- Vi letter ikke på dynene til folk

KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland tror slett ikke at hun mister nattesøvnen av meningsmålingen om hennes politiske profil. - Så pass må jeg vel tåle. Resultatet kunne vært mye mer brutalt. At Arbeiderpartiets velgere er skeptiske, er naturlig. I Ap har de forsøkt å mistolke meg hele tida, sier hun.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til Dagbladet forteller barne- og familieministeren åpenhjertig om vennskap og konfliktløsning i regjeringen. Om sin tolerante ektefelle. Og om sex, homofili og kristen nestekjærlighet.

- Angrer du på at du ga så klart uttrykk for din frustrasjon og nærmest varslet hevn overfor regjeringspartnerne den dagen Gunnar Stålsett ble utnevnt til biskop?

- Nei, egentlig ikke. Jeg var sinna, og ga uttrykk for det. Det gjorde noe med meg. Jeg følte at KrF ble overkjørt av de to andre partiene. Noen sier jeg opptrådte uproft. Vi får nå se. Vi har snakket gjennom utblåsningen og har ikke noe problem. Kan hende blir jeg en bedre KrF-statsråd etter dette.

- Setter ikke du som statsråd og partileder regjeringssamarbeidet på for hard prøve ved slik opptreden?

- Det har det vist seg i ettertid at jeg ikke har gjort.

- Men tåler samarbeidet flere slike episoder?

- Det må ikke skje for ofte.

Hersketeknikk

- Hvorfor tror du at du er blitt sentrumsregjeringens mest kontroversielle politiker?

- Er jeg det? Det må i tilfelle være på grunn av kontantstøtten.

- Har noen sagt til deg at du av og til kan virke arrogant?

- Det har hendt. Jeg prøver å gjøre noe med det, for jeg mener ikke å være sånn. Etter en fjernsynsdebatt ba jeg Ane Tømmerås fra Ap om unnskyldning. Når jeg har opptrådt arrogant, får jeg høre det av mine nærmeste. Jeg prøver å være ærlig, og da er det ikke alltid jeg klarer å skjule reaksjonene mine, sånn som fredagen Stålsett ble utnevnt. Jeg er hissig.

- Tar du i bruk noen mannlige hersketeknikker?

- Det kan hende. I så tilfelle er jeg ikke bevisst på det.

- Hvordan er forholdet mellom deg og Anne Enger Lahnstein?

- Bra. Vi trengte slett ikke Kjell Magnes hjelp til mekling etter bispeutnevnelsen slik Dagbladet påsto. Det klarte vi sjøl.

- Er det noen i regjeringen du har et spesielt vennskap med?

- Hilde (Frafjord Johnsen) og jeg har kjent hverandre lenge. Jeg betrakter også Kjell Magne og Jon (Lilletun) som mine gode venner.

- Har dere noe eget kvinnefellesskap i regjeringen, slik Arbeiderpartiets kvinnelige statsråder ofte har hatt?

- Nei, men jeg tror nok at det var mer behov for det i Ap-regjeringen. Jeg har Kjell Magne og de andre gutta mine med meg i likestillingsspørsmål. Ofte går skillelinjene i regjeringen på tvers av partigrensene. Kvinner mot menn eller sentrum mot periferi. Sånt gjør det spennende.

Siste ord

- Kan du karakterisere forskjellen på deg selv og Kjell Magne Bondevik som politikere?

- Han ville aldri hatt et sånt utbrudd som jeg hadde etter bispeutnevnelsen. Kjell Magne har mer politisk erfaring enn meg, og han ser flere sider ved en sak enn jeg gjør.

- Hvem får siste ordet hvis du som partileder og han som statsminister trekker i hver deres retning i en viktig politisk sak?

- Kjell Magne i regjeringen. Jeg i partiet.

- Men Bondevik er statsminister på oppdrag fra KrF. Det kan komme saker der partiets standpunkt får avgjørende betydning for regjeringens framtid, som for eksempel kontantstøtten?

- Da drøfter vi problemet oss imellom. Når det gjelder kontantstøtten, har jeg det avgjørende ordet.

Trygge Haugland

- Hvordan ordner du omsorgen for barna dine i det daglige?

- Mine er store nå, 10 og 12 år. Jeg har en mann som har fast arbeidstid, som reiser lite og jobber lite overtid. Hvis ikke det var slik, ville det ikke gått. Dessuten har vår yngste sønn noen å gå hjem til. Moren til bestekameraten er hjemme, og der er det alltid en åpen dør.

- Ville du benyttet deg av kontantstøtte hvis det hadde vært aktuelt da dine var små?

- Jeg tror det. Vi hadde praktikant og plass i korttidsbarnehage. Det var en dyr ordning.

- Hvem er Haugland?

- En god mann og far som er advokat i et oljeselskap. Hadde han ikke vært en god far, kunne min krevende jobb gått ut over barna.

- Har han problemer med å være den anonyme i et forhold med en så kjent og profilert kvinne som deg?

- Nei, overhodet ikke. Bare menn som er utrygge på seg selv får slike problemer.

Sex og homofili

- De fleste unge kristne par har i dag sex med hverandre før de gifter seg. Synes du det er greit?

- Som lærer oppfordret jeg elevene mine til å vente så lenge som mulig. Jeg tror ikke unge får noe godt sexliv ved å begynne tidlig. De er sårbare og for lite ansvarsfulle.

- Hvis ungdom spør deg om sex hører ekteskapet til, svarer du da ja?

- Jeg er en gammeldags type og mener at sex hører hjemme innenfor ei ramme.

- Hva synes du om at biskop Andreas Aarflot ikke ville vigsle en diakon som hadde et seksualliv med jenta si?

- Min sympati lå hos Aarflot.

- Er praktiserende homofile velkomne i KrF?

- Reglene våre sier ingen ting om det. Vi letter ikke på dynene til folk. Jeg kan forstå at vi oppfattes fordømmende. Dette er spørsmål jeg synes er forferdelig vanskelige. Jeg er glad jeg slipper å dømme på den siste dag.

- Har du homofile venner eller bekjente som har kjæreste?

- Ja.

Abortsaken

- Hvor viktig er abortsaken for KrF?

- Svært viktig. Vi står klippefast i vårt syn på livet.

- Kan tilhengere av selvbestemt abort ha sentrale verv i KrF?

- Det tviler jeg på. Om de sto fram med sitt standpunkt, tror jeg de ville ha små sjanser til å bli valgt. Jeg har registrert at mange av våre nye velgere sier de er for selvbestemt abort, men vi endrer ikke politikken vår av den grunn.

- Helt til slutt, Valgerd: Skal du drikke rødvin i påsken?

- Det har dere ikke noe med.

Smiler regjeringens mest profilerte og kontroversielle statsråd.

LIKT ELLER MISLIKT: Valgerd lar seg ikke knekke.