Vi trenger sparebankene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norske sparebanker vil forsvinne. Det kan bli resultatet hvis de får anledning til å omdanne seg til aksjeselskaper, slik et stort flertall i banklovkommisjonen foreslår. Da kan de store forretningsbankene kjøpe opp aksjene i sparebankene og slå dem under seg. Det åpner for store strukturendringer i vårt bankvesen med konsentrasjoner rundt de største bankene.
  • I dag er ikke sparebankene til salgs. De eies av kundene, og er skjermet for oppkjøp eller fusjoner som de selv ikke ønsker. På den andre siden kan sparebankene selv kjøpe forretningsbanker. Det så vi da Sparebank1-gruppen forsøkte å overta Fokus Bank. Sparebankene kan heller ikke gå ut i aksjemarkedet for å hente mer kapital, slik forretningsbankene kan gjøre. Dette problemet har imidlertid en del sparebanker løst ved å utstede grunnfondsbevis.
  • Hvis forslaget fra banklovkommisjonen blir akseptert av myndighetene, kan en rekke av dagens sparebanker forsvinne. Dermed forsvinner også et banksystem som kjennetegnes av nærhet til kundene og det lokale næringslivet. I jappetida så vi hvor viktig det kan være. Det var de store forretningsbankene som gikk over ende og ikke hadde kontroll med seg selv. Også i dag ser vi at de små bankene oftest har de beste tilbudene til vanlige kunder i form av lave gebyrer, bedre service og gunstigere renter. De fordeler ved effektivisering og rasjonalisering som blir forespeilet ved store fusjoner, viser seg som regel å være tomme løfter.
  • Derfor tror vi ikke det vil tjene de vanlige kundene om vi nå åpner for en gigantisk oppkjøpsbølge i bankvesenet. Det er gledelig at både forbrukernes og sparebankenes egne representanter i banklovkommisjonen har gått mot flertallets forslag. Selv om dette er et mindretall, bør det veie tungt når politikerne skal ta sin avgjørelse.