SKAL BLI BEST: LO-sekretær Julie Lødrup leder likestillingsutvalget i LO. Hun sier organisasjonen skal bli best i klassen når det gjelder å forebygge seksuell trakassering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SKAL BLI BEST: LO-sekretær Julie Lødrup leder likestillingsutvalget i LO. Hun sier organisasjonen skal bli best i klassen når det gjelder å forebygge seksuell trakassering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Støtte til LO-veteraner etter bok om metoo

- Vi skal bli best i klassen

Det er et før og et etter metoo - også i LO, sier organisasjonens likestillingssjef Julie Lødrup. Men fra egne rekker vanker det kritikk mot toppene i Folkets hus.

- Jeg synes nok LO-ledelsen burde ha gått enda lenger i sitt oppgjør med metoo, sier Sara Bell, som leder Fagforbundet i Bergen.

Bell var en av seks initiativtakere bak fjorårets opprop #ikketilforhandling. Flere hundre ansatte og tillitsvalgte i ulike deler av LO skrev under på oppropet mot trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet i fagbevegelsen.

- At oppropet ble støttet av LO-lederen og flere andre sentrale tillitsvalgte var bra, og det er gjort veldig mye godt arbeid i flere LO-forbund. Men i arbeidet mot seksuell trakassering i egen organisasjon har LO vært for passiv. Det er ingen grunn til å tro at det er mindre trakassering i LO sentralt enn ute i forbundene, sier hun.

Tok oppgjør

Mandag kunne Dagbladet bringe historier fra boka «Takk for dansen - kvinneblikk på LO», som forteller om sexpress, fyll, ufin språkbruk og en lang rekke hersketeknikker.

- Det er fremdeles et gubbevelde i LO. Organisasjonen har ikke klart å fornye seg, sa en av bokens forfattere Turid Lilleheie til avisen.

Lilleheie, som ledet LO-forbundet NTL fra 1998 til 2010, og medforfatter Oddrun Remvik, tidligere forbundsleder i Fellesorganisasjonen, har begge opplevd å bli «kløpet i rumpa og klasket på baken», som det står i boka.

- Erfaringene fra #ikketilforhandling tilsier at vi er langt ifra å være i mål. At flere av dem som fortalte om sine opplevelser var livredde for å bli identifisert, sier sitt om at dette ikke er noe LO kan ta lett på, sier Bell.

- Kjenner seg ikke igjen

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik sier til Dagbladet at hun ikke synes boka tegner et godt bilde av LOs organisasjon «slik den framstår i dag». Svaret får Bell til å reagere.

- Jeg synes nok svaret var litt defensivt. Det hadde gjort seg med en mer spørrende tone, sier hun.

Bell får støtte av nestleder Marianne Solberg Johnsen i Fellesorganisasjonen (FO).

- Selv om Remvik og Lilleheies beskrivelser ligger tilbake i tid, og jeg mener verden har utviklet seg, også i LO, er det viktig å ikke avskrive historiene som «foreldet». Vi må tørre å se kritisk på oss selv, sier hun.

- Jeg er ikke i tvil om at LO fortsatt har en lang vei å gå med å ha en fullstendig inkluderende og likestilt kultur. Kampanjen #ikketilforhandling ga oss et tydelig bilde av at vi er mange i fagbevegelsen som har hatt opplevelser med seksuell trakassering og ulikebehandling fordi vi er kvinner, fortsetter Johnsen.

- Skal bli best

LOs førstesekretær Julie Lødrup som leder organisasjonens familie- og likestillingsutvalg, sier i likhet med Følsvik at hun ikke kjenner seg igjen i bildet som Lilleheie og Remvik tegner av LO.

- Det er veldig synd at det har skjedd slike ting i LO tidligere. Det har sikkert ikke vært bedre i fagbevegelsen enn i samfunnet for øvrig, men jeg tror ikke det har vært noe særlig verre heller, sier Lødrup.

Hun har selv ikke opplevd ubehageligheter i LO og sier hun opplever organisasjonen som et trygt sted å være. Samtidig kommer hun med et løfte til hele LO-familien.

- Jeg er opptatt av at det skal være et før og etter metoo. Det er klart at ting ikke har vært bra i LO, som i samfunnet ellers. Men framover holder det ikke lenger å være like gode som alle andre, vi skal være best i klassen når det gjelder å forebygge seksuell trakassering.

Alkohol

Likestillingsutvalget som Lødrup leder la i oktober fram en rapport om seksuell trakassering, som nå er vedtatt av LO-sekretariatet.

Anbefalingene handler i stor grad om at de ulike forbundene skal ha varslingsrutiner på plass samt gjennomgå egen organisasjon med tanke på risikofaktorer. Men krav om begrensninger i alkoholservering ved møter og tilstelninger, slik Lilleheie og Remvik tar til orde for, er det ikke lagt opp til.

- Det er opp til forbundene selv å vedta slike regler. Men fra LO forventes det at forbundene jobber mot seksuell trakassering og sørger for at slikt får konsekvenser. Hva slags konsekvenser er avhengig av alvorlighetsgraden, sier Lødrup.

Marianne Solberg Johnsen i FO sier det er nødvendig å bygge en organisasjonskultur som er trygg og inkluderende for alle. Da må alkoholbruken strammes inn, mener hun.

- Vi må bygge et språk for å sette ord på det mange av oss opplever som vanskelige sitasjoner, og det må få tydelige konsekvenser å tråkke over grenser. I tillegg går det ikke an å se bort i fra alkoholkulturen. Den bør strammes inn, sier hun.

- Ni tilfeller

En kartlegging som Dagsavisen gjennomførte i november i fjor blant LOs medlemsforbund, viste at minst ni tilfeller av seksuell trakassering var blitt registrert de siste fem årene.

Mange av forbundene understreket at det kan være mørketall, for det er ikke alle som melder ifra om ubehagelige opplevelser. Leder Sahar Azari i NTL Ung er blant disse.

- Jeg har selv opplevd ubehagelige situasjoner av seksuell karakter i fagbevegelsen, sa Azari til avisen.

- Seksuell grenseoverskridende oppførsel er dessverre noe alle kvinner må lære seg å håndtere, og det er urettferdig. Det gjelder også i fagbevegelsen, fortsatte hun.

Azari sa at hun lot være å melde ifra fordi folk rundt henne støttet henne, og sa ifra om at oppførselen ikke var grei. En rekke historier om seksuell trakassering i fagbevegelsen ble også delt gjennom Aftenpostens spalter, da avisen i fjor omtalte initiativet #ikketilforhandling.