«Vi makter ikke å hjelpe alle»

Mange leger sliter med pasienter som stiller for høye krav. Ifølge støttelege for leger i krise Sven E. Haaverstad er presset på legene blitt altfor stort etter fastlegeordningen. - Vi makter ikke å hjelpe alle som krever øyeblikkelig hjelp, sier han.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I går skrev Dagbladet om gravide Merete Aasen, som ble avvist ved et legekontor i Oslo for tre måneder siden. En time etter at legesekretæren sendte henne vekk, ble barnet hennes konstatert dødt.

Spesialist i allmennmedisin Sven E. Haaverstad ser ikke bort fra at også han ville sendt Aasen videre.

- Inngangsporten til andre leger er blitt mye trangere etter at fastlegeordningen ble innført. Jeg hadde ikke avvist henne til ingenting, men ville nok oppfordret henne til å søke hjelp et annet sted, sier Haaverstad.

Som støttelege for leger i krise i Den norske lægeforening vet han at han ikke er den eneste som strever for å strekke til. Ett av problemene er pasienter som stiller for strenge krav til øyeblikkelig hjelp.

- Alle har hørt at de skal oppsøke fastlegen sin først, og mange forventer å få hjelp på dagen - også for ting som medisinsk sett kan vente, sier Haaverstad.

Tidligere hadde han 1450 pasienter på lista si. Nå har han kuttet ned til 1300 på grunn av kapasitetsproblemer.

Stort press

- Oppgavepresset er ofte så stort at kvaliteten på hjelpen vi yter pasientene våre, blir for dårlig. Fastlegeordningen har tatt arbeidsgleden fra mange leger, sier Haaverstad.

President Hans Kristian Bakke i Den norske lægeforening, avviser at Merete Aasens tragiske møte med norsk helsevesen, kan knyttes til fastlegeordningen.

- Vi så slike presseoppslag også tidligere. At denne pasienten ikke fikk hjelp, kan derfor ikke knyttes til fastlegeordningen som sådan, men muligens til at legekontoret ikke har utført sin plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, sier Bakke.

Han mener tvert imot at fastlegeordningen har medført at flere enn tidligere får komme til sin allmennlege samme dag som de trenger rask hjelp.

Alltid akutthjelp

Leder i Alment praktiserende lægers forening Kjell Maartmann-Moe er like krystallklar.

- Det har aldri vært og skal aldri bli noen diskusjon om vi skal hjelpe noen i livstruende nød.

Han påpeker at det i løpet av de første åtte månedene med fastlegeordning i Oslo ble konstatert 12 alvorlige avvik i forbindelse med legevaktvirksomheten. I samme tidsrom fikk 60000 personer hjelp ved Oslo legevakt og 500000 hjelp på dagen hos de faste allmennlegene.

TIDSPRESS: - Legehverdagen er blitt verre etter at fastlegeordningen ble innført. Dagene er blitt lengre og fylt med flere oppgaver, sier allmennlege Sven E. Haaverstad.