STÅR SAMMEN: Det er full enighet mellom USA og de europeiske NATO-landene om at Russland har brutt INF-avtalen over lang tid, mens USA har holdt avtalen. Nå gir USA Russland 60 dager på å innfri avtalen. Hvis Russland ikke gjør det, faller avtalen bort. - Det vil være veldig beklagelig, men Russland bærer ansvaret hvis avtalen bryter sammen, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg i ettermiddag. Foto: Francisco Seco/AP
STÅR SAMMEN: Det er full enighet mellom USA og de europeiske NATO-landene om at Russland har brutt INF-avtalen over lang tid, mens USA har holdt avtalen. Nå gir USA Russland 60 dager på å innfri avtalen. Hvis Russland ikke gjør det, faller avtalen bort. - Det vil være veldig beklagelig, men Russland bærer ansvaret hvis avtalen bryter sammen, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg i ettermiddag. Foto: Francisco Seco/APVis mer

NATO og Russland

- Vi må forberede oss på en verden uten forbud mot atomraketter

- NATO vil stå samlet i de skrittene vi tar mot Russland, sier Jens Stoltenberg.

BRUSSEL (Dagbladet): - Nå er det opp til Russland å overholde INF-avtalen. De har en siste sjanse til å vise på en troverdig måte at de kan følge avtalen.

Men vi må også forberede oss på en verden uten en slik avtale, og må starte forberedelsene til det, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i ettermiddag.

Selv om INF-avtalen er en bilateral avtale mellom USA og Russland, har den stor betydning for europeisk sikkerhet. De russiske rakettene kan nå Europa, men ikke USA. USAs utenriksminister Mike Pompeo ga tidligere i dag Russland 60 dager til å følge avtalen.

Hvis ingenting skjer fra russisk side, vil USA trekke seg ut av avtalen gjennom en mekanisme på seks måneder.

Avtalen vil i så fall være død i august neste år

- En siste sjanse

- Alle alllierte er enige og kommer med en sterk og klar uttalelse om at Russland har brutt INF-avtalen. Nå er det opp til Russland. De har en siste sjanse til å vise på en troverdig måte at de kan følge avtalen. Men vi må også forberede oss på en verden uten en slik avtale. Vi starter dermed forberedelsen på en verden uten avtale, sa Stoltenberg.

På spørsmål hva det innebærer at NATO skal forberede seg på en verden uten INF-avtale, sa Stoltenberg:

- Måten vi har håndtert denne saken på, viser NATOs styrke. Vi har delt etterretning, har drøftet saken og er nå enige om en sterk uttalelse. Alle raketter er farlige, men disse er ekstra farlige, for de er vanskelige å oppdage, de er mobile og de har kort varslingstid og kan nå europeiske storbyer. Derfor har avtalen vært så viktig.

Det er derfor så alvorlig at avtalen nå er i fare. Vi har styrket vårt felles forsvar, og vil ta konsekvensene av Russlands avtalebrudd.

- NATO står sammen om tiltak

- Hva skjer hvis Russland ikke gjøre noen innen fristen?

- Det viktige budskapet fra dette møtet er at vi vil fortsette å drøfte denne saken i NATO og komme fram til en serie tiltak. Men dette er en alvorlig sak, så vi må analysere konsekvensen av hvert skritt vi tar. Og vi tar de skrittene som allianse, sa Stoltenberg, og utdypet:

- Dette er en bilateral avtale. Men konsekvensene må bæres av alle. Jeg er derfor glad for at USA har drøftet saken med oss, sa Stoltenberg.

- Vil ikke spekulere i tiltak

Stoltenberg ønsker ikke å spekulere i hvilke tiltak NATO kan treffe dersom Russland ikke griper den siste muligheten til å etterleve avtalen.

Men han slår fast at det er NATO samlet som vil reagere. Det var full enighet om at det er grundig dokumentert at Russland har brutt avtalen, mens USA har holdt den, ifølge Stoltenberg.

- USA har gjort mange forsøk på å få Russland til å respektere avtalen. Men Russland har fortsatt med å produsere og utplassere de nye rakettene. En avtale som bare USA og ikke Russland etterlever, er ikke bærekraftig, sa Stoltenberg.

- Ønsker ikke våpenkappløp

Han understreket at NATO er til for å hindre konflikt og sikre fred.

- Vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, og ingen ny kald krig. VI fortsetter å jobbe for dialog med Russland. Nå har Russland en siste sjanse til å etterleve avtalen. Men vi må også forberede oss på et liv uten denne avtalen, sa Stoltenberg.

Han har i taler og intervjuer, blant annet i Dagbladet vist til sin politiske ungdomstid og kampen for atomnedrusting. INF-avtalen mellom USA og daværende Sovjetunionen i 1987 var en gledelig avtale og en milepæl i nedrustningsarbeidet.

ATOMPRØVESPRENGNING: Dette bildet er fra april 1953 da USA gjennomførte en atomprøvesprengning i Nevada-ørkenen. Foto: Reuters / NTB Scanpix
ATOMPRØVESPRENGNING: Dette bildet er fra april 1953 da USA gjennomførte en atomprøvesprengning i Nevada-ørkenen. Foto: Reuters / NTB Scanpix Vis mer

- Beklager sterkt

- INF-avtalen virkelig våpenkontroll på sitt beste. Jeg beklager at vi nå mest sannsynlig ser slutten på avtalen. Det er et stort tilbakeslag.

Men vi har ikke andre muligheter enn å reagere slik vi gjør. Ingen våpenkontrollavtaler er verd noe hvis de bare holdes av en part. USA holder avtalen, men ikke Russland. Det er et problem for INF-avtalen og alle andre våpenkontrollavtaler. Så det vi beslutter nå, er for både å forsvare INF-avtalen, men også andre våpenkontrollavtaler, sa Stoltenberg.