Vi svindler for milliarder

Vi stjeler, svindler og unnasluntrer for 43,5 milliarder kroner i året. Det norske folk er i moralsk forfall. Og utsiktene er ikke mindre dystre, skal vi tro forskerne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har innhentet tall fra en del av de etatene og organisasjonene som «tar temperaturen» på vår moral: Skattedirektoratet, Statens Lånekasse for Utdanning, Statens Innkrevingssentral, Norges Forsikringsforbund, Rikstrygdeverket, inkassobransjen og politiet.

Alle tegner de et bilde av et folk i moralsk forfall. Det «etiske folk» er en saga blott, for statistikkene er soleklare:

  • Vi stjal for seks milliarder i fjor.
  • Vi svindler forsikringsselskapene for 1,8 milliarder kroner hvert år.
  • Vi lurer hvert år Lånekassa for 60 millioner i ulovlig bostøtte.
  • Vi svindler trygdesystemet for enorme beløp, de 15 millionene som oppdages antas å representere en brøkdel av den totale svindelen.

I tillegg til dette har nordmenn over 35 milliarder kroner i utestående inkassokrav. Summerer vi opp, blir den miserable fasiten altså på 43,5 milliarder kroner som det norske folk unnalurer, svindler og stjeler.

Moralsk forfall

- Dette er dyster utvikling, sier statsviterprofessor og forskningssjef Ottar Hellevik ved Markeds- og Mediainstituttet.

- På flere områder har undersøkelser som er gjort siden 1985 avdekket at de moralske kravene vi setter til oss selv er svekket, sier Hellevik.

Han har opp gjennom årene analysert de landsomfattende undersøkelsene om nordmenns verdioppfatninger, virkelighetsbilder, meninger og atferd.

De materialistiske og økonomiske verdiene har fortrengt de kulturelle, sosiale og moralske verdiene på 90-tallet. Stadig flere - unge og gamle - er opptatt av anskaffelser og eiendeler.

- En del ekstreme utslag av en slik mangel på moral ser vi i økningen av kiosk-, postkontor- og bankran. Det samme er tilfelle med ungdommer som raner andre ungdommer for å skaffe seg penger. Det virker som om det er en slik «hensikten helliger midlet»-situasjon, der det ikke finnes noen moralske føringer, sier Hellevik.

Ungdom verst

- Når de eldre, moralske generasjonene skiftes ut med ungdom som har et annet moralhensyn, vil virkeligheten bli en helt annen. Når folk ikke lenger har en indre stemme som forteller hva som er riktig, blir samfunnet mer avhengig av ytre kontroll, sier Hellevik.

Han peker på at en stor andel unge under 30 år i dag synes det er helt greit:

  • Å holde seg ulovlig borte fra jobben.

  • Å snike på trikken.

  • Å røyke hasj.

  • Å stikke pengene i egen lomme dersom du skulle du slumpe til å få for mye vekslepenger tilbake.

  • Å beholde penger du finner på gata.

- Tradisjonelle normer for ærlighet og hva man kan tillate seg fravikes. Disse holdningene vil ungdommene sannsynligvis beholde hele livet. Det kan få dramatiske konsekvenser for morgendagens samfunn.

Dyster framtid

- Det er ikke noe særlig lyse utsikter du tegner av framtida?

- Nei, det er dystert, men det er et bilde som gir grunnlag for å diskutere hvordan vi skal imøtegå problemene og holdningene. Jeg er bekymret når mangel på etiske vurderinger, grenser og hensynsfullhet forsvinner, sier Hellevik.