ØKONOMI: Seniorøkonom Erik Bruce og sjeføkonom Steinar Juel, Nordea Markets, er forberedt på lavere lønnsvekst. Foto: Are Haram / Finansavisen
ØKONOMI: Seniorøkonom Erik Bruce og sjeføkonom Steinar Juel, Nordea Markets, er forberedt på lavere lønnsvekst. Foto: Are Haram / FinansavisenVis mer

Vi må forberede oss på lavere lønnsvekst

Trykket i arbeidsmarkedet er på vei ned og lønnsveksten faller under 3 prosent.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Lavere oljepris rammer fastlandsøkonomien direkte gjennom lavere etterspørselen fra oljeselskapene og lavere investeringer, heter det i Nordea Markets ferske rapport Økonomisk Oversikt mars 2015.

- Oljeinvesteringene i Norge ventes fortsatt å falle betydelig i år og neste år, men risikoen for ytterligere svekkelse av norsk økonomi er redusert. Rask nedgang i lønnsveksten, betydelig svekkelse av kronen og nesten ingen økning i arbeidsledigheten viser at det er stor fleksibilitet i norsk økonomi. Gjennomførte og antatte rentekutt bidrar også til å opprettholde god vekst i husholdningenes kjøpekraft selv om lønnsveksten avtar, sier sjeføkonom Steinar Juel.

Les også: - Kan komme mer enn to rentekutt

Oljeinvesteringene faller Nordea Markets venter at oljeinvesteringene vil falle med anslagvis 20 prosent i år og 10 prosent neste år, fra i overkant av 220 milliarder kroner i 2014.

Dette vil også påvirke lønnveksten som i mange år har vært langt høyere i Norge enn i landene vi konkurrerer med.

Slik blir det neppe framover, slår økonomene i Nordea Markets nå fast. Allerede i fjor avtok lønnsveksten markant og endte så vidt over 3 prosent. Det er et klart tegn på at trykket i arbeidsmarkedet er i ferd med å avta, mener de.

Mindre rom for lønnstillegg Oljerelaterte næringer må kutte kostnader og redusere aktiviteten. Rommet for lønnstillegg blir mindre og konkurransen om arbeidskraften avtar. I tillegg ventes det at en del høytlønnede i oljerelaterte næringer vil gå til næringer hvor lønnsnivået er lavere.

Nordea Markets venter som en følge av dette en lønnsvekst på i underkant av 3 prosent de neste årene.

En markert svakere krone har gjort en del tradisjonelle eksportnæringer mer konkurransedyktige, men selv om dette trekker i positiv retning er det neppe nok til å hindre en moderat lønnsvekst de kommende årene, slås det fast.

Vekst under 2 prosent Til tross for lavere aktivitet i oljerelaterte næringer og svak reallønnsvekst anslår Nordea Markers en vekst i fastlandsøkonomien i år og neste år på 1,5 til 1,75 prosent.

I år vil fallende renter i stor grad kompensere for fallet i kjøpekraft som følger av lavere reallønnsvekst og holde veksten i forbruket oppe. At boligmarkedet nå får et solid løft av lavere renter bidrar også til å holde forbruksveksten oppe. Lave renter stimulerer også til økt boligbygging.

I tillegg vil den kraftige svekkede norske krona bidra til å holde veksten oppe fordi norske bedrifter blir mer konkurransedyktige og kan vinne markedsandeler på ute- og hjemmemarkedet. Det vil igjen bidra til høyere investeringer på fastlandet, noe industriens oppjusterte investeringsplaner for 2015 er et signal om. Bra vekst i offentlig etterspørsel vil også bidra til å holde veksten oppe, heter det i rapporten.

Arbeidsledigheten vil øke noe, men økningen begrenses av at veksten i arbeidstilbudet avtar når arbeidsmarkedet svekkes.

Nordea Markets venter at AKU-ledigheten øker fra 3,5 prosent i fjor til 4,1 prosent i år og 4,4 prosent neste år.

Flere nyheter Norwegian flyr rett opp på Oslo Børs
- Uvanlige tider
- Ny OPEC-strategi vil gi lavere marginalkost