HAR VÆRT PÅDRIVER: Norge har vært pådriver for ny kommandostruktur med ny opprettet maritim kommando, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun mener det som er levert og som skal vedtas på toppmøtet betyr styrking av alliansen, mener i likhet med andre europeiske politikere urolig for at Donald Trumps retorikk kan få mest oppmerksomhet. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
HAR VÆRT PÅDRIVER: Norge har vært pådriver for ny kommandostruktur med ny opprettet maritim kommando, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun mener det som er levert og som skal vedtas på toppmøtet betyr styrking av alliansen, mener i likhet med andre europeiske politikere urolig for at Donald Trumps retorikk kan få mest oppmerksomhet. Foto: Henning Lillegård / DagbladetVis mer

NATO-toppmøtet

- Vi må ikke bare følge Trumps twitring

Men utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er urolig for at Donald Trumps retorikk og strid mellom USA og Europa kan overskygge NATO-toppmøtet.

OSLO/BRUSSEL (Dagbladet): Lederne for de europeiske NATO-landene er nervøse foran ukas NATO-toppmøte i Brussel. Selv om det ligger an til enighet om store og viktige vedtak, er regjeringssjefer og statsråder bekymret for hva USAs president Donald Trump kommer til å si og gjøre.

Før toppmøtet har Trump som kjent sendt til dels krasse brev til landene som han mener ikke bidrar nok til NATOs felles forsvar. Han har også ved flere anledninger sagt at 2 prosent av BNP ikke er nok.

Bekrefter Wales-målet

Før toppmøtet har det versert rykter om at Trump vil skjerpe målet fra Wales-toppmøtet om 2 prosent av landenes BNP til forsvar. Men ifølge Søreide ligger det ikke an til at amerikanerne krever der.

- Det er ingenting som ligger i kommunikeet som tyder på det. Det er et kommuniké som alle medlemslandene har stilt seg bak og jobbet konstruktivt for å komme fram til. Enhver tekst må det være enstemmighet om. Det er ingenting som tyder på at amerikanerne vil endre 2 prosent-målet. Det har ikke vært noen del av forhandlingene, sier Søreide.

En prinsippenighet kom på plass natt til lørdag, skriver NTB. Etter det NTB kjenner til, skal John Bolton, sikkerhetsrådgiveren til USAs president Donald Trump, personlig ha lest igjennom teksten og godkjent den.

Det betyr at et stort usikkerhetsmoment kan være ryddet av veien før toppmøtet, som går av stabelen onsdag og torsdag.

Kommunikeet slik det nå ligger, befester 2 prosent-målet fra toppmøtet i Wales. Det slås også fast at det må legges fram trovedige planer for hvordan målet skal nås.

Søreide understreker at det er viktig at alliansen bekrefter forpliktelsen fra Wales, om «å søke å bevege seg mot 2 prosent» av BNP innen 2024.

Trump:- Urettferdig

Forsvarsminister Frank Bakke- Jensen sa til Dagbladet lørdag at regjeringen har en plan for å innfri målet og forpliktelsene fra Wales. Regjeringen har besluttet at 2 prosent-målet i 2024 er en premiss for neste langtidsplan for forsvaret.

Søreide og Bakke-Jensen er klar over at det blir mye fokus på 2 prosent-målet, fordi Trump er særdeles opptatt av det. Men sa under toppmøtet i fjor at det er urettferdig at amerikanske skattebetalere må ta byrden fordi europeiske land ligger etter med finansieringen.

Ny kommandostruktur

Den norske regjeringen er imidlertid opptatt å få fram innholdet i hva som er levert og beslutningene som skal tas:

* Behovet for bedre byrdefordeling mellom USA og de øvrige medlemslandene er erkjent.

* Kuttene i medlemslandenes forsvarsbudsjetter er stoppet, og budsjettene øker.

* Toppmøtet skal vedta en ny og moderne kommandostruktur tilpasset kollektivt forsvar.

* Det skal tas nye grep for å styrke evnen til avskrekking og kollektivt forsvar.

* Det skal vedtas et forpliktende samarbeid mellom NATO og EU.

* Kampen mot terror skal styrkes, blant annet med et nytt bidrag til opptrening av irakiske styrker.

- Norge har vært pådriver

- Jeg er opptatt av at vi må ta et skritt tilbake, ha is i magen, trekke pusten, og se hva de konkrete leveransene er. De er tydeligere enn på mange år. Vi har gjort endringer i kommandostrukturen, og det skal etableres et nytt maritimt hovedkvarter. Dette er ikke bare store ting, men initiativer Norge har vært pådriver for. Vi har tatt konkrete grep og fått andre allierte med oss for å omstille alliansen.

- Er dette nok til å overbevise Trump?

- Amerikanerne ser dette tydelig, vi får gode tilbakemeldinger. De har også vært med på initiativene om en ny maritim innretning. Vi må ikke bare følge twitterfeeden til Trump, men se hva amerikanerne faktisk gjør. De styrker sitt nærvær i Europa og sitt engasjement for alliert sikkerhet. Og det bilaterale forholdet ønsker de å styrke.

Mandag var imidlertid Trump ute på Twitter igjen, der han kunne melde at en rekke Nato-land ikke er i nærheten av å oppfylle 2-prosentmålet.

«USA bruker langt mer penger på Nato enn noe annet land. Dette er ikke rettferdig, eller akseptabelt. Disse landene har økt sine bidrag siden jeg ble president, men de må gjøre mye mer. Tyskland er på én prosent, USA er på fire ... Og Nato betyr langt mer for Europa enn for USA», skrev den amerikanske presidenten.

- Språk som er fremmed

- Er du likevel urolig for at Trumps retorikk kan ødelegge klimaet på møtet?

- Jeg tror de fleste er bekymret for at både retorikk og andre ting vil avspore det som blir de viktigste leveransene fra toppmøtet. Det er 29 land som skal bli enige, og det er ikke uten betydning hvordan man ordlegger seg, sier Søreide.

Budskapet om byrdefordeling er ikke noe nytt, men Trump har en annen måte å ordlegge seg på, som er fremmed for europeiske allierte og som kan bidra til å polarisere debatten over i et ikke bare konstruktivt spor. Derfor er jeg opptatt av at vi må trekke pusten.

Søreide er også bekymret for at uenighetene mellom USA og Europa om handel, Iran-avtalen, om klimaavtalen og andre saker kan smitte over på toppmøtet.

- Men det kan også bli et konstruktivt og godt toppmøte, sier Søreide.