- Vi vant 5-0

OSLO/BERGEN (Dagbladet): - Vidunderlig! Vi vant 5- 0 i Norges Høyesterett. Ikke 3- 2 eller 4- 1, men 5- 0. Alle høyesterettsdommerne slo fast at bumerangsaken må gjenopptas. Det er en seier ikke bare for oss personlig, eller for de sju som måtte gå i fengsel fordi de fortalte om politiets metoder. Det er også en seier for menneskers rettssikkerhet for all framtid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En hoppende glad Gunnar Nordhus kom i går kveld til professor Anders Bratholm for å feire høyesterettsdommen med en bedre middag.

- Dette er den lykkeligste dagen i mitt liv. Det er ikke til å tro at Norges høyeste rettsinstans endelig har gitt oss alle oppreisning. Heretter kan ikke politifolk gjemme seg bak hverandres rygg når de har gjort noe galt, sier Nordhus til Dagbladet.
Kveldens vert, professor Anders Bratholm var ikke mindre lykkelig.

- Jeg var forberedt på gjenopptakelse, ikke desto mindre er jeg en svært fornøyd mann i dag, sier Bratholm til Dagbladet.

- Ulovlig vold hører ikke hjemme i vårt samfunn, men i dag er jeg først og fremst glad på vegne av de sju som i praksis er blitt frifunnet, sier Bratholm.

30 år

Gunnar Nordhus og Edvard Vogt begynte sin voldsforskning på midten av 1970-tallet. Professor Anders Bratholm kom med på begynnelsen av 1980-tallet. Mens Bratholm levde noenlunde beskyttet i Oslo, måtte Nordhus og Vogt tåle press fra Bergens-politiet.

- Det var helt jævlig. De fulgte etter oss, de gjorde det vanskelig for oss, de oppførte seg hinsides det man forventer fra polititjenestemenn.
- Jeg har nok hatt det enklere enn Vogt, Nordhus og ikke minst de sju som ble dømt fordi de fortalte om volden. Jeg hadde støtte hos kolleger her i Oslo, ikke minst professor i strafferett, Ståle Eskeland, sier Bratholm.

Konsekvenser

Mens Nordhus og Bratholm feiret seieren i Bratholms hjem i Bærum, var Edvard Vogt hjemme i Bergen da han fikk melding om utfallet. Også han er svært godt fornøyd:

- Det at bumerangsaken nå tas opp igjen, bør få konsekvenser i form av en omstrukturering ved Bergen politikammer, sier Edvard Vogt til Dagbladet.
- Bergen politikammer har tydeligvis fortsatt problemer med enkelte polititjenestemenn, det ser vi blant annet i Wegner-saken. Etter Høyesteretts kjennelse er det grunn til å håpe at det vil skje en endring ved politikammeret, sier Vogt til Dagbladet. Han håper nå - 16 år etter at politivoldballen begynte å rulle - at saken skal få sin endelige avslutning.

- Denne saken kostet enormt med tid og har ødelagt min økonomi. Den største påkjenningen har likevel vært straffeforfølgingen av noen av våre kilder. Kjennelsen er først og fremst en seier og en oppreisning for dem som sto fram og fortalte om overgrepene, sier Edvard Vogt. Han forteller at han i denne omgang ikke har noen planer om å søke om erstatning.

- Man må forvente å få reaksjoner når man driver kritisk forskning på rettsstaten. La oss håpe at Høyesteretts kjennelse vil lette arbeidet for en bedre rettssikkerhet i Norge, sier Vogt til Dagbladet.

OPPREISING:Dette er den lykkeligste dagen i mitt liv, sa Gunnar Nordhus (t.v) da han kom til professor Anders Bratholm for å feire seieren i går kveld.
Gunnar Nordhus og Anders Bratholm