- Vi trenger 40 000 innvandrere årlig

- Hvis vi ønsker å opprettholde vår velstand og velferd, vil vi om 10 år ha behov for en årlig innvandring på ca. 30 000-40 000 yrkesaktive, pluss deres familier, sier arbeidsdirektør Ted Hanisch.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

...eller mer flytting

Nei, sier Carl I. Hagen

- Det vi kommer til å mangle her i landet er ikke penger, men folk til å jobbe for pengene, sier arbeidsdirektøren.

Hanisch viser til at Norge i dag ligger på topp i OECD når det gjelder andel personer av befolkningen som er i jobb. Vi har den laveste ledigheten.

- Vi har utnyttet de arbeidskraftreservene vi har maksimalt, sier han.

Færre i arbeid

- I den kommende tiårsperioden vil de som allerede bor her i landet kunne tilføre arbeidslivet bare 5000- 6000 nye arbeidstakere som følge av naturlig befolkningsvekst. Men fra 2010 vil arbeidsstokken minke år for år, hvis vi ikke får innvandring, sier Hanisch.

Hanisch minner om at vi i mange år nå har hatt en økning i antall arbeidsplasser på mellom 40000 og 60000 pr. år og at innvandringen nå nærmer seg 20000 i året.

Helt avhengige

- Vi får ikke løst alle oppgavene vi ønsker å løse hvis vi ikke får økt innvandring, sier arbeidsdirektøren.

- Økonomer har pekt på muligheten for å overføre arbeidskraft fra f.eks. konkurranseutsatt sektor til omsorgssektoren?

- Selv om vi overfører alle fra en sektor til en annen, vil det ikke være nok. For fra 2010 vil det bli færre og færre her i landet som er i arbeid. Vi er allerede helt avhengige av innvandring, og om ti år vil vi ha behov for 30000- 40000 nye yrkesaktive innvandrere hvert år, sier Hanisch.

- Det er en ganske betydelig innvandring, for vi må legge til grunn at de fleste av disse 30000- 40000 har med seg familie. Men vi kommer ikke forbi at vi ikke er tilstrekkelig mange her i landet til å kunne produsere den velferden og de daglige tjenestene som vi krever og som vi ikke kan kjøpe i utlandet, bortsett fra i begrenset grad, sier Hanisch.

Hanisch tror kjøp av sykehusplasser og eldreomsorg i utlandet vil dekke bare en begrenset del av behovet for flere og bedre tjenester innen helse og omsorg.

- De fleste ønsker å bo og bli behandlet i nærheten av sine pårørende i Norge, sier han.

- Hva kan vi oppnå ved å kjøpe nytt og moderne utstyr på sykehusene?

Alternativet

- Både det og den effektiviseringen av offentlig sektor som er nødvendig, vil hjelpe på enkelte sektorer, men det vil ikke være tilstrekkelig. Uten en betydelig økt innvandring vil vi komme til å mangle arbeidskraft.

ØKT INNVANDRING: -Mer velstand og velferd betyr en betydelig økt innvandring til Norge, sier arbeidsdirektør Ted Hanisch.