BER OM ETTERFORSKNING:
Konstituert politimester  i Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen, vil be Spesialenheten om å etterforske behandlingen av varsleren Robin Schaefer. 
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
BER OM ETTERFORSKNING: Konstituert politimester i Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen, vil be Spesialenheten om å etterforske behandlingen av varsleren Robin Schaefer. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpixVis mer

- Vi må ta lærdom

Konstituert politimester John Reidar Nilsen sier at politiet i Hordaland skal ta lærdom av den alvorlige granskningsrapporten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland sier på en pressekonferanse at han vil be Spesialenheten for politisaker om å etterforskes politiledelsens behandling av varsleren og etterforskeren Robin Schaefer.

- Vi har nå fått granskningssrapporten om vår handtering av Robin Schaefer som varsler. Rapporten slår fast at vi ikke har behandlet Schaefer på en forsvarlig måte. Det beklager jeg på det sterkeste. Nå er det viktig at politiet tar lærdom av det som har skjedd. Vi skal sette oss grundig inn i rapporten og se på de læringspunkter som der blir framhevet, sier Nilsen.

Han viser til at det nå skal etableres et nytt politidistrikt.

- Rapporten viser til at det er brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern og gjengjeldelse. Jeg har derfor tatt kontakt med Spesialenheten for om mulig å få etterforsket det som påpekes av mulige lovbrudd. Det er mitt ansvar som politimester å gjøre det, sier Nilsen.

Det er ansatte i Hordaland politidistrikt som mener at ytringskulturen ikke er god nok.

- Det er vår målsetning at alle medarbeidere skal oppleve en god ytringskultur. Det er min oppgave som politimester å legge til rette for dette.

John Reidar Nilsen sier at korrektiv er viktig for den daglige virksomheten i politiet.

- Må lytte - Det er etter min vurdering viktig med en bred gjennomgang av politiets rutiner og praksis. I dagens system vies spørsmålet om når en person får status som varsler stor oppmerksomhet. Vi må for framtida unngå at vi havner i en teknisk diskusjon om en ansatt er varsler eller ei. Vi må lytte til kolleger som kommer med ærlige hensikter. Dagens ordning med at nærmeste overordnede skal behandle varslersaker må endres.

Nilsen sier at Hordaland politidistrikt er igang med å endre dette.

- For framtida og som et ledd i å etablere et nytt politidistrikt er det også viktig å få etablert en sterk HR-enhet med et sterkt fagmiljø. Det er en nødvendig forutsetning for å gi varslingsinstituttet gode vilkår. Kompetansen må styrkes. Uavhengig av rapporten, har vi identifisert og iverksatt tiltak. Som politimester har jeg en sentral rolle i å utvikle en god organisasjonskultur. Det er behov for en felles arena hvor vi kan diskutere viktige spørsmål. Vi har ikke en slik arena i dag, sier John Reidar Nilsen.

Beklager Han har leid inn ekstern kompetanse for å få iverksatt de nye planene.

- I det nye arbeidet har vi ekstra fokus på ledelse, kultur og ytringskultur spesielt. Monika-saken og etterfølgende varslingssak har vært en stor og vanskelig sak for mange. Spesielt har det vært vanskelig for Monikas pårørende og Robin Schaefer. Jeg vil benytte anledningen igjen til å rette en beklagelse til Monikas mor, sier John Reidar Nilsen.


Granskernes hovedkonklusjoner:

* Robin Schaefers engasjement for å få gjenopptatt Monika-saken og hans opptreden i den forbindelse må regnes som varsel om "kritikkverdige forhold" etter reglene i arbeidsmiljølovens § 2-4.

* Varslene til Politimesteren, til bistandsadvokaten, til pressen og allmennheten var forsvarlige og dermed lovlige og i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven § 2-4.

* Arbeidsgivers opptreden etter varslene representerer samlet sett et brudd på forbudet i arbeidsmiljølovens § 2-5 mot gjengjeldelse.

* Arbeidsgiver fulgte ikke Hordaland politidistrikts egne regler for håndtering av varsling.

* Arbeidsgiver sørget heller ikke for at Robin Schaefers arbeidsmiljø var fullt forsvarlig.