- Vi må bygge ned olje- og gassindustrien nå, ellers blir verden kokt

Miljøvernere og forskningsleder etterlyser debatt om klimatiltakene som monner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Flere aktører krever at regjeringen setter i gang drastiske tiltak for å kutte Norges CO2-utslipp, og ikke bare billigst mulige tiltak.

I går gikk startskuddet for Klimakur 2020, et prosjekt ledet av Statens forurensingstilsyn som skal utrede hvordan Norge kan kutte sine klimagassutslipp med 15 - 17 millioner tonn innen 2020. Representanter fra industri, organisasjoner og forskere var i går samlet for å komme med konkrete forslag til virkemidler og tiltak.

Og ingen var mer konkret enn Bellonas Fredric Hauge.

- Vi kan ikke sette i gang nye olje- og gassfelt. I løpet av de neste 40 åra skal vi vekk fra fossile kilder. De rike landene må kutte 85 prosent innen 2050 om vi skal nå togradersmålet. Da kan vi ikke åpne nye felter, vi må begynne å omstille oss. Vi må bygge ned olje- og gassindustrien, ellers blir verden kokt, sier Frederic Hauge til Dagbladet.no.

Olje- og gassutvinning står for en fjerdedel av Norges klimagassutslipp. Globalt står fossilt brennstoff for 57 prosent av utslippene.

- Ekstremt dårlig 

Miljøvernminister Erik Solheim sa fra talerstolen at han vil gjøre det som trengs for å nå klimamålene.

- Vi trenger en blanding av kostnadseffektive tiltak og utvikling av ny teknologi, sa Solheim.

Men han kom ikke med konkrete og tallfestede ønsker. Det var Bellona-sjefen svært misfornøyd med.

 STENGE? Statoilhydros anlegg på Melkøya for mottak av gass fra Snøhvitfeltet. Foto: SCANPIX
STENGE? Statoilhydros anlegg på Melkøya for mottak av gass fra Snøhvitfeltet. Foto: SCANPIX Vis mer

- Det Solheim presterte her var ekstremt dårlig. Det er på tide å bli konkret. Det norske folk har rett til å få vite mer om hva regjeringen tenker om en så alvorlig sak, sier Hauge.

- Tiltakene må koste hva de koste vil, sier han.

- Fravær av drastiske tiltak

Flere av deltakerne på gårsdagens seminar er misfornøyd med diskusjonen om virkemidler i Norge så langt. Leder av Natur og ungdom, Ingeborg Gjærum, fortviler.

- Olje- og gassindustrien er problemet, men har vært en hellig ku i Norge, sier hun.

Miljøaktivistene får støtte fra uventa hold.

Forslagslista til Knut Alfsen ved Cicero senter for klimaforskning inneholder blant annet petroleumsfrie soner, stenging av Snøhvit-anlegget med flere og utfasing av forbrenningsmotorer.

- Men så sier Solheim at, nei, det vil han ikke gjøre. Dermed setter han en pris på klimaendringene. Så mye er det verd, og ikke mer, sier Alfsen. 

- Vi må bygge ned olje- og gassindustrien nå, ellers blir verden kokt

Forskningslederen etterlyser en holdning der regjeringen gir klarere beskjed om de mener klimaproblemet er alvorlig eller ikke alvorlig.

- De har en retorikk som sier dette er en stor utfordring, dette er viktig. Men i handling skygger de unna og tar ikke beslutninger som er i samsvar med retorikken. Jeg er av den klare oppfatningen at man burde la være å åpne nye oljefelt i nord, det ville gi både gode reelle effekter og gode signaleffekter.

Han viser til at USA har latt være å åpne felt for oljeboring, av miljøhensyn, og hevder at oljen faktisk kan være mer verd liggende i bakken.

- Regjeringen gir store midler til teknologiutvikling. Det er veldig bra, men problemet er at det ikke synes i hverdagen. Det er ingen som forbyr oss å kjøre bil, noe som ville vise at her prøver vi å løse et seriøst problem. I det internasjonale samfunnet er det lite Norge gjør som lyser av framifrå tiltak. Det er et fravær i debatten av de drastiske tiltakene, sier Knut Alfsen.

- De velger å ikke gjøre noe med de store tinga. Det er mye lettere å si at alle sammen skal sykle, sier Frederic Hauge.

- Verden trenger olje 

Per Terje Vold i Oljeindustriens landsforening (OLF), er totalt uenig i at Norge bør bygge ned olje- og gassindustrien.

- Verden trenger olje, gass og kull, det er en realitet som henger over debatten. Norge produserer renest i verden. Hvis man skulle stoppe olje- og gassutvinningen et sted i verden, er det ikke i Norge. Om Norge tar ett fat olje ut av markedet, blir det øyeblikkelig erstattet av et fat fra Russland eller Afrika, som gir høyere CO2-utslipp. Gasseksporten fra Norge til Europa vil øke, og føre til en innsparing av Europas CO2-utslipp, sier Vold.

Bellona-leder Frederic Hauge mener dette er tull.

- OLF viser manglende forståelse for utfordringene verden står overfor. De tror de skal få fortsette som før. Men scenariene de viser, om en fortsatt utvikling av olje og gass framover, er oppskriften på katastrofe, sier han.

Per Terje Vold understreker at olje- og gassektoren har gjort mye for å redusere utlippene sine de siste årene, ved blant annet elektrifisering og energieffektivisering. Utslippene fra sektoren er stabile, og oljeindustrien vil fortsette med de tiltakene som er i gang. Men OLF presenterte ingen nye tiltak under seminaret.

- Sett OLF på gangen, de har parkert seg selv i klimadebatten, sier Ingeborg Gjærum.

- Pinlig

Frederic Hauge dømmer Miljøverndepartementets og SFTs utredning nord og ned allerede før den har startet. Rapporten skal være klar 1. november neste år og danne grunnlag for regjeringens vurdering av klimapolitikken, som skal legges fram for Stortinget i 2010.

- Det er pinlig at vi skal sette i gang virkemidler etter forhandlingene på Københavntoppmøtet i 2009, etter EUs klimapakke og etter Stortingsvalget, sier Frederic Hauge.

Men dette er ikke første og siste gang tiltak blir utredet, påpeker SFT-direktør Ellen Hambro.

- Tiltak og virkemidler har vært utredet før, og vil utredes igjen. Stortinget har satt et reduksjonsmål på 15 til 17 millioner tonn innen 2020, med konkrete mål for utslippsreduksjoner fra hver sektor. Det er nå arbeid i gang for å redusere utslippene fra hver sektor. Vi har fått i oppdrag å utrede om dette er nok og hva mer vi trenger av tiltak og virkemidler, sier Hambro.

Hun lover at de ikke bare vil se på kostnadseffektive tiltak.

- Hver stein skal snus. Vi skal presentere en meny med mange tiltak og virkemidler som samlet vil gi større reduksjoner enn 15-17 millioner tonn. Her skal ikke bare de billigste tiltakene presenteres, det gjelder også for petroleumssektoren.

SKAL SE PÅ ALLE TILTAK: Også innen petroleum, sier SFT-direktør Ellen Hambro.
- HELLIG KU: Ingeborg Gjærum i NU om olje- og gassnæringa.
- IKKE FLERE OLJEFELT: Forskningsleder ved Cicero, Knut Alfsen.
- LETTERE Å SI AT FOLK SKAL SYKLE: Frederic Hauge vil ha de store klimatiltakene.