ingen i politisk ledelse?

- Nei, det kjenner jeg ikke spesielt til, det har ikke jeg forelagt noen, sier Furre.

- Det jeg har vært interessert i har vært dokumentet. Opplysningene vi hadde var det som ligger i dokumentet, derfor er denne erklæringa kommet nå, legger han til.

- Har det ikke tatt for lang tid å gi denne informasjonen?

- Det med overvåkning var ikke så sentralt da, det var andre ting vi var mest opptatt av, sier Furre.

- Hvem var informert om dette med videoovervåkning?

- Nei, jeg har ikke noe særlig mer å si til det enn at det nå ble laget en erklæring som kommisjonen har sluttet oss til.

- Hvor lenge har dere snakket om å si fra om dette?

- Dette skjedde i går kveld, utover kvelden. Vi har avklart det, gått til og fra, har snakket litt med hverandre, sier Furre.

SA FRA ETTER 14 ÅR: Lundkommisjonen bl i går kveld enig om å si fra om det det de visste. Foto: SCANPIX
SA FRA ETTER 14 ÅR: Lundkommisjonen bl i går kveld enig om å si fra om det det de visste. Foto: SCANPIX Vis mer

- Når fikk dere vite om den ulvolige overvåkningen?

- Det tar ikke jeg akkurat på dagen nå, sier Furre.

Faremo måtte gå
Grete Faremo var Justisminister - og dermed toppsjef for POT,  da Lund-kommisjonenes rapport ble lagt fram i 1996. Skandalen var komplett da det ble kjent at Berge Furre var blitt overvåket av POT mens han satt i kommisjonen. Faremo måtte gå som følge av dette.

Nå er spørsmålet alle stiller seg hva politisk ledelse visste om den hemmelige videovervåkningen av Treholt.

Det var Gro Harlem Bruntland som var statsminister i Norge da Lundkommisjonens rapport ble fremlagt. Hennes regjering satt fra 1990 til oktober 1996, og var en ren Arbeiderpartiregjering. Da overvåkningen av Treholt skjedde styrte Kåre Willoch en borgerlig regjering med Mona Røkke var justisminister.

Både Røkke, Anne Holt og Brundtland ble presset på dette med ulovlig overvåkning i Stortingets høring etter Lundkommisjonen.

Mona Røkke svarte slik på spørsmål om hvor mye tid hun brukte på overvåkningsspørsmål:

- Jeg brukte veldig mye tid på en del av disse store sakene, som, som jeg har antydet, og som jeg kan forsikre representanten Grimstad om, virkelig gav meg mang en våkenatt.

Anne Holt, som overtok som justisminister, svarte slik på spørsmål om det foregår ulovlig overvåkning i dag:

Petter Thomassen (H): Hvilke garantier har vi for at det ikke foregår slike ting også i dag?

- Så vidt jeg forstår kommisjonens rapport, skriver dette seg i hovedsak fra ganske lang tid tilbake - dette med romavlytting svært lang tid tilbake, og dette som av noen har blitt kalt samrøre, også ganske lang tid tilbake. Jeg har ingen grunn til å tro at det finner sted i dag. Men nå er mitt medlemskap i Arbeiderpartiet av relativt ny dato, men kanskje også av den grunn vil jeg selvfølgelig være spesielt årvåken også på dette punkt. Men jeg har ingen som helst grunn til å tro at dette nå skjer.

BLE OVERVÅKET: Komitemedlem Berge Furre ble overvåket mens han jobbet i Lund-kommisjonen. Her sammen med Gerd-Liv Valla, som ble justisminister etter Anne Holt, og høyesterettsdommer Ketil Lund. Foto: NTB-foto: Rune Petter Ness
BLE OVERVÅKET: Komitemedlem Berge Furre ble overvåket mens han jobbet i Lund-kommisjonen. Her sammen med Gerd-Liv Valla, som ble justisminister etter Anne Holt, og høyesterettsdommer Ketil Lund. Foto: NTB-foto: Rune Petter Ness Vis mer

Anne Holt gikk av etter to måneder som justisminister som følge av sykdom, hun måtte gjennom en operasjon. Holt sa i ettertid at hun hadde vært utsatt for «et invalidiserende mediepress» etter at hun gikk av som minister.

Gro Harlem Brundtland sa blant annet dette under utspørringen:

- Så jeg mener vi må hele tiden ha med oss at vi må regne med at det alt vesentlige av det virksomhetene har stelt med, har vært vel begrunnet og lovlig. Men det forhindrer ikke, enten det er 10 eller 20 eller 15 % - eller hva det måtte være - som er ulovlig, at det er et problem som vi må ta alvorlig.

Var opptatt av politisk overvåkning
Lundkommisjonen besto av høyesterettsdommer Ketil Lund, advokat Regine Ramm Bjerke, professor Berge Furre, generalmajor Torkel Hovland og likestillingsombud Ingse Stabel. Førstestatsadvokat Hans-Petter Jahre var sekretær. Pressemeldingen de sendte ut i går lyder:

Etter at påstandene om bevisforfalskning har Ketil Lund i samråd med medlemmene av kommisjonen funnet det riktig å informere partene i saken om at kommisjonen ble gjort kjent med at Treholts leilighet ble videoovervåket av POT. Dette ble meddelt førstestatssadvokat Lasse Qvigstad og advokat Harald Stabell. Videoovervåkning er ikke omtalt i granskingskommisjonens rapport. Bakgrunnen for det var i første rekke at etterforskning i spionsaker var perifert ifh kommisjonens primære oppgave som var å kartlegge politisk registreinger og overvåking.

Ketil Lund viste i går kveld til mandatet når han skulle forklare hvorfor kommisjonen ikke varslet om videoovervåkningen, som Lund sier handlet om å fokusere på den politiske overvåkningen i Norge.

Anmeldte etterforskerne Treholt har siden dommen falt ofte fremholdt at ulovlige metoder ble brukt i etterforskningen av ham.

Etter dommen mot Treholt falt anmeldte hans forsvarer overvåkingssjefen og to av tjenestemennene ved Overvåkingssentralen for
ulovlig ransaking.

Anmeldelsen ble henlagt av statsadvokaten med begrunnelsen "intet straffbart forhold", noe som siden ble kritisert av professor Johs. Andenæs.