HER AVGJØRES DET: Her, i Borgarting lagmannsrett, skal Eirik Jensens skjebne avgjøres. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
HER AVGJØRES DET: Her, i Borgarting lagmannsrett, skal Eirik Jensens skjebne avgjøres. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Vi satt innelåst uten mulighet til å ringe hjem

Politiet satte opp falske politikontroller og kjørte omveier for å skjerme juryen i Orderud-saken. Slik er det ikke for Jensen-juryen.

Ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett går mot slutten.

I går ble de ti jurymedlemmene som skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller ikke fraktet til et eget rom i Borgarting lagmannsrett for rådslagningen.

Lagdommer Kristel Heyerdahl oppfordret under sin rettsbelæring at jurymedlemmene diskuterer saken fra klokka 09 til 15. Etter dette anbefaler Heyerdahl at de reiser hjem.

Annicken S. Michaelsen, rådgiver i Borgarting lagmannsrett, opplyser til Dagbladet at det ikke har vært noen direkte kontakt mellom fagdommerne og juryen om tidsbruk og arbeidstiden.

- Rådene lagdommer Heyerdahl ga under rettsbelæringen om arbeidstid er kun ment som en veiledende anbefaling, skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Klokka 15.03 i går ble Dagbladet imidlertid vitne til at tre av Jensen-juryens medlemmer, inkludert juryens ordfører, forlot rettslokalet i Borgarting lagmannsrett, noe som tyder på at de har valgt å følge Heyerdahls oppfordring.

- Helt texas

Dette er en annerledes praksis enn slik det har blitt tilrettelagt for rådslagning i andre store straffesaker. Både i Orderud- og Nokas-saken ble jurymedlemmene godt skjermet fram til avgjørelsen ble tatt.

Orderud-saken gikk over ti uker i 2002 i Eidsivating lagmannsrett. Da juryen skulle trekke seg tilbake for å diskutere skyldspørsmålet, ble de fraktet til politihøgskolen i Kongsvinger.

SATT I ORDERUD-JURYEN: Terje Berg er glad for at de ble skjermet. Foto: Foto: Knut Fjeldstad
SATT I ORDERUD-JURYEN: Terje Berg er glad for at de ble skjermet. Foto: Foto: Knut Fjeldstad Vis mer

De ble fraktet bakveien ut av Åråsen stadion, der lagmannsretten ble holdt. Det ble kjørt omveier til Kongsvinger og politiet satte opp falske kontroller for at ingen skulle følge etter bilen med jurymedlemmene.

- Vi var helt skjermet, innelåst på politihøgskolen. Vi hadde ingen kommunikasjon med noen rundt oss. Ikke tv eller radio. Det var heller ikke mulig for oss å ringe hjem. De hjemme fikk et nummer for krisesituasjoner, det var det eneste, sier Terje Berg, et av jurymedlemmene.

Han forteller imidlertid at Dagbladet klarte å finne ut hvor jurymedlemmene var og sto med en telelinse ute på et jorde.

- Det var helt texas. Vi måtte bråpakke og rakk ikke å spise fordi pressen fikk vite om at vi skulle reise. Derfor måtte vi ta omveier, sier han.

ORDERUD-JURYEN: Bakerst fra venstre: Terje Berg, Karin Støtterud, Hilde Kristin Dahl, Randi Hertzenberg, Ingrid Johanne Nymoen, Sveinung Trømborg. Foran: Juryens formann Arill Bråthen, Kjell Arne Melby, Eldrid K. Forsmo, Bjørnar Normann, Tore Wollum og Berit Hvidsten. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
ORDERUD-JURYEN: Bakerst fra venstre: Terje Berg, Karin Støtterud, Hilde Kristin Dahl, Randi Hertzenberg, Ingrid Johanne Nymoen, Sveinung Trømborg. Foran: Juryens formann Arill Bråthen, Kjell Arne Melby, Eldrid K. Forsmo, Bjørnar Normann, Tore Wollum og Berit Hvidsten. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Kjenner seg igjen

Berg er imidlertid tydelig på at han synes det var en god måte å gjøre det på.

- Jobben i seg selv er veldig ensom. Du har ingen å snakke med dette om enn de andre jurymedlemmene. Det å bli skjermet var veldig greit. Det var jo de vi skulle forholde oss til likevel og det var ingen forstyrrelser.

- Tenker du at Jensen-juryen slipper billig unna?

- Nei, jeg reagerte ikke på det.

Han forklarer imidlertid at han kjenner seg igjen i den omfattende jobben Jensen-juryen står overfor nå.

- Det er om å gjøre å vite så mye som mulig. Alt skal sorteres, og det som har skjedd i salen skal legges til grunn. Det er litt vanskelig når omverdenen både er synlig og høres hele tiden. Det skal godt gjøres å slå opp en avis uten å se noe om Jensen-saken.

LIVE: Ventetiden er her – juryen har trukket seg tilbake, og nå skal Jensens skjebne avgjøres. Kjennelsen får du på Dagbladet TV. Vis mer

- Blir ikke skjermet hjemme

Et annet jurymedlem i Orderud-saken, Eldrid Kristin Forsmo, beskriver situasjonen slik som Berg, og sier at de omtrent måtte rømme fra omverdenen.

- Det fungerte godt å bli skjermet på den måten. Du ble ikke utsatt for mas. Alle som var der var en del av juryen. Du blir ikke skjermet når du er hjemme. Folk kan ringe på, og ektefellen kan spørre om ting, sier hun.

De satt i nesten to dager før de presenterte kjennelsen i Orderud-saken, men da satt de og diskuterte fram til de skulle legge seg. Forsmo forteller at hun satt igjen med rundt 1000 A4-sider med notater.

- Sånn vi ble skjermet, var det effektivt. Under saken prøvde alle å få noe ut av meg. Jeg måtte være beinhard. Det er lettere når du ikke blir utsatt for masing, sier hun.

NOKAS-JURYEN: Til venstre juryformann Henning Aastvedt. Videre satt Ellen Cathrine Grøndal, Sigve Tengesdal, Bjarne Dagestad, Frøydis M. Rasmussen, Tore Jørpeland, Evy A. Karlsen, Eva Bugge Ness Nergård, Reidar Lindeland, Siv Åkre Slettebø, Nordal Magne Torstensen og Evy Ann Seldalen i juryen. Foto: Erling Hægeland / Dagbladet
NOKAS-JURYEN: Til venstre juryformann Henning Aastvedt. Videre satt Ellen Cathrine Grøndal, Sigve Tengesdal, Bjarne Dagestad, Frøydis M. Rasmussen, Tore Jørpeland, Evy A. Karlsen, Eva Bugge Ness Nergård, Reidar Lindeland, Siv Åkre Slettebø, Nordal Magne Torstensen og Evy Ann Seldalen i juryen. Foto: Erling Hægeland / Dagbladet Vis mer

Bodde på hotell

Frøydis Margaret Rasmussen satt i Nokas-juryen i 71 dager i 2006, og var også en av jurymedlemmene som ble plukket ut til å være med under straffeutmålingen. Det første hun sier da Dagbladet ringer angående Jensen-saken, er:

- Jeg føler med dem. Stakkars dem. Det er en alvorlig jobb som skal gjøres.

- FØLER MED JENSEN-JURYEN: Frøydis Margaret Rasmussen synes synd på Jensen-juryen. Foto: Alf Ove Hansen
- FØLER MED JENSEN-JURYEN: Frøydis Margaret Rasmussen synes synd på Jensen-juryen. Foto: Alf Ove Hansen Vis mer

Også Nokas-juryen ble skjermet, og innlosjert på Atlantic Hotell i Stavanger under rådslagningen. Der satt de på en lukket avdeling. I tillegg pendlet Rasmussen fra Karmøy til Stavanger for å delta i retten, og var dermed mye borte fra familie under selve rettsbehandlingen.

- Det er slitsomt å sitte i en jury. For meg var det tøft å bli revet vekk fra jobb og familie . Jeg hadde akkurat blitt bestemor, så måtte jeg være borte hver uke i et halvt år.

Hun er likevel veldig tydelig på at det å bli skjermet under rådslagningen var veldig riktig.

Siste gang

Når juryen endelig svarer «ja» eller «nei» på om Eirik Jensen er skyldig, skjer det for siste gang. Jensen-juryen er nemlig norgeshistoriens siste.

Juryordningen ble i utgangspunktet avviklet 1. januar 2018. Men saker som ble berammet før 2018, har fortsatt blitt behandlet etter den gamle ordningen.

Juryordningen ble innført i Norge i 1887, og Stortinget fattet formelt vedtak om å avvikle den i 2017. Alle nye saker i lagmannsretten skal nå avgjøres av meddomsrett med to juridiske lagdommere og fem lekdommere som i fellesskap avgjør alle spørsmål saken reiser.