Vi har nådd en grense

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Både kong Harald og statsminister Jens Stoltenberg var opptatt av miljøspørsmål i sine nyttårstaler. Statsminister Stoltenberg varslet at regjeringen vil foreslå at de planlagte vassdragsutbyggingene i Bjøllåga, Melfjord og Beiarn ikke blir gjennomført. Han konstaterer at vi har nådd en grense for ugjenkallelige inngrep i naturen. Uberørt natur får stadig større verdi. Derfor er tida for de store vannkraftutbyggingene i Norge over.
  • Dette var en gledelig nyhet fra regjeringen. Så langt har den jo framstått som et klassisk kraftsosialistisk ministerium. Ja, den kom til makten på kravet om at gasskraftverk skal bygges ut på Vestlandet, og miljøvernministeren har gitt inntrykk av å være mer opptatt av å finne forvaltningsmessige krumspring for å unngå at planene stanses enn av å verne naturen mot videre kraftutbygging.
  • Dagbladet hadde før nyttårshelga en reportasje som viste at produksjonen av elektrisk kraft slår alle rekorder. Vi har i øyeblikket et formidabelt kraftoverskudd. Mye tyder på at klimautviklingen gjør at behovet for nye store kraftutbygginger avtar. Det må bety at det ikke bare er unødvendig med flere vannkraftutbygginger. Det bør også være unødvendig å bygge gasskraftverk som bidrar til dette overskuddet.
  • Stortingsbeslutningen om å bygge gasskraftverk, som tvang regjeringen Bondevik ut av regjeringskontorene, var basert på beregninger og argumenter som forutsatte et vedvarende kraftunderskudd i Norge. Gasskraft og vindkraft skal etter planen gi 10 terrawatt kraft, hvilket vil mer enn doble kraftoverskuddet slik det nå er.
  • Det er først og fremst reduksjon i det private forbruket som har ført til denne dramatiske og plutselige endringen i kraftbalansen. Reduksjonen kan bli varig hvis klimaendringene blir det. Det ligger derfor en viss grad av usikkerhet i de nye prognosene. Men politikken bør innrettes mot ytterligere reduksjon i kraftforbruket, og på det området bør Norge gjøre en enda sterkere innsats også internasjonalt, slik kongen kunne tolkes. Det blir regjeringens neste utfordring.