-Vi har tiltakene klare

Sikkerhetssjef Ole Petter Evang ved Oslo Sporveier har levert sin tiltaksplan for å redusere risikoen til Jernbanetilsynet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilsynet skryter av Sporveiens tydelige vilje og evne til å identifisere og satse på sikkerhetsarbeid, men har allerede forlangt fortgang i arbeidet.

- Vi har nå fått utført risikoanalyser på evakuering i tunnel og på svært fulle tog, i tillegg til at vi har avholdt en stor brannøvelse i tunnel. Vi vet nå mye om hvor vi har for høy risiko, og er godt i gang med arbeidet med å iverksette tiltak som reduserer risikoen, sier Evang.

Noen av tiltakene er allerede igangsatt. På T-banetogene er det satt opp klistremerker som forteller passasjerene hvordan de skal oppføre seg i en nødssituasjon.

  • Det nye radiosambandet, Tetra, skal sikre kommunikasjon mellom tog og togleder, og også gi brannvesen og redningsmannskaper samband ved ulykker.
  • Sporveien må lage en klar vedlikeholdsinstruks og -plan for vedlikehold av høyttaleranleggene på togene, slik at togfører kan varsle passasjerer om at de skal/ikke skal evakuere.
  • Sporveien vil utrede en trabulant, en gangvei mellom skinner og tunnelvegg, som passasjerene kan rømme på.
  • Sporveien må kartlegge røykforholdene i alle tunneler.
  • Alle nødutganger må kartlegges.

Jernbanetilsynets sikkerhetssjef, Knut Rygh, roser Oslo Sporveier for deres innsats for å redusere risikoen på T-banen.

- Oslo Sporveier har vist at de har tatt oppgaven alvorlig, og utført de analyser og øvelser vi har forlangt. Banedivisjonen har gjort et kvalitetsarbeid, deres planer for å redusere risikoen er lovende, sier Rygh.