STORT MISFORHOLD: I Riksrevisjonens årlige rapport kommer det fram at det er et stort misforhold mellom registrerte hendelser i helgene og antall polititjenestemenn på vakt. Riksrevisor Jørgen Kosmo mener politiet må se på dette misforholdet. Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
STORT MISFORHOLD: I Riksrevisjonens årlige rapport kommer det fram at det er et stort misforhold mellom registrerte hendelser i helgene og antall polititjenestemenn på vakt. Riksrevisor Jørgen Kosmo mener politiet må se på dette misforholdet. Foto: Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer

- Vi stiller spørsmål ved om overtidsbruken i politiet er effektiv

Riksrevisjonen mener politiet må se nærmere på vaktordningene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet må se på misforholdet mellom registrerte hendelser i helgene og antall polititjenestemenn på vakt, mener riksrevisor Jørgen Kosmo.

I Riksrevisjonens årlige rapport kommer det fram at det er et stort misforhold.

- Det er helt åpenbart at skal en få en bedre struktur på bemanningen så er man nødt til å se nærmere på vaktordningene, og hvordan disse fungerer, sier Kosmo.

Riksrevisjonen er kritisk til om overtidsbruken i politiet styres på en effektiv måte, og slår fast at de økonomiske tilleggene etter de nye arbeidstidsbestemmelsene oppfattes som et generelt lønnstillegg.

- Vi stiller spørsmål ved om overtidsbruken i politiet er effektiv og tilpasset den faktiske situasjonen og de ulike statistikker for når de ulike hendelsene skjer, sier Kosmo.

Vil effektivisere Men riksrevisoren vil ikke kommentere leder i justiskomiteen, Per Sandbergs forslag om en radikal omlegging av politiet. Frp-nestlederen mener at politiet har vært budsjettvinner de siste årene uten at det har resultert i flere politifolk i gatene, og at det er et stort potensial for effektivisering av norsk politi.

Politiets Fellesforbund er derimot sterkt kritisk til Sandbergs forslag.

- Vi er villig til å diskutere alle sider av organiseringen i politiet, men det må være som en del av den helhetlige tankegangen som ligger bak arbeidet med resultatreformen og ikke som svar på enkeltstående medieoppslag, sier Johannessen.

Han legger til at politiet er i gang med resultatreformen, som har som mål å få til en mer effektiv og målrettet bruk av de ressursene som politiet til enhver tid har tilgjengelig.

Uklar strategi Riksrevisjonen er også kritisk til at Politidirektoratet mangler en klar strategi for å nå bemanningsplanen til politi- og lensmannsetaten. Ifølge planen skal det innen 2020 være to polititjenestemenn per 1.000 innbygger.

Høyres Per-Kristian Foss er enig i at det er potensial for en mer effektiv drift av Politidirektoratet.

- Det er et særlig ansvar for den nye justis- og beredskapsministeren at bemanningen står i forhold til kriminalitetsbildet., sier Foss.

Men Riksrevisjonen har merket seg at opptakene til Politihøgskolen har økt vesentlig, og at departementet har fremmet bevilgningsforslag som legger til rette for å øke antallet politistillinger i etaten, heter det i Riksrevisjonens rapport.

(NTB)