- Vi må berolige Russlands naboer

Norge bidrar med minerydderstyrke i Østersjøen og øvelser i Litauen og Latvia, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

VIKTIG: Nato-toppmøtet blir det viktigste på mange år. Det er viktig at alliansen samler seg om tiltak som kan berolige Russlands naboland, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).  Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET
VIKTIG: Nato-toppmøtet blir det viktigste på mange år. Det er viktig at alliansen samler seg om tiltak som kan berolige Russlands naboland, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Et sentralt tema på Nato-toppmøtet i Wales som starter i morgen, er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa i lys av Russlands pågående aggresjon mot Ukraina.

- Det er viktig at NATO samler seg om tiltak for å berolige alle medlemslandene. Mange føler seg direkte berørt av utviklingen i Ukraina, og det er avgjørende at alliansen viser sin solidaritet og støtte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Øvelser i Litauen og Latavia Hun sier Norge støtter aktivt opp om NATOs tiltak etter Ukraina-krisen.

- Norge bidrar i NATOs minerydderstyrke i Østersjøen, og har deltatt med landstyrker på øvelser i Litauen og Latvia. Norge ivaretar også overvåkning av alliansens nordlige nærområde med maritime patruljefly.

 Under toppmøtet vil Norge også bekrefte at vi stiller med en hærstyrke til en NATO-øvelse i Latvia i høst, sier den norske forsvarsministeren.

Byrdefordeling Nøkkelen til fremtidig stabilitet i Europa er et godt transatlantisk forhold. En bedre byrdefordeling mellom Europa og USA blir derfor et viktig tema. Dette er det viktigste toppmøtet i alliansen på lenge.

Møtet finner sted i en sikkerhetspolitisk krevende tid, hvor NATO står overfor betydelige utfordringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

På det to dager lange toppmøtet  i Cardiff i Wales samles stats- og regjeringssjefene, utenriksministrene og forsvarsministrene fra alle de 28 allierte landene.

Ledere fra mange av NATOs partnerland deltar også på deler av møtet. Det skal tas viktige beslutninger om NATOs fremtid.

Hurtig reaksjon - Kollektivt forsvar og økt evne til hurtig å reagere på kriser er nøkkelelementer. Dette er i tråd med langsiktige norske prioriteringer.

- Norge har gjennom flere år tatt til orde for at NATO i større grad skal konsentrere seg om egne nærområder. Å forsvare alliansens medlemsland forblir NATOs viktigste oppgave, understreker forsvarsministeren.

 -Regjeringen arbeider for en tett dialog mellom Europa og USA, og for at Europa skal ta en større del av ansvaret for egen sikkerhet. Dette betyr blant annet at Europa må modernisere og investere i eget forsvar. Vi må både stille med styrker ved behov, og skaffe oss de riktige kapasitetene, sier forsvarsministeren.

Ett flernasjonalt samarbeid med allierte
Norge prioriterer økt deltakelse i flernasjonalt samarbeid med våre europeiske allierte. På toppmøtet vil Norge derfor ta konkrete skritt for å videreutvikle samarbeidet innenfor det såkalte «Rammenasjonskonseptet» eller Framework Nation Concept, som ble vedtatt på NATOs forsvarsministermøte i juni.

I dette konseptet går grupper av land sammen med større allierte for å videreutvikle alliansens samlede kapabiliteter. Konseptet legger spesielt vekt på at europeiske allierte går sammen i dette samarbeidet, både for å bidra økt europeiske forsvarsevne, men også for å bidra til en bedre transatlantisk byrdefordeling.

Avtale om reaksjonsstyrke Et initiativ i tråd med dette nye konseptet er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force. På toppmøtet vil Norge, sammen med flere allierte land, underskrive en avtale om deltakelse i denne styrken.