DRØFTET FLYKTNINGEKRISA: Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte Frankrikes statsminister Manuell Valls i formiddag. Flyktningekrisa rundt Middelhavet var ett av temaene. De to sosialdemokratiske lederne er enige om at felles løsninger europeiske løsninger og et sett av tiltak er nødvendige. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
DRØFTET FLYKTNINGEKRISA: Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte Frankrikes statsminister Manuell Valls i formiddag. Flyktningekrisa rundt Middelhavet var ett av temaene. De to sosialdemokratiske lederne er enige om at felles løsninger europeiske løsninger og et sett av tiltak er nødvendige. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Vi må unngå å kjøpslå om tall. Dette handler ikke om et stykke vei, men om mennesker

Viktigere å bli enig med Erna og Siv enn å få gjennom Aps landsmøtevedtak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PARIS (Dagbladet): Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha tverrpolitisk enighet om en flyktningeløsning og håper alle partier er villige til å bidra til en enighet.

- Denne saken innbyr ikke til politisk spill og kjøpslåing om tall. Dette handler ikke om et stykke vei, men om mennesker.

Det er nå tydelig hva seks av partiene på Stortinget går inn for, nemlig å motta inntil 10 000 FN-kvoteflyktninger fra Syria, og det håper jeg regjeringen har merket seg.

- Denne saken innbyr ikke til å presse frem en løsning, men så langt som mulig søke å bli enige. Da må alle være rede til å bidra, sier Støre til Dagbladet.

I dag starter drøftingene i Stortinget om hvordan Norge kan bidra i å løse flyktningekatastrofen i Syria og rundt Middelhavet. Regjeringen vil hjelpe flyktningene i nærområdene. Frp-landsmøtet vedtok å si nei til mottak av flere kvoteflyktninger.

Vil ikke bruke makt Etter at vårens landsmøter er over, er det likevel klart at det er flertall på Stortinget for at Norge skal ta imot 10 000 flyktninger fra Syria over to år.

Men Støre håper det vil være mulig å komme til enighet uten å bruke flertallsmakten til å presse gjennom et vedtak.

- Et kompromiss og en løsning som kan stå seg over flere år, vil være bedre, mener Støre.
Han vil derfor strekke seg for å bli enig med regjeringen. - Den situasjonen som er nå, er ikke bare nok et halvår med en verden hvor folk er på flukt. Det er en ekstraordinær situasjon hvor Norge må finne en måte å ta sin del av ansvaret på. Det bør vi helst gjøre samlet.

- Hvis ikke verdens land bidrar slik FN har bedt om, risikerer vi et sammenbrudd i nærområdene, som vil gi en enda større katastrofe. Å bidra handler både om humanitær støtte til de utsatte områdene, og om å ta i mot flere flyktninger. 

Ikke splittet land - Jeg følger opp landsmøtevedtaket med sterk støtte fra sentralstyret og alle fylkeslederne i at dette må vi forsøke å finne enighet om på Stortinget. Hvis vi skal ta imot flere flyktninger, som vi bør, er det stor forskjell gjøre det som et splittet land enn som et samlet land.

Vi må gjøre vårt ytterste for å bli enige og si: Dette gjør vi sammen. Når vi ber kommunene ta jobben med bosetting og integrering, har vi på Stortinget en forpliktelse til å gjøre det vi kan for å støtte opp.

Da er jeg ganske rolig overfor de som sier at «dere har jo flertall for deres opprinnelige vedtak så bare kjør gjennom». Nei, det blir ikke nødvendigvis et godt vedtak.

Jeg håper at når vi møtes i dag, så kan vi se helheten og starte arbeidet med å bli enige om tiltak, sier Støre.

Enig med Trine Han understreker at han er opptatt av å få til en samlende løsning, og sier han er på linje med innstillingen Venstre-leder Trine Skei Grande ga uttrykk for i Dagbladet i går.

- Alle vet hvor Ap kommer fra. 10 000 flyktninger over to år er vårt utgangspunkt. Det gjelder seks av partiene på Stortinget. Men politikk er ikke bare det muliges kunst, det er også gjennomføringen av den kunsten.

Jeg er rundt i norske kommuner hver uke, og vet hvilke utfordringer de har. Dette må vi ta på alvor, og ikke overlate til taktisk spill, sier Støre.

Han mener det er en del saker som egner seg for brede forlik i Stortinget, som forsvarspolitikk og klima, som kan stå seg over tid.

- Dette er en slik sak, der vi bør bli enige om å gjøre noe sammen. Det kan hende at ikke alle blir med helt inn, men vi bør ha en ambisjon om å komme fram til et bredt kompromiss, sier Støre.

Erna har fulgt opp Han sier han har forståelse for at regjeringen ikke har lagt inn penger til ekstramottak av flyktninger i revidert budsjett.

- Budsjettet var i realiteten ferdig da denne saken kom opp. Jeg tar til etterretning at regjeringen ikke ivrer for å ta imot flere. Men nå ligger saken i Stortinget og skal vedtas her, og alle får med seg hva flertallet mener.

Det er viktig å komme i gang i år, og det krever ekstra bevilgninger i 2015, noe vi får vurdere i behandlingen av det reviderte budsjettet. Jeg respekterer at regjeringspartiene, KrF og Venstre har en budsjettavtale, men også atstatsministeren har fulgt opp mitt initiativ om at alle bør sette seg ned ved forhandlingsbordet.

Der har Erna Solberg og jeg tatt likelydende initiativ. Solbergs redegjørelse er uttrykk for at hun ønsker samarbeid. Jeg synes også Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, har fulgt opp dette på en god måte i stortinget, sier Støre.

- Så Frp må godta å ta imot flere flyktninger?

- Hvordan regjeringspartiene avgjør seg i mellom, blir opp til dem, men jeg legger til grunn at regjeringen snakker med én stemme.

Møte Valls

Støre møtte i går formiddag Frankrikes statsminister Manuel Valls i Paris. Ett av temene i samtalen var naturlig nok Europas bidrag til å løse flyktningekatastrofen.

I Frankrike har Valls skapt debatt ved å si nei til EU-forslaget om at de europeiske landene fordele kvoter av flyktninger mellom seg. Frankrike jobber nå for å få gjennom en resolusjon i FNs sikkerhetsråd.

Mot kvoter - Det viktigste er å utforme en felles politikk, hvorav det viktigste elementet er et FN-vedtak som gjør at vi kan gripe inn og stoppe handelen med mennesker, ødelegge båtene og hindre økningen av immigrasjon.

Så må vi ha en mottakspolitikk i Europa for å avgjøre hvem som er flyktninger og hvem som ikke er det. Jeg har kritisert ideen med kvoter, for asyl er et grunnleggende prinsipp, sier Valls til Dagbladet.