De skal lage Ernas vinneroppskriftt

- Vi må ikke gå i Stoltenberg-fella

En populær Erna og politikken som sikret valgseier for Høyre i 2013 og 2017 holder ikke for å vinne valg i 2021. Nå starter Høyre arbeidet med nytt partiprogram.

NYTT PROGRAM: Tidligere statsråd, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, skal leder programkomiteen som skal utforme ny Høyre-politikk fram mot 2021. - Etter å ha styrt i åtte år, må vi ikke bli selvgode, mette og arrogante. Vi skal ut og snakke med folk og ta pulsen på landet, sier Helleland. Hun sier det er særlig viktig å lytte til de unge. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet
NYTT PROGRAM: Tidligere statsråd, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, skal leder programkomiteen som skal utforme ny Høyre-politikk fram mot 2021. - Etter å ha styrt i åtte år, må vi ikke bli selvgode, mette og arrogante. Vi skal ut og snakke med folk og ta pulsen på landet, sier Helleland. Hun sier det er særlig viktig å lytte til de unge. Foto: Hans Arne Vedlog/DagbladetVis mer

Tidligere statsråd, nå stortingsrepresentant, Lina Hofstad Helleland skal lede komiteen som skal jobbe fram programmet Høyre skal vinne valget på i 2021. Leder av finanskomiteen, Henrik Asheim, blir nestleder. De ble valgt av Høyres sentralstyre i ettermiddag.

- Må skape verdier

- Vi har sittet åtte år i regjering, og har klare ambisjoner for Norge framover. Vi har et godt utgangspunkt: Det er høy tillit mellom folk, lav ledighet og vi scorer høyt på «lykkebarometeret». Men det er store utfordringer som krever mye av oss:

*Vi har en aldrende befolkning

*Vi må skape et mer klimavennlig samfunn

*Vi har store velferdskostnader.

- Min ambisjon er at Høyre skal lage det mest verdiskapende programmet som Norge noen gang har hatt, sier Helleland til Dagbladet.

- I norsk politikk er alle opptatt av hvordan velferdskronene fordeles. Mange tar velferden for gitt. Men hvor skal verdiene komme fra? Næringspolitikken er fraværende.

- Vi må rigge et program som sikrer verdens beste skole, som fortsatt satser på forskning og utdanning og som fremmer vekst og grønn omstilling. Og så må vi være tøffe i klypa: Vi har ikke penger til alle gode formål, sier Helleland.

Fortsatt olje og gass

Hun understreker at selv om olje- og gassnæringen får en mindre rolle i økonomien framover, skal den fortsatt ha en plass:

- Vi må være tydelige på at vi fortsatt ønsker å åpne oljefelt, og på den måten skape trygghet for arbeidsplassene i olje og gass og leverandørindustrien, sier Helleland.

NYTT HØYRE-PROGRAM: Leder i finanskomiteen, Henrik Asheim, blir nestleder i programkomiteen som skal meisle ut nytt partiprogram for Høyre. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet
NYTT HØYRE-PROGRAM: Leder i finanskomiteen, Henrik Asheim, blir nestleder i programkomiteen som skal meisle ut nytt partiprogram for Høyre. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet Vis mer

- Når vi går til valg i 2021, vil Norge ha forandret seg mye siden 2013 og 2017. Høyre må ta noen fordomsfrie debatter om utfordringene framover, uten å skjele til samarbeidspartier og kompromisser. Hva er Høyres svar på disse spørsmålene? Kanskje vi må tenke helt nytt på noen områder.

- Vi må ikke gå i Stoltenberg-fella. Vi kan ikke bare vedta litt mer skattelette, litt mer sånn og sånn. Vi må komme opp med nye reformer og diskusjoner, saker som skaper debatt i kantiner og ved kjøkkenbord rundt om i landet, sier Asheim.

Unngå Erna-felle.

- Hva er Stoltenberg-fella?

- Ap gikk i 2013 til valg på alt de hadde gjort. «Er du fornøyd med det, og å ha Jens som statsminister, stem på oss». De gikk til valg på litt mer av det samme, og tapte valget.

- Så det holder ikke å beholde Erna Solberg som statsminister?

- Nei, Høyre er ikke én person. Det er mange populære politikere som har tapt valg, Jens er et sånt eksempel. Du kan ikke gå til valg på takknemlighet. Vi må tenke nytt. Kompetansekravene for lærerne skal være fullført innen 2025. Det betyr at for neste peride må vi sette nye mål for skolen.

Alle nye biler skal være lav- eller nullutslippsbiler innen 2025. Hvordan skal vi nå det målet, og hvordan planlegge for bilavgifter i framtida? Vi skal nå FNs klimamål innen 2030. Det betyr at mye av politikken må være på plass. Hvis Høyre ikke skal gå i den fella, må vi utfordre vårt eget parti på en del spørsmål, sier Asheim.

Veiprising istedenfor bomstasjoner

- Eksempler?

- Det ene er hele bilavgiftssystemet. Vi er i gang med å vurdere veiprising, og se om bomstasjoner kan erstattes med veiprising. Grunnen er ikke vi betynte å se på dette, var at vi ikke har noen avgifter på el-bil overhodet. Fra 2012 til 2018 har vi tapt 14 milliarder i proveny. Det kommer ikke til å bære i lengde. Det må vi se på, sier Asheim.

I Granavolden-erklæringen lover regjeringen å utvikle et bærekraftig bilavgiftssystem.

- Men hvorfor kan ikke Høyre komme med et forslag til et slikt system? Høyre bør i 2021 gå til valg på et nytt bilavgiftssystem. Også el-biler sliter på veiene. Det må fortsatt være slik at det lønner seg å kjøpe elbil, men noe må de jo betale.

- Samtidig som vi ser at bomstasjonene er plassert slik at noen får veldig store utgifter. Går det an å dele utgiftene på flere mot at ingen betaler så mye? Kanskje er bomstasjoner en tungvint måte å gjøre det på, sier Asheim.

Hen tror det framover blir mer vanlig å leie bil, og ikke eie. Da blir det mer rettferdig å betale for bruk av veiene istedenfor å betale for å kjøpe og eie en bil, mener han.

Tøffe klimakrav

Et annet eksempel er klima. Vi har forpliktet oss til å kutte nok i utslipp til å nå 40 prosent kutt innen 2030. Her må vi ha gode, realistiske løsninger. Det vil koste å nå klimamålene, men det blir enda dyrere å ikke gjøre noe. Hva er Høyres svar? Det kan være ganske sunt for oss nå å tenke på hva som er vårt primære svar, uavhengig av regjeringspartnere og kompromisser, sier Asheim.

- Så ser vi en begynnende generasjonskamp. De som er pensjonister i dag, opplever at de får mindre i pensjon. De som er unge, kommer til å få et helt annet og mye strammere pensjonssystem. Hvordan balanserer vi generasjonskampen?

TENKE FRITT: Etter åtte år i regjering og med rollen so, "lim" mellom partiene må Høyre foran valget i 2021 tenke fritt og nytt, mener de som skal lede arbeidet med nytt program, Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim. Her er partilederne i regjeringen på Granavolden: Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lars Eivind Bones /Dagbladet
TENKE FRITT: Etter åtte år i regjering og med rollen so, "lim" mellom partiene må Høyre foran valget i 2021 tenke fritt og nytt, mener de som skal lede arbeidet med nytt program, Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim. Her er partilederne i regjeringen på Granavolden: Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lars Eivind Bones /Dagbladet Vis mer

Trangere tider

- Og så vil vil framover ha et helt annet økonomiske handlingsrom enn vi har hatt de senere årene. Det betyr at vi ikke kan love store skattelettelser eller store utgiftsøkninger uten å si hvor pengene skal hentes fra. Det går ikke lenger store oljeinntekter inn i oljefondet, og vi kan ikke tappe fondet. I 2021 får vi den første valgkampen på mange år der ingen kan si at de vil ha mer til det eller det uten å si hvor pengene kommer fra. Høyre må ha et program som går opp, sier Asheim.

- Så tiden for de store skattekuttene er forbi?

- Ja, men det kan hende vi skal beskatte smartere. Vi har senket skattene med 25 milliarder siden vi kom i regjering. Men det han hende vi skal vri beskatningen. Og så har vi de store internasjonale selskapene som ikke betaler skatt. Hele verden vrir hodet sitt for å finne ut hvordan man skal få selskaper som Google ogFaceobok til å betale skatt.

Alle land er frustrerte, og lager nasjonale regelverk. Men da kan selskapene manøvrere mellom landene. Dette er selskaper som tjener enormt med penger, men ikke skatter til noe land, påpeker Asheim.

Det kan også være behov for velferdsreformer og endringer i familiepolitikken.

- Har vi ordninger som motiverer folk til å få folk i jobb? Vi må utfordre gamle standpunkter, og tenke nytt. Vi må gjennomgå velferdsordningene, ikke bare sykelønn og kontantstøtte som kommer opp hver gang, men hvordan hele velferdssystemet fungerer, sier Asheim.

Lytte til de unge

Linda Hofstad Helleland sier at komiteen skal reise rundt i landet og treffe vanlige folk, og ikke minst lytte til de unge.

- Vi skal ikke snakke med elitene, men de som jobber på sykehjemmene og i industrien. Vi skal lytte til folk som sjelden blir hørt. Mange roser de unge for engasjement. Men poenget er at unge har kunnskap! De skjønner ting og må møtes med respekt.

- For å vinne regjeringsmakt igjen, må vi forstå tida vi lever i. Vi må ikke være selvgode, litt mette og arrogante fordi vi har styrt i åtte år, sier Helleland.